Innovaatiotapahtumat

Innovaatiotapahtumat: Hackathon, Innovaatiohaku, Työpaja, Webinaari

Innovaatioleiri

Hae mukaan Baltic Sea Action Group:in (BSAG) ja Maaseutuverkoston innovaatioleirille kehittämään konkreettisia toimia ja ratkaisuja vuokrapeltojen kasvukunnon parantamiseen ja ravinnevalumien vähentämiseen Suomessa.
BioPaavon tilaisuudet ovat hyvin monipuoliset. BioPaavon tilaisuuksiin kannattaa osallistua, sillä siellä kohtaavat alan ammattilaiset, eri sidosryhmät ja päättäjät. Verkostoitumalla saa nopeasti uusia yhteyksiä ja yhteydenottoa ja liiketoimintaa syntyy. Esimerkiksi heti ”älykäs puuosaaminen” tilaisuuden jälkeen syntyi monia uusia tapaamisia ja esittelytilaisuuksia eri toimijoiden kesken. Jatkoa on liike-elämälle tulossa.

Seija Lehto, Hankintapäällikkö, Lehto Asunnot Oy

 

Työpaja 

BioPaavo järjestää ja fasilitoi erilaisia työpajoja. Työpajat ovat erinomainen keino koota yhteen erilaista osaamista ja monipuolisia näkökulmia uusien ideoiden synnyttämiseksi ja esimerkiksi yhteisen hankesuunnittelun käynnistämiseksi. Työpajojen tuloksena on lähtökohtaisesti yhteinen ja kaikkien osallistujien käytettävissä oleva tuotos, jonka tarkoituksena on edistää yhteistä tekemistä ja työskentelyn kohteena olevaa teemaa. 

Järjestämme työpajoja kontakti-, verkko- ja hybriditoteutuksena. Työpajan sisältö, kesto ja markkinointi suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan kanssa työpajan teemaan ja tarkoitukseen sopivaksi. BioPaavon työpajoissa hyödynnetään Howspace-verkkofasilitointialustaa, joka mahdollistaa osallistujien vuorovaikutteisen keskustelun myös verkko- ja hybriditoteutuksissa.

Prosessi

1) Työpajan määrittely 

 • Toimeksiannon yksityiskohdista sopiminen 
 • Tavoitteen sanoittaminen 
 • Markkinoinnin suunnittelu 

2) Työpajan julkistus 

 • Toimijoiden haku verkostoista 
 • Mahdollisten ennakkotehtävien koostaminen ja osallistujien valinta 

3) Työpajapäivä 

 • Fasilitoitua työskentelyä 
 • Monialaiset näkökulmat yhteisiin tavoitteisiin 
 • Yhteisesti käytettävissä oleva tuotos 

4) Ratkaisut käytäntöön 
Tulokset esimerkiksi: 

 • Hankesuunnittelun tueksi 
 • Työryhmän toimintaa ohjaavaksi 
 • Toimialan kehittämiseksi 

Haluatko järjestää työpajan? Ota yhteyttä, suunnitellaan tarpeisiisi sopiva tilaisuus! 

Esimerkkejä työpajoista:

 

Webinaarit

BioPaavon webinaareissa ja seminaareissa tuodaan laajalle yleisölle tiedoksi uutta biotalousalaa koskevaa tutkimustietoa (mm. teknologia, robotiikka, digitalisaatio), jaetaan hyviä käytänteitä niin kotimaasta kuin ulkomailta ja kerrotaan alaa ja toimintaympäristöä koskevista muutoksista. Toteutamme tapahtumia kontakti-, verkko- ja hybriditoteutuksina. Tapahtumatyypistä riippumatta toteutukset järjestetään vuorovaikutteisesti. 

Koronavuoden aikana BioPaavo toteutti BioPaavo-kahvit -yrittäjätapaamisia yhteistyössä Saarijärven elinkeinopalveluiden ja Saarijärven yrittäjät Ry:n kanssa. Tutustu tilaisuuksien aiheisiin!

BioPaavo toteuttaa biotalousaiheisia webinaareja myös kansainvälisessä konteksissa. Muutaman kerran vuodessa tapahtuvat BioTalks-webinaarit kokoavat yhteen biotalouden asiantuntijoita ympäri maailmaa, saman aiheen ympärille. Webinaarien tavoitteena on luoda yhteyksiä ja parhaassa tapauksessa synnyttää jotakin uutta! Kansainvälinen keskustelu jatkuu webinaarien jälkeen kaikille avoimella Biobord-verkkoalustalla.

Prosessi

1) Webinaarin määrittely 

 • Tapahtuman yksityiskohdista sopiminen 
 • Tavoitteen sanoittaminen 
 • Markkinoinnin suunnittelu 

2) Webinaarin julkaisu 

 • Esiintyjien haku ja valinta tarvittaessa 
 • Markkinointi osallistujille verkostoja hyödyntäen 

3) Webinaari 

 • Biotalousalan tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä kotimaasta ja kansainvälisesti 
 • Vuorovaikutteinen tapahtuma toteutusmuodosta riippumatta 

4) Ratkaisut käytäntöön 

 • Toimialan tiedon ja osaamisen laajentuminen 
 • Yhteistyötahojen löytyminen 
 • Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen 

Haluatko järjestää työpajan? Ota yhteyttä, suunnitellaan tarpeisiisi sopiva tilaisuus!

Esimerkkejä webinaareista:

 

Innovaatiohaku

BioPaavon Innovaatiohaku tuo saman pöydän ääreen uusia bio- ja kiertotalouden innovaatioita. Haku voidaan toteuttaa toimeksiannosta yritykselle tai organisaatiolle, joka haluaa laajan esittelyn uusista esimerkiksi tiettyä toimialaa tai teknologiaa koskevista innovaatioista. Innovaatiohaun tavoitteena on jakaa tietoa olemassa olevasta kehittämistyöstä ja jo valmiista ratkaisuista sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. BioPaavon innovaatiohaku voi toimia myös esimerkiksi alkuvaiheena työpajatyöskentelylle, jolloin haun kautta etsitään sopivat toimijat kehittämisvaiheen työskentelyyn. 

Innovaatiohaun kautta löytyneitä ratkaisuja esitellään tilaisuudessa, joka kestää 2–4 tuntia sisältäen aiheeseen liittyvän alustuksen sekä osallistujien ja innovaatioiden omat esitykset. BioPaavon innovaatiohaku voidaan toteuttaa myös kansainvälisenä hakuna (Call for Innovation), jolloin ratkaisuja ja innovaatioita haetaan Jamkin Biotalousinstituutin kv-verkostoista. Innovaatiohaku voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kilpailumuotoisena.

Prosessi

1) Haun määrittely 

 • Toimeksiannon käytännön toteutuksista sopiminen 
 • Haasteen sanoittaminen 
 • Markkinoinnin suunnittelu 

2) Haun julkaisu 

 • Ratkaisijoiden haku verkostoista 
 • Alustavien ideoiden esittely 
 • Esiintyjien valinta 

3)Innovaatiotapahtuma 

 • Alustukset 
 • Esittelyt 
 • Työpajatyöskentely 
 • Mahdollisuus toteuttaa kilpailumuotoisena 

4) Ratkaisut käyttöön 

 • Yhteistyö toimeksiantajan ja / tai kehittäjien kesken 
 • Innovaatioiden vienti käytäntöön

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme tarpeidesi mukaisen haun!

Hackathon 

Hackathon on innovaatiokilpailu, jossa tiimit etsivät lyhyessä ajassa ratkaisuja yhteen tai useampaan haasteeseen. Hackathonissa yhdistyvät usein monialaisuus ja kertaluonteinen tiimiyhteistyö. Ratkaisut tuotetaan yleensä hackathon-tapahtuman aikana ja osallistujat saavat sparrausta idean edistämiseksi. 

Lue lisää hackathoneista ›