uutinen 7.4.2022

Vihreää betonia rakennusteollisuuden 3D-tulostukseen

Jamk tutkii ja testaa mihin 3D-tulostaminen taipuu erilaisten rakennusteollisuuden materiaalien tulostamisessa sekä miten tulostettavaa betonia voitaisiin valmistaa erilaisia teollisuuden sivuvirta- ja jätejakeita hyödyntäen.

Betonikuutioita nostetaan vedestä käsin

SOMA - rakennusmateriaalin 3D-tulostaminen -hanke keskittyy erityisesti betonin ja betonin kaltaisen materiaalin (geopolymeeri) 3D-tulostamiseen. Perinteisen betonin raaka-aineiden lisäksi hankkeessa tutkittava tulostettava materiaali sisältää erilaisia teollisuuden sivuvirta- ja jätejakeita, kuten biotuhkaa, masuunikuonaa ja soodasakkaa.

”Olemme kehittäneet erilaisia seoksia betonin tulostukseen. Seoksissa ei ole käytetty lainkaan sementtiä. Sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %. Sementti on korvattu teollisuuden sivuvirroista ja seoksissa on hyödynnetty KBB-projektin aikana kehitettyä reseptiikkaa”, kertoo projektiasiantuntija Jaakko Seppänen Jamkista.

”Koesarjat betonin 3D-tulostuksesta ovat parhaillaan käynnissä ja lähipäivinä päästään tositoimiin. Tulostusalue on kooltaan eurolavan suuruinen ja korkeutta tulosteelle on saatavissa metrin verran. Kysymysmerkkinä on vielä saadaanko tulostuksiin upotettua raudoitus mukaan ja jos saadaan, niin miten? Tulosten kestävyyttä tullaan myös testaamaan.”

Tuotettua tietoa ja kokemukset tullaan jakamaan alueen yrityksille hyödynnettäväksi uusien tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksien havainnointia ja tunnistamista ajatellen. Hanke päättyy elokuussa 2023.

SOMA -hanketta rajoittaa Euroopan unioni aluekehitysrahasto. Yhteistyökumppaneina ja osarahoittajina hankkeessa ovat AMPPC Finland Oy, Betolar Oy, Betoniteam Oy, Ecolan Oy, Metsä Fibre Oy, ProSolve Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisätietoja:

Jaakko Seppänen

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504498725