uutinen 31.10.2023

Vuokrapellot kasvukuntoon alueellisia tilusjärjestelyjä kehittämällä

Hajanainen tilusrakenne on merkittävä pullonkaula vuokrapeltojen kasvukunnon parantamisessa. Maanomistajista, peltojen vuokraajista sekä asiantuntijoista koostuvat alueelliset konklaavit voivat edistää tilusrakennetta ja maaperän kasvukuntoa.

Maaseutuverkosto innovaatioleiri kuvaaja Anu Suonio

Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Maaseutuverkoston toimeksiannosta järjestetyn innovaatioleirin voittajatiimin ideassa asiaan tartutaan perustamalla maanomistajista, peltojen vuokraajista sekä asiantuntijoista koostuvia alueellisia konklaaveja, joiden yhtenä tehtävänä on alueellisen tilusrakenteen ja maaperän kasvukunnon edistäminen.

Alueellisen konklaavin koollekutsujana voisi toimia Maanmittauslaitos, joka saisi tätä kautta mandaatin tilusjärjestelytarpeen kartoittamiseen alueellisesti. Innovaatioleirin tuomaristo vaikuttui idean konkreettisuudesta, toteutettavuudesta sekä tiimin halusta lähteä viemään asiaa käytännön tasolla eteenpäin.

”Voittajan valinta ei ollut helppo tehtävä, sillä kaikki esitetyt ideat olivat erittäin hyviä. Voittajatiimin ratkaisu alueellisten konklaavien hyödyntämisestä tilusrakenteen ja vuokrapeltojen maan kasvukunnon edistämisessä vastasi suoraan Innovaatioleirin haasteeseen ja vakuutti tuomariston toteutettavuudellaan. BSAG toimii yhteensaattajana ja aloitteentekijänä, ja Innovaatioleirin tulokset osoittivat kuinka tehokasta yhteistyö eri asiantuntijoiden välillä voi olla” kommentoi Tanya Santalahti Baltic Sea Action Groupilta.

Vuokrapeltojen kasvukunto nousuun –innovaatioleirin taso oli korkea: tiimit kehittivät huikeita ideoita peltojen liisauksesta uudentyyppisiin alustaratkaisuihin, public-private rahoitusmalleihin ja maatalouspolitiikan uudistamiseen.
 
Kunniamaininnalla palkittiin lisäksi ”Vuokrapellot maatalouspolitiikassa”-tiimi, jonka ideana oli Suomessa täysin uusi peltojen leasing-malli. Leasing-mallissa pellon omistaja liisaa pellon vuokraamisen sijaan, leasing-maksut toimivat osamaksuna, ja vuokralaisella on leasing-kauden päättyessä mahdollisuus lunastaa liisatut pellot itselleen. Tässä mallissa sekä maanomistajalla että pellon vuokraajalla on nykyistä enemmän kannustimia huolehtia pellon kasvukunnon parantamisesta eli omaisuuden arvon kasvattamisesta.
 
Voittajaideat esitellään Maa- ja metsätalousministerille, ja Innovaatioleirin järjestäjätahot 
Baltic Sea Action Group ja Maaseutuverkosto haluavat jatkaa yhteistyötä kaikkien viiden tiimin kanssa ratkaisuehdotusten viemiseksi käytäntöön.

"Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää maaseudun kehittäjien yhteistyötä ja tukea innovaatiotoimintaa. Innovaatioleiri palvelee molempia tavoitteita, kun eri alojen asiantuntijat pohtivat yhdessä ratkaisuja vuokrapeltojen haasteisiin”, kertoo verkostokoordinaattori Salla Ruuska. ”Reilun vuorokauden rypistyksessä asioita katsottiin useista näkövinkkeleistä. Ratkaisuehdotuksia syntyi ja seuraavaksi niitä lähdetään viemään eteenpäin. Innovaatioleiri onnistui siis mainiosti!”

Yli kolmannes Suomen pelloista on vuokrapeltoja ja niiden peruskunnostustarve kasvaa entisestään. Innovaatioleirin tuottamat ratkaisut ovat merkittäviä erityisesti viljelijöiden näkökulmasta. Vuokrapeltojen maan kasvukunnon parantaminen lisää myös resilienssiä ilmaston ääriolosuhteita vastaan ja vähentää päästöjä Itämereen. Ratkaisut ovat merkittäviä myös huoltovarmuuden ja ympäristön näkökulmasta.

Innovaatioleirin käytännön toteutuksesta vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö. Leirin teemana oli Vuokrapellot ja maan kasvukunto, ja mukaan valittiin 25 osallistujaa 40 hakijan joukosta. Osallistujat edustivat monipuolisesti laajaa maataloussektoria.

Lisätietoja
Hanna Lampinen-Vilkkilä, Projektiasiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 577 0757
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tanya Santalahti, Erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@bsag.fi
p. 050 550 3240
Baltic Sea Action Group

Tuomas Metsäniemi, Verkostokoordinaattori
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
p. 050 352 0392
Ruokavirasto, Maaseutuverkosto

Salla Ruuska, Verkostokoordinaattori
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
p. 050 323 8946
Ruokavirasto, Maaseutuverkosto

BioPaavo by Jamk on bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. www.biopaavo.fi

Baltic Sea Action Group (BSAG) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tekee vaikuttavaa työtä Itämeren pelastamiseksi. BSAG edistää uudistavaa maataloutta, vastuullista merenkulkua sekä meriluonnon monimuotoisuuden suojelua. Lue lisää: https://www.bsag.fi/

Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjät. Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi ja kehittää maaseutuverkoston toimintaa ja tuo tekijöitä yhteen. Yksikkö järjestää verkostolaisille koulutuksia ja seminaareja sekä tarjoaa työkaluja työnteon tueksi. Lue lisää: https://maaseutuverkosto.fi/