uutinen 11.6.2024

Tekoälyn hyödyntäminen korkeakouluopiskelijoiden osaamisena ja yhteisöllisissä oppimistilanteissa

Kuva
Adobe Stock

Generatiivinen tekoäly ja erilaiset tekoälysovellukset muuttavat työelämän pelikenttää laajasti ja niiden vaikutukset ulottuvat monille aloille, mikä tekee tekoälyosaamisesta keskeisen työelämätaidon. 

Nuori opiskelija työskentelee kannettavan tietokoneen ja muistilehtiön kanssa sängyssä kuulokkeet päässään.

Tekoäly tarjoaa erinomaisia työkaluja oppijalähtöisen opetuksen ja moninaisten oppijoiden tueksi, mutta samalla se muuttaa opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käytänteitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (Jamk) tuetaan sekä opiskelijoiden että opettajien tekoälyyn liittyvän osaamisen ja tekoälylukutaidon kehittymistä kiihtyvässä teknologian murroksessa.

Tekoälyn - tai ”tukiälyn” - sparraava käyttäminen työskentelyn tukena edellyttää uudenlaista ajattelua ja uusia toimintatapoja. Korkeakouluyhteisönä Jamkin tehtävänä on tutkia ja luoda malleja tekoälyn monipuoliseen ja luovaan hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena. Tämä on yksi ratkaisukeskeisen korkeakoulumme kilpailukyvyn avaimista. 

Kehittämisprojekti selvittää ja syventää tekoälyn käytön osaamista Jamkissa 

Jamkissa on käynnissä kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kartoittaa generatiivisen tekoälyn käytön nykytilannetta ammattikorkeakouluissa, tunnistaa toimivia käytäntöjä ja pilotoida ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin, kuten opiskelijoiden moninaisiin ja yksilöllisiin tuen ja ohjauksen tarpeisiin liittyen. 

Projektissa muun muassa

  • selvitetään, millä tavalla ja mihin tarkoitukseen opiskelijat hyödyntävät tekoälyä opinnoissaan ja miten opettajat ohjaavat opiskelijoita tekoälyn käyttämiseen 
  • jaetaan ja syvennetään henkilöstön tekoälyn käyttöön liittyvää osaamista kokoamalla ja jakamalla käytännön kokemuksia Älykahviloissa 
  • pilotoidaan innovatiivisia tekoälyn hyödyntämisen ratkaisuja vuorovaikutuksen ja tiimityöskentelyn tukemiseksi yhteisöllisissä oppimistilanteissa 
  • kootaan suosituksia ja tietoa, miten tekoälyä hyödynnetään tukiälynä, opetuksessa ja yhteisöllisissä oppimistilanteissa asiantuntijuuden kehittymistä edistäen

Opiskelijoiden tekoälyn käyttöä kartoitettiin Jamkissa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toteutetulla kyselyllä keväällä 2024. Syksyllä 2024 pilotoidaan tekoälyn hyödyntämistä yhteisöllisessä oppimisessa Jamkin Future Factory -projektiopintojen yhteydessä. Syksyn pilotissa tarkastellaan tekoälyn mahdollisuuksia tukea vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymistä sekä tiimityön taitoja opiskelijoiden monialaisessa itseohjautuvassa tiimityöskentelyssä. 

Jamkin henkilökunnalta kootaan yhteisesti jaettuja toimivia malleja tekoälyn monipuoliseen ja luovaan hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena. Keskustelua ja ajatusten vaihtoa tekoälystä, siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista ja käytännön kokemuksista käydään henkilökunnan yhteisissä Älykahviloissa. 

Tulokset kootaan suosituksiksi ja julkaisuiksi 

Kehittämisprojektin kokemuksia ja oppeja levitetään hankkeen aikana ja sen jälkeen erilaisilla foorumeilla. Kirjallisuudesta kootun tiedon sekä pilotoinnin tulosten perusteella on tavoitteena tuottaa suosituksia siitä, miten tekoälyä voi hyödyntää opetuksessa ja yhteisöllisissä oppimistilanteissa kestävästi ja asiantuntijana kehittymistä edistäen. Aineistosta kootaan raportti, joka tarkastelee opiskelijoiden edellytyksiä hyödyntää tekoälyä opiskelussaan ja tulevaisuuden osaajina työelämässä. Raportissa pohditaan mahdollisuuksia, rajoitteita ja haasteita, joita tekoälyllä on opiskelijoiden osaamisen kehittämisen, oppimisprosessien ja ohjauksen näkökulmasta. 

Projektissa osallistetaan opiskelijoita ja henkilöstöä myös opinnäytteiden kautta toteuttamaan tutkimuksellista toimintaa generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen liittyen. 

Kehittämisprojektia koordinoi Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Lisätietoja: Minna Silvennoinen

Lisätietoja:

Minna Silvennoinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505360330