Robotti tuli töihin

Keski-Suomesta tehdään edelläkävijämaakunta pk-yritysten robotisoinnissa kestävällä ja ihmiset huomioivalla tavalla.

Robotti tuli töihin -projektin pääkuva

Robotti tuli töihin -projektissa kehitetään keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikkaa omassa liiketoiminnassaan. Projektin kohdeyritykset ovat tuotantoteollisuudesta sekä palvelu- ja hyvinvointialoilta, joten lopputuloksena saadaan arvokasta tietoa robotiikan hyödyntämisestä monilla eri aloilla. Projektia rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Projektin toteutusaika on 1.4.2019–30.6.2022.

Projekti pähkinänkuoressa

Osallistava muutosjohtaminen mahdollistaa onnistuneen robotiikan käyttöönoton palvelu-, hyvinvointi- ja teollisuuden alojen yrityksissä. Samalla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta.

  • Palvelualan yrityksissä pilotoidaan ohjelmistorobotiikkaa.
  • Hyvinvointialan yrityksissä pilotoidaan etäläsnäolorobotiikkaa.
  • Teollisuusalan yrityksissä pilotoidaan tuotannon automatisointia eli teollisuusrobotiikkaa.

Robotti tuli töihin -projekti pähkinänkuoressa

Robotti tuli töihin -projektissa osallistava muutosjohtaminen mahdollistaa onnistuneen robotiikan käyttöönoton palvelu-, hyvinvointi- ja teollisuuden alojen yrityksissä. Samalla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta.

Robotti tuli töihin -projektin seitsemän askelta robotiikan käyttöönottoon

Robotti tuli töihin projektin seitsemän askelta robotiikan käyttöönottoon ovat tunnistaminen, valinta, kuvaaminen, määrittely, hankinta, pilotointi ja analysointi. Askelten välillä tapahtuu sparrausta ja yhteydenpitoa.

Tavoitteet

Projektin päätavoitteena on mallintaa henkilöstön kannalta tuloksellinen robotiikan käyttöönotto pk-yrityksissä.

Projektin alatavoitteet:

  1. Kehittää pk-yritysten muutosjohtamista ja prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja
  2. Monitoroida ja tehdä näkyväksi robotiikan käyttöönoton tuottamia inhimillisiä ilmiöitä sekä nopeiden kokeilujen kautta löytää työhyvinvoinnin riskitekijät ja lieventää / poistaa ne
  3. Oppia edelläkävijöiden kokemuksista ja toimintatavoista sekä konkretisoida niiden kautta hyötyjä pk-yrityksille
  4. Verkottaa eri toimialojen yrityksiä toistensa sekä asiantuntija- ja palvelutarjoaja -tahojen kanssa sekä oppia toimialoilta ristiin
  5. Auttaa pk-yrityksiä syntyvien kokeilujen ja kokemusten kautta vahvistamaan kyvykkyyttä robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä
  6. Tunnistaa robotiikan käytön kautta syntyneet kybertoimintaympäristön riskit sekä niiden vaikutukset ihmisten työhön ja työtapoihin
  7. Tehdä esitys robotisaatioon perustuvien ratkaisujen soveltamisesta laajemmaksi toimintamalliksi pk-sektorilla

Yhteystiedot

Henna-Riikka Markkio

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406623244