uutinen 14.3.2022

Miten hyödyntää käytöstä poistuvia energiaturpeen tuotantoalueita uusiutuvien raaka-aineiden tuotannossa - NeovaHackathon avattu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo lähtee yhdessä Kasvu Openin kanssa ja Neovan toimeksiannosta hakemaan ratkaisuja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen. Miten niitä voisi jatkossa hyödyntää uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden tuotannossa niin, että alueiden hiilidioksidipäästöt pysähtyisivät ja alueet alkaisivat sitoa hiiltä? 

Tupasvillaa niityllä

NeovaHackathonin tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja / tai hiilensidontaa.  

”Neovan energiaturvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria seuraavien vuosien aikana. Olemme kiinnostuneet hyödyntämään alueilla mahdollisesti tuotettavia uusiutuvia biomassajakeita ja raaka-aineita esimerkiksi kasvualustojen, aktiivihiilen, biostimulanttien tai eläinkuivikkeiden tuotannossa. Etenkin nykytilanteessa ruoantuotantoon hyödynnettävien biomassojen toimitusvarmuus, lähituotanto, laatu ja turvallisuus korostuvat entisestään. Vaihtoehtoisesti maa-alueita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kosteikkoviljelyssä, hiilen varastointiin, ja hiiltä sitovien biomassojen kasvatukseen”, sanoo liiketoimintajohtaja Mia Suominen, Neova Ventures. 

Neova-konserni tuottaa vastuullisesti turvetta noin 200 tuotantoalueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa Neovalla on turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan aktiivisessa tuotannossa ja reservialueina on vuonna 2025 runsaat 20 000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana vanhoja turvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria. Vuonna 2021 Neova Oy:n tuotannosta poistuneita maa-alueita siirrettiin seuraavaan maankäyttömuotoon yhteensä 4185 hehtaaria. Alueista 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin erilaisiksi kosteikoiksi. 

NeovaHackathonista on tarjolla lisätietoa Turvemaista tulevaisuutta – Tulevaisuuden vaihtoehtoja energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen -webinaarissa 24.3.2022 klo 9-10.30. Turvemaista tulevaisuutta | Jyväskylän ammattikorkeakoulu - JAMK 

Hackathoniin on aikaa ilmoittautua 10.4.2022 saakka. Tämän jälkeen valitaan tiimit, jotka pääsevät mukaan varsinaiseen hackathoniin eli innovaatiokilpailuun. NeovaHackathon huipentuu 19.5.2022, jolloin valitaan voittajatiimi tai useampi voittajaehdotus. 

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. 

Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautuminen NeovaHackathoniin löytyvät BioPaavon nettisivuilta: https://www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/neovahackathon  

Biotalouden yrityskiihdyttämö –projektin, BioPaavon, toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella. 

Lisätietoja: 

www.biopaavo.fi  

Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija 

[email protected] 

p. 050 464 2563 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Päivi Martikainen, vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja 

[email protected] 

p. 040 518 1587 

Neova 

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen.