BioPaavo

BioPaavo by JAMK on bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmaston­­muutoksen torjumiseksi kansain­välisessä bio- ja kiertotalouden toiminta­­ympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat bio- ja kiertotalous­liike­­toiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liike­­toiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritys­verkostojen ja ekosysteemien rakentaminen.

Pilviä ja ilmakehää maapallon ympärillä

Mikä BioPaavo?

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalous­liiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen. Tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, robotiikkaa ja digitalisaatiota sekä kehittää osaamista ja rakentaa yritysverkostoja ja toimialakohtaisia osaamisen ekosysteemejä.

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo tuo yhteen globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten tarpeen ratkoa ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita ja pk-yritysten ja startuppien innovatiivisuuden ja ketteryyden. BioPaavon toimintamalli tarjoaa eri kokoisille yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuden innovoida uusia kysyntälähtöisiä ideoita ja löytää kumppaneita kiihdyttämön järjestämien innovaatiotapahtumien ja -hakujen avulla.

Biotalouden yrityskiihdyttämö sai nimekseen BioPaavo Jamkin Biotalous­instituutin opiskelijoille suunnatun nimikilpailun kautta. Saarijärvi on tunnettu talonpoika Paavosta, joka taisteli epäsuotuisia ilmasto-olosuhteita vastaan ja huonon kasvukauden jälkeen joutui viljan jatkoksi kaapimaan männyn kuoren alta pettua. Me BioPaavossa jatkamme samassa hengessä biotalouden kehittämistä tulevaisuuden haasteisiin. Pyrimme löytämään uusia, kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin.

Mitä tarjoamme?

Ajankohtaiset hackathonit

BioPaavon Hackathon on innovaatiokilpailu, jossa tiimit etsivät ratkaisuja kestävän bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen liittyvään haasteeseen. Mukaan valitut osallistujatiimit saavat sparrausta idean edistämiseksi haasteen toimeksiantajalta ja BioPaavon verkostojen asiantuntijamentoreilta. Kilpailu käynnistää voittajatiimin ja toimeksiantajan yhteistyön.

YaraHackathon

YaraHackathon

Yara Suomi Oy etsii nyt uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tarjolla on valtava määrä raaka-ainetta sekä globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia!
HumuspehtooriHackathon

HumuspehtooriHackathon

Humuspehtoori Oy etsii kustannustehokasta ratkaisua typen poistoon kompostointikentän valumavesistä sekä sen hyödyntämiseen lannoitekäytössä.
YITHackathon

YITHackathon

YITHackathon – Teollisuuden sivuvirroista biopohjaisia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja sorateiden pölynsidontaan

Tulevat tapahtumat

4.10.

Jättipotti rahaa jaossa yrityksille Keski-Suomeen investointeihin ja liiketoiminnan uudistamiseen -työpaja

Keskisuomalaisille yrityksille kohdennetaan ensi vuonna ennenkuulumaton määrä julkista rahoitusta investointeihin, uusien ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen, sekä liiketoiminnan digitalisointiin.

12.10.

Jättipotti rahaa jaossa yrityksille Keski-Suomeen investointeihin ja liiketoiminnan uudistamiseen -webinaari

Keskisuomalaisille yrityksille kohdennetaan ensi vuonna ennenkuulumaton määrä julkista rahoitusta investointeihin, uusien ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen, sekä liiketoiminnan digitalisointiin.

30.9.

BioTalks: Black soldier flies – circular economy as its best!

Did you know that there is a solution that can provide an infinite farm feed production from excess biomasses? A solution that is cost effective and sustainable? The answer is black soldier flies!

Biotalouden yrityskiihdyttämö –hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella sekä Sitra, Saarijärven kaupunki, Keskimaa ja Ka-Mu oy.