uutinen 31.10.2023

Verkkokurssi tarjoaa teollisuuden pk-yrityksille työkaluja tekoälyosaamisen kasvattamiseen

Teollisuuden pk-yrityksiin tarvitaan tekoälyn asiantuntijoita, jotka ymmärtävät toimialaa sekä osaavat luoda tekoälyratkaisuja. Alalla on käsitys siitä, miten tekoälystä voitaisiin hyötyä, mutta käytännön ymmärrys puuttuu. Tuloksia pitää myös osata tulkita niin, että tekoäly parantaa aidosti päätöksentekoa. Tekoälyn avulla yrityksissä voitaisiin esimerkiksi optimoida tuotannon prosesseja ja nostaa tuotannon laatua. 

Tehdashalli, jossa on työstökoneita

”Kiinnostusta tekoälyn käyttöön valmistavassa teollisuudessa on. Vielä ei kuitenkaan osata määritellä minkä toiminnan tekoäly voisi yrityksessä hoitaa. Kyvykkyyttä ostaa tai johtaa tekoälyprojekteja ei ole,” toteaa projektipäällikkö Kati Valpe-Ojala Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Vuonna 2021 tekoälyteknologioita käytti 16 % Suomen yrityksistä. Teollisuuden yrityksissä vastaava luku oli 17 %. Yrityksistä 13 % oli harkinnut tekoälyteknologioiden käyttöä, kun teollisuuden toimialla luku oli 19 %. (Tilastokeskus 2021.)

”aiADDVA -projektissa suunnittelimme pk-yritysten tarpeisiin tekoälyn verkkokurssin sekä tekoälyvalmennuksen, joiden avulla tarjosimme käytännön tietoa tekoälyn mahdollisuuksista sekä sen rajoituksista. Projektin aikana yritykset tunnistivat tekoälyn osaamisen olevan merkittävä tekijä osana yrityksen ja alan toimintaa tulevaisuudessa,” Valpe-Ojala kertoo.

Verkkokurssin ensimmäisessä kokonaisuudessa tarkastellaan mikä tekoäly on ja miten sitä voidaan hyödyntää. Toinen kokonaisuus käsittelee konkreettisia esimerkkejä datan käsittelystä, tekoälystä ja niiden taustalla vaikuttavasta matematiikasta. Valmennuksessa taas keskityttiin osallistujien parempaan ymmärrykseen menetelmistä, joilla tekoälyä voidaan soveltaa omassa yrityksessä ja työssä. Projekti pyrki myös linkittämään tekoälyn järjestelmätoimittajia ja yrityksiä, mikä helpottaa tekoälyn hankintaprosessia.

”Erityisesti hands-on tyyppinen koulutus, jossa teorialuentojen sijasta saimme itse tehdä harjoituksia, oli antoisa. Pääsimme omin käsin rakentamaan tarvekartoituksessa määriteltyä tekoälysovellusta omaan käyttöömme. Pystymme hyödyntämään sovellusta mm. valmistettujen tuotteiden lajittelussa, joka tällä hetkellä tehdään manuaalisesti, ” kertoo kokemuksistaan toimitusjohtaja Pasi Rönn JR-Toolsilta.

Valmennuksessa mukana olleista yrityksistä osalla osaaminen kehittyi niin paljon, että he pääsivät tekoälyn hyödyntämisessä toiminnan tasolle. Osa taas tunnisti mahdollisuudet, mutta konkreettiset keinot jäivät kehiteltäväksi tulevaisuuteen.

Verkkokurssi sekä verkkovalmennus ovat yritysten ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla myös projektin päättymiseen jälkeen. Linkit kirjautumiseen löytyvät osoitteesta jamk.fi/aiaddva.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjosivat räätälöityä tekoälyvalmennusta Keski-Suomen valmistavan teollisuuden pk-yrityksille aiADDVA – Adding value by Artificial Intelligence -projektissa, joka toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella 6.9.2021–31.10.2023.

Lisätietoja

Kati Valpe-Ojala

Projektipäällikkö, Project Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504716888