BioPaavo

BioPaavo by JAMK on bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmaston­­muutoksen torjumiseksi kansain­välisessä bio- ja kiertotalouden toiminta­­ympäristössä.
 

BioPaavosta BioBoostersiksi

BioPaavo uudistuu, ja samalla yrityskiihdyttämön nimi vaihtuu BioBoostersiksi. Uudistuksesta huolimatta kiihdyttämön toiminta jatkuu esimerkiksi hackathonien ja muiden innovaatiotapahtumien merkeissä entiseen tapaan – jopa aiempaa vauhdikkaammin.

Tutustu BioBoostersin uusiin sivuihin

Pilviä ja ilmakehää maapallon ympärillä

Mikä BioPaavo?

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalous­liiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen. Tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, robotiikkaa ja digitalisaatiota sekä kehittää osaamista ja rakentaa yritysverkostoja ja toimialakohtaisia osaamisen ekosysteemejä.

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo tuo yhteen globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten tarpeen ratkoa ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita ja pk-yritysten ja startuppien innovatiivisuuden ja ketteryyden. BioPaavon toimintamalli tarjoaa eri kokoisille yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuden innovoida uusia kysyntälähtöisiä ideoita ja löytää kumppaneita kiihdyttämön järjestämien innovaatiotapahtumien ja -hakujen avulla.

Biotalouden yrityskiihdyttämö sai nimekseen BioPaavo Jamkin Biotalous­instituutin opiskelijoille suunnatun nimikilpailun kautta. Saarijärvi on tunnettu talonpoika Paavosta, joka taisteli epäsuotuisia ilmasto-olosuhteita vastaan ja huonon kasvukauden jälkeen joutui viljan jatkoksi kaapimaan männyn kuoren alta pettua. Me BioPaavossa jatkamme samassa hengessä biotalouden kehittämistä tulevaisuuden haasteisiin. Pyrimme löytämään uusia, kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin.

17

Hackathon kilpailua
toteutettu yhteistyökumppaneiden kanssa

19

Yritysten yhteistyöhanketta
käynnistynyt BioPaavon yhteensaattamana

11

Uutta aluekehityshanketta
BioPaavon toiminnan tuloksena

Mitä tarjoamme?

Yrityksille ja innovaattoreille

Järjestämme globaaleilla markkinoilla toimivien veturiyritysten toimeksiannosta innovaatiotapahtumia, hackathoneja, joiden avulla ratkotaan ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kutsumme pk-yritykset, startupit ja innovaattorit etsimään ratkaisuja haasteisiin, ja kehittämään samalla omaa ideaansa selkeän kysynnän ohjaamana. Autamme yrityksiä potentiaalisten ideoiden kehittämisessä innovaatioiksi tuomalla yhteen yritykset, tutkijat, kehittäjät, rahoittajat ja biotalousalan asiantuntijat. BioPaavon verkostoista, kasvualustalta, löytyy vetoapua yrityksille uusien innovaatioiden edistämiseksi ja uuden bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseksi.

Opiskelijoille

Opiskelijat ovat tulevaisuuden avaintekijöitä! Opiskelijat ovatkin tervetulleita osallistumaan BioPaavon järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja työpajoihin. Hackathonit tarjoavat houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia myös opiskelijoille. Me BioPaavossa teemme tiivistä yhteistyötä monialaisten yritysten kanssa, joten meidän avullamme opiskelija voi löytää harjoittelupaikan tai aiheen opinnäytetyölle.

BioPaavo on toteuttanut yhteistyössä oppilaitosten kanssa myös pelkästään opiskelijoille suunnattuja hackathoneja. Karstulalainen yritys Huliswood sai JAMK Biotalousinstituutin Biotalouden yrittäjyys -opintojakson opiskelijoilta lukuisia ideoita tuotannon sivuvirtojen, purun ja kelopalojen, hyödyntämiseen uusina tuotteina. Gradian Innoviikolla opiskelijat pääsivät innovoimaan Keskimaan Mestarin Herkku -myymälään uusia nuorille tarkoitettuja välipalatuotteita. Lisäksi olemme toteuttaneet Saarijärven kaupungin ja Bisnes Lande -hankkeen kanssa yhteistyössä VillenkulmaHackathonin, jossa paikalliset nuoret pääsivät innovoimaan ekologisesti kestävää ratkaisua kaupunkisuunnitteluhaasteeseen.

