Projekti

SOMA - rakennusmateriaalin 3D-tulostaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SOMA
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
SOMA - rakennusmateriaalin 3D-tulostaminen

SOMA-hankkeessa perehdytään betonin ja betonin kaltaisen materiaalin (geopolymeeri) 3D-tulostamiseen. Perinteisen betonin raaka-aineiden lisäksi hankkeessa tutkittava tulostettava materiaali sisältää erilaisia teollisuuden sivuvirta- ja jätejakeita, kuten biotuhkaa, masuunikuonaa ja soodasakkaa.

Hankkeessa testataan ja kokeillaan erilaisten materiaalien tulostamista sekä tuodaan tutuksi 3D-tulostamisen mahdollisuuksia rakennusteollisuudessa.

SOMA-hankkeessa tuotetaan tietoa, jota hyödynnetään osana alueen yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamista, uusien työpaikkojen luomista sekä uusien tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksien havainnointia ja tunnistamista.

Hanketta rahoittavat AMPPC Finland Oy, Betolar Oy, Betoniteam Oy, Ecolan Oy, Metsä Fibre Oy, ProSolve Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Leena Turunen, 040 631 2199, etunimi.sukunime@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

#jamksoma