uutinen 6.9.2022

Jyväskylän ammattikorkeakoululle merkittävä Business Finlandin rahoitus digitaalisen kuntoutuksen alustaratkaisun kehittämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti on saanut Business Finlandilta lähes miljoonan euron rahoituksen innovatiivisten julkisen hankintaprojektin toteuttamiseen. Hankintaprojektin tavoitteena on vastata kuntoutuksen globaalisti kasvavaan tarpeeseen digitaalisen kuntoutuksen keinoin. Monialaisen kuntoutuksen koulutuksesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaava Kuntoutusinstituutti osallistaa kehittämiseen alan yrityksiä, tutkijoita, kehittäjiä ja opiskelijoita.

virtuaalinen ja oikea käsi koskettavat

Kuntoutusprosessi koostuu useista asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen vastaavista vaiheista, joihin on tarjolle erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Useat ratkaisut, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa, ovat kuitenkin käyttäjän näkökulmasta pirstaleisia eivätkä huomioi asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

"Haluamme kehittää digitaalisen kuntoutuksen palvelumallin ja sitä tukevan alustaratkaisun. Alustalle kehitetään vuorovaikutuksellisia ja älykkäitä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kuntoutujan toimintakyvyn arvioinnin ja palvelupolun jatkuvuuden", kuvaa Kuntoutusinstituutin kansainvälisestä toiminnasta vastaava asiantuntija Kari-Pekka Murtonen.

"Tavoitteemme on olla kansainvälisesti tunnistettu kuntoutuksen uudistaja. Kotimaisella osaamisella on paikkansa digitaalisen kuntoutuksen kasvavassa markkinassa, jonka ratkaisujen kehittymisessä Jamk haluaa olla aktiivisesti mukana", kertoo Kuntoutusinstituutin johtaja Mirja Immonen.

Hankintamenettelyksi on valittu innovaatiokumppanuus, joka pitää sisällään kehitys- ja pilotointivaiheet, joiden aikana alustaa ja sen älykkäitä ominaisuuksia päästään testaamaan. Hankintaprosessi toisin sanoen yhdistää innovatiivisen ratkaisun kehityksen ja hankinnan. Innovaatiokumppanuus perustuu monipuoliseen vuorovaikutukseen kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Hankintaprosessin aikana käydäänkin tiivistä vuoropuhelua osallistuvien kumppaneiden kanssa.

"Projektin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia, vaikuttavia ja innovatiivisia kumppanuuksia ja verkostoja sekä panostaa hankinnan elinkaarisuunnitteluun. Haluamme löytää kumppanin, jonka kanssa rakentaa digitaalisen kuntoutuksen ratkaisuja yhteen kokoava ja kokonaan uuden palvelumallin kehittämisen mahdollistava alustaratkaisu", toteaa hankkeen projektipäällikkö Henna Nyman.

Hanke tukee Jamkin Kuntoutusinstituutin strategiaa sekä edistää digitaalisen kuntoutuksen globaalin ekosysteemin syntymistä. Hankkeen kehitystyö myös mahdollistaa innovaatiokumppaneiden yritystoiminnan skaalautumisen globaaleille markkinoille. AIRe-Platform hanke tukee Kuntoutusinstituutin laajempaa digitaalisen kuntouksen hankekokonaisuutta.

 

AIRe-Platform hankkeen toteutusaika on 1.8.2022-30.4.2024.

www.jamk.fi/aire-platform

Lisätietoja

Henna Nyman

Projektipäällikkö, Project Manager
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404870714

Kari-Pekka Murtonen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503526606