uutinen 27.6.2022

Robotti tuli töihin -projektissa tuettiin onnistunutta robotiikan käyttöönottoa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa Robotti tuli töihin -projektissa (ESR) on reilun kolmen vuoden ajan keskitytty robotiikan käyttöönottoon keskisuomalaisissa pk-yrityksissä. Tuona aikana on hiottu toimintamalleja, vertailtu alustatoimittajia ja robotiikkavaihtoehtoja sekä lopulta pilotoitu ohjelmisto- ja etäläsnäolorobotiikkaa palvelu- ja hyvinvointialan yrityksissä. Projektin tuotoksina syntyneet kaksi robotiikan julkaisua, lyhytvideosarja, blogitekstit sekä artikkelit ovat nyt kaikkien hyödynnettävissä.

Robotti tuli töihin -projektin pääkuva

Onnistunut robotiikan käyttöönotto

Robotiikan käyttöönotto haastaa yritykset pohtimaan prosessejaan ja työtehtäviään. Robotti tuli töihin -projektin tavoitteena on ollut mallintaa robotiikan käyttöönotto henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla työhyvinvointi huomioiden. Mallintamisessa onnistuttiin ja siitä tehtiinkin projektin aikana kaksi erillistä mallia: 7-vaiheinen robotiikan käyttöönoton malli ja Fast track -malli, joita molempia testattiin käytännössä. Malleja sekä onnistunutta robotiikan käyttöönottoa esiteltiin toukokuussa 2022 Teknologiamessuilla projektin asiantuntija Kirsi Kemellin ja projektipäällikkö Henna-Riikka Markkion toimesta. Tallenne esiintymisestä on nyt nähtävillä Teknologiamessujen sivuilla!

Etäläsnäolorobotiikka - kohti laadukkaampia hyvinvointipalveluita -julkaisussa esitellään tarkemmin Fast track -malli ja sen mukaan etäläsnäolorobotiikkaa pilotoineiden yritysten kokemuksia matkan varrelta. Ohjelmistorobotiikka - kohti rutiinitehtävien automatisointia -julkaisussa keskitytään puolestaan 7-vaiheiseen käyttöönottomalliin. Molemmat julkaisut ovat saatavilla sekä verkossa että printtinä. Etäläsnäolojulkaisu ilmestyy tulevana syksynä myös englanninkielisenä verkkoversiona.

Robotiikan sydämessä -videosarja on julkaistu kevään aikana Jamkin Youtube-kanavalla. Videosarja sisältää yhdeksän eripituista videota ohjelmistorobotiikasta. Videot on tehty erityisesti pk-yrityksiä ajatellen, mutta niitä voi ja kannattaa hyödyntää myös opetuksessa, tulevissa hankevalmisteluissa ja parhaillaan käynnissä olevissa projekteissa.

Ymmärryksen lisääntyminen

Lukuisten tuotosten ja valtakunnallisen näkyvyyden lisäksi projektipäällikkö Markkio on erityisen tyytyväinen siihen, miten projektissa mukana olleissa yrityksissä on innostuttu robotiikasta. Lähes kaikissa yrityksissä on joko investoitu robotiikkaan tai harkittu vakavasti robotiikan hankintaa pilottien päätyttyä. Yhteen yritykseen palkattiin projektin aikana uusi työntekijä ohjelmoimaan robottia, joka on otettu osaksi työyhteisöä ja saanut oman nimensäkin.

Henkilöstön ja johdon ymmärrys siitä, mitä robotiikan käyttöönotto vaatii, on lisääntynyt huomattavasti projektivuosien aikana. Eräs yrityksen edustaja kiteytti hyvin yritysten yhteisessä päätöstyöpajassa: ”Projektissa mukana olon ja pilotin myötä olemme ymmärtäneet, että robotiikan käyttöönotto vaatii aikaa ja sitoutumista - se ei tapahdu tuosta vaan.” Yrityksissä on oltu iloisia myös siitä, millaisia mahdollisuuksia robotiikka tarjoaa, miten rutiinitehtäviä on mahdollista siirtää robotille ja millaisia vaikutuksia robotiikalla on ollut työhyvinvointiin.

Ohjelmistorobotiikan piloteissa korostui se, miten ikävistä ja aikaa vievistä tehtävistä on päästy eroon. Etäläsnäolorobotiikan piloteissa puolestaan oltiin erittäin tyytyväisiä siihen, miten ajasta ja paikasta riippumaton ohjaus onnistui, ja miten robotiikka vaikutti vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaisiin lisäten iloa arkeen.

Robotti lähtee töistä 30.6.2022

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös Robotti tuli töihin -projekti. Mutta ei hätää: osaaminen, tuotokset ja etäläsnäolorobotiikan laitteet jäävät Jamkiin ”robotien lähtiessä töistä” 30.6.2022.

Yhteydenotot Robotti tuli töihin -projektiin liittyen sekä kaikki projektin tuotokset (kaksi robotiikan julkaisua, lyhytvideosarja, blogitekstit ja artikkelit) löydät: www.jamk.fi/rtt.

Robotti tuli töihin on Keski-Suomen alueella 1.4.2019–30.6.2022 toteutettava ESR-projekti, jossa vastataan pk-yritysten tarpeisiin ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla. Projektin toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittaa Keski-Suomen ELY.