NeovaHackathon

NeovaHackathon – Uudet liiketoimintamallit ja arvoketjut käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantomaiden hyödyntämisessä 

Tupasvillaa niityllä

Suomessa tuhansia hehtaareja energiantuotannossa ollutta ja energianturpeen tuotantoon varattua turvemaata on poistumassa käytöstä lähivuosina. Miten käytöstä poistuvia energiaturpeen tuotantoalueita voitaisiin jatkossa hyödyntää uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden tuotannossa niin, että alueiden hiilidioksidipäästöt pysähtyisivät ja alueet alkaisivat sitoa hiiltä? Neova hakee yhteistyökumppaneita ja uusia liiketoimintamalleja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen.  
 
Hackathonin tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja/tai strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja/tai hiilensidontaa. 

Neova on kiinnostunut hyödyntämään alueilla mahdollisesti tuotettavia uusiutuvia biomassajakeita ja raaka-aineita muissa liiketoiminnoissaan, esimerkiksi kasvualustojen, aktiivihiilen, biostimulanttien ja/tai eläinkuivikkeiden tuotannossa. Vaihtoehtoisesti maa-alueita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kosteikkoviljelyssä, hiilen varastointiin, ja hiiltä sitovien biomassojen kasvatukseen (ns. Carbon Farming). Jatkoon valittavien ratkaisujen ja liiketoimintamallien tulee olla vastuullisia ja kestäviä, täyttää EU:ssa valmisteilla olevan ”Carbon Farming” kriteeristön ja tulevaisuudessa mahdollisesti tuottaa hiilensidontakompensaatiota (”Carbon Credits”). 

Hackathonin avulla Neova hakee potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta ehdotuksia ja win-win-liiketoimintamalleja, joiden kautta kumppanit voisivat tuottaa alueilla biomassaa (esimerkiksi ruokohelpi, lyhytkiertoinen puubiomassa, sammal) ja edistää hiilensidontaa avaimet käteen-periaatteella. Ehdotusten yhteydessä pyydetään kertomaan siitä mitä kumppanit tarvitsisivat ja odottaisivat tässä yhteistyössä Neovalta, minkälaisella verkostolla he olisivat valmiita sitä tekemään, sekä millaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä toiminnalla voitaisiin saavuttaa. 

Neovan esittely (pdf) ›

#liiketoimintamallit #arvoketjut #biomassa #biopohjainen #uusiutuva #vastuullisuus #kestävyys #carbonfarming #hiilensidonta #hiilikompensaatio #vähähiilisyys

Tervetuloa ratkaisemaan haastetta! 

Mikä NeovaHackathon?

BioPaavo ja Kasvu Open avaavat yhteistyössä Neovan kanssa Hackathonin, jonka tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja/tai strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja/tai hiilensidontaa. Hackathonin avulla Neova hakee potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta ehdotuksia ja win-win-liiketoimintamalleja, joiden kautta kumppanit voisivat tuottaa alueilla biomassaa ja edistää hiilensidontaa avaimet käteen-periaatteella. 

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen. 

Neova-konserni tuottaa vastuullisesti turvetta noin 200 tuotantoalueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa Neovalla on turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan aktiivisessa tuotannossa ja reservialueina on vuonna 2025 runsaat 20 000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana vanhoja turvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria. Vuonna 2021 Neova Oy:n tuotannosta poistuneita maa-alueita siirrettiin seuraavaan maankäyttömuotoon yhteensä 4185 hehtaaria. Alueista 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin erilaisiksi kosteikoiksi. 

Osallistujat 

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten! 

Tarkemmat osallistumissäännöt (pdf) ›

Tuomaristo 

Tuomaristoon kuuluvat edustajat Neovasta, BioPaavo by JAMK:sta, sekä 1-2 muusta asiantuntijaorganisaatiosta. 

Miksi kannattaa osallistua? 

  • Löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia: Sinulla on mahdollisuus pitkäkestoiseen yhteistyöhön, kehittyvään liiketoimintaan ja tarvittaessa tuotekehitysyhteistyöhön toimeksiantajayrityksen kanssa
  • Finalistina saat asiantuntijat sparraajiksesi ratkaisujen hiomisessa ja yhteistyön rakentamisessa
  • Pääset verkostoitumaan muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa

Aikataulu 

  • Haasteen julkaisu ma 14.3.2022 
  • Webinaarissa ”Turvemaista tulevaisuutta – Tulevaisuuden vaihtoehtoja energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen” to 24.03.2022 klo 10:00 - 11:30 Neova kertoo lisää haasteesta. Tutustu webinaarin tallenteisiin ›
  • Ilmoita ideasi ja tiimisi mukaan viimeistään su 10.4.2022. Alustavan ehdotuksen tulee kuvata ratkaisu pääpirteissään sekä arvio sen toteutettavuudesta ja siihen tarvittavista yhteistyökumppaneista ja resursseista. 
  • Jatkoon valitut ideat ja tiimit julkaistaan viimeistään to 14.4.2022  
  • Kick-off -tilaisuus järjestetään to 21.4.2022 klo 12.30 - 15.00, jolloin osallistujatiimit tapaavat toisensa ja toimeksiantajayrityksen edustajat. Kick-off tilaisuudessa Neova kertoo osallistujatiimeille lisää toimeksiannosta. Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta. 
  • Hackathon-päivä järjestetään to 19.5.2022 (koko päivän tapahtuma), ja päivän päätteeksi valitaan voittaja(t). Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta. 

Ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittautuminen päättynyt 10.4.2022

Lisätietoja 

Annimari Lehtomäki, Johtava Asiantuntija, BioPaavo: etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 050 464 2563 
Päivi Martikainen, Vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja, Neova, etunimi.sukunimi@neova-group.com, puh 040 518 1587

Järjestäjä 

BioPaavo by JAMK on biotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä biotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. BioPaavo on Keski-Suomen liiton rahoittama hanke Euroopan aluekehitysrahaston tuella.  

Yhteistyössä 

Kasvu Open Oy on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, jonka ydinajatus on kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita. Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyritysten sparrausohjelma. Kasvu Openin sparrausprosessi on sovellettu Jyväskylän yliopiston kasvuyritystoiminnan professori Marko Sepän ja hänen tiiminsä kehittämästä Kasvun Kiitorata -metodista. 

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle –hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella sekä Sitra ja Saarijärven kaupunki. Hankkeen aikana järjestämme hackathoneja pilotoidaksemme ja kehittääksemme kiihdyttämön palveluita, joten niihin osallistuminen on maksutonta niin toimeksiantajille kuin osallistujille.

Lataa kutsu pdf-tiedostona: NeovaHackathon kutsu.pdf

Hiililähteet hiilinieluiksi avaimet käteen -palvelun avulla – NeovaHackathonin voittajaksi Wood Forest Finland

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon yhdessä Kasvu Openin kanssa toteuttamassa NeovaHackathonissa haettiin ratkaisuja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen.