Projekti

Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa

Rahoitusohjelma

Kuvassa naisen käsissa tietokone. Taustalla on elintarvikeketjuun liittyvää kuvitusta
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.2.2022 - 31.3.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Maatalouden digitalisaatio ja yleinen tekninen kehitys tuo elintarviketuotannon ja -jakelun toimintaympäristöön muutoksia, joiden hallintaan ja sopeutumiseen tarvitaan uusia toimintamalleja ja keinoja. Älykäs maatalous muodostaa perustan yhä paremmin jäljitettävälle ruokaketjulle ja mahdollistaa kuluttajille ympäristön ja ilmaston kannalta edullisia ostopäätöksiä. Teknisten alustojen kehittyminen mahdollistaa elintarvikeketjun toimijoiden tiiviimmän yhteistyön taloudellisten ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tuottamiseksi.

Elintarvikearvoketjun toimijat ovat suurelta osin riippuvaisia toimivista tietojärjestelmistä koko ketjun osalta alkutuotannosta kuluttajalle. Arvoketju on monitasoinen ja keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla monitahoisia ja ennalta arvaamattomia. Tähän digitaaliseen ympäristöön vaikuttamalla voidaan saada aikaiseksi kyberpoikkeamatilanne, jonka seuraukset voivat olla äärimmäisen vakavia ja vaikuttaa koko kansakunnan huoltovarmuuteen ja resilienssiin.

Hankkeen päätavoitteena on analysoida kyberpoikkeamatilanteissa tarvittavia prosesseja ja tuottaa niissä tarvittavia toimintaohjeita elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketjun osille ja niiden välille. Täten voidaan varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisen elintarvikeketjun jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberpoikkeamatilanteissa. Tuotettavat prosessit ja toimintaohjeet tulevat toimijoiden vapaasti saataville.

Hankkeen tuloksilla parannetaan digitalisoituvan maatalouden sekä sen tuotteita jalostavan elintarviketeollisuuden riskienhallintaa ja osaltaan mahdollistetaan maataloustuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä. Hankkeen avulla turvataan kansallista kyberresilienssiä ja elintarviketuotannon huoltovarmuutta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin sekä alan yritysten ja viranomaisten kanssa.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Instituutti.


Hankkeen toteutusaika on 2/2022–12/2022.
 
Hankkeen rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja hankkeen toteuttaja.
 
Lisätietoja projektipäällikkö Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.

Projektin tulokset

Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeaman­hallinnan julkaisut

Elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketju on monitasoinen, ja keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla monitahoisia ja ennalta-arvaamattomia. Jos esimerkiksi alkutuotantoon, logistiikkaan, kylmälaitteisiin ja keskusvarastoihin vaikutetaan samanaikaisesti, sillä voi olla merkittävät vaikutukset kansalliseen ruokaturvaan ja kyberresilienssiin. Julkaisujen tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisten elintarvikeketjun toimintojen jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberpoikkeamatilanteissa.

Julkaisujen avulla alkutuotannon, elintarviketeollisuuden tai kaupan ja jakelun alalla toimiva:
  • Laajentaa ymmärrystään kyberturvallisuuden merkityksestä digitaalisessa toimintaympäristössään
  • Ymmärtää ajankohtaisia toimialaan kohdistuvia kyberuhkia paremmin
  • Saa konkreettisia ohjeita kyberpoikkeamien hallintaa
Maatilan kyberturvallisuus -infopaketti

Tiivis infopaketti kyberturvallisuuden huomioimisesta maatilalla alkutuotannon toimijoille Suomessa. Lataa infopaketti.

Infopaket om jordbrukets cybersäkerhet finns också på svenska, ladda ner informationspaketet.

Käsikirjat kyberpoikkeamien hallintaan

Kyberturvallisuus alkutuotannossa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan
Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut Jamk, osa 1/3

Kohderyhmänä ovat alkutuotannon toimijat Suomessa. Lataa käsikirja.

Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan
Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut Jamk, osa 2/3. Lataa käsikirja.

Kohderyhmänä ovat kaikki elintarviketeollisuuden alalla työskentelevät, mutta
erityisesti erikokoisten elintarviketeollisuusyritysten
kyberturvallisuuden johtamisesta sekä teknisestä ja hallinnollisesta
toteutuksesta vastaavat henkilöt. Lataa käsikirja.

Kyberturvallisuus kaupan ja jakelun alalla -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan
Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut Jamk, osa 3/3

Kohderyhmänä ovat kaikki kaupan ja jakelun alalla työskentelevät, mutta erityisesti
erikokoisten kaupan ja jakelun yritysten kyberturvallisuuden
johtamisesta sekä teknisestä ja hallinnollisesta toteutuksesta vastaavat
henkilöt. Lataa käsikirja.