Rahoittajille ja sijoittajille

Kriittinen asia uusien innovaatioiden synnyttämisessä, uuden liiketoiminnan kehittämisessä ja tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa on rahoitus. BioPaavo tekeekin tiivistä yhteistyötä niin julkisen kuin yksityisen sektorin rahoittajien ja sijoittajien kanssa. BioPaavon verkostojen avulla yritykset voivat saada apua eri rahoitustarpeisiin – ja vastaavasti rahoittajat ja sijoittajat mahdollisuuden olla tukemassa potentiaalisia yritysideoita ja kasvutarinoita jo alkumetreiltä. Erityisesti hackathoneissa syntyneet ideat omaavat vahvan liiketoimintapotentiaalin sekä valmiin kysynnän haasteen esittäneiltä veturiyrityksiltä. 

BioPaavo tarjoaa sijoittajille näköalapaikan bio- ja kiertotalouden uusimpiin innovaatioihin

Sijoittaja! Kiinnostaako sijoittaminen uusiin ekologisiin innovaatioihin, joilla ehkäistään ilmastonmuutosta ja luodaan uudenlaista liiketoimintaa ja joissa tunnistetaan erityistä tuottopontentiaalia? Etsimme BioPaavossa verkostoihimme yksityisiä sijoittajia ja sijoitusrahastoja, joilla on kiinnostusta olla edistämässä kestävää tulevaisuutta ja siihen tähtäävää liiketoimintaa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, ota rohkeasti yhteyttä!

Kaupunkien ja kuntien elinkeinojen kehittäjille

BioPaavo ja sen verkostot tarjoavat erilaisia koulutus- ja tapahtumapalveluita kaupungeille, kunnille ja muille elinkeinojen kehittäjille bio-kiertotalouden teemoissa. Tilaisuudet ovat oiva tapa tuoda uutta ajankohtaista tietoa ja esitellä alalta nousevia liiketoimintamahdollisuuksia. Hackathon-palvelumme ovat myös kuntien ja kaupunkien saatavilla. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeittesi mukainen tapahtuma!

Avustamme myös mielellämme hankekonsortioiden kokoamisessa. BioPaavon verkostoista löytyy vahvaa hankeosaamista sekä kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijaorganisaatioita. 

Ajankohtaiset innovaatiotapahtumat

BioPaavon Hackathon on innovaatiokilpailu, jossa tiimit etsivät ratkaisuja kestävän bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen liittyvään haasteeseen. Mukaan valitut osallistujatiimit saavat sparrausta idean edistämiseksi haasteen toimeksiantajalta ja BioPaavon verkostojen asiantuntijamentoreilta. Kilpailu käynnistää voittajatiimin ja toimeksiantajan yhteistyön.

Uutinen

Datamalli avaa maidontuotannon kausivaihtelun syitä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämässä hackathonissa etsittiin Valiolle ratkaisuja maidontuotannon kausivaihtelun tasaamiseen tilatasolla. Voittajaratkaisussa hyödynnetään suoraan maitotiloilta saatavaa dataa.

Uutinen

Untuvatekstiiliteollisuuden sivuvirroista hyvinvointituotteita hevosille ja koirille

Joutsen Finland Oy:n toimeksiannosta toteutetun JoutsenHackathonin voitti saarijärveläinen käsityöalan yritys Lampaamo. Tuomariston vakuutti idean konkreettisuus, hackathonin aikana tehty taustatyö sekä yritysten toisiaan lähellä olevat arvomaailmat.

Tulevat tapahtumat

BioPaavo mediassa

Untuvasta ja lampaanvillasta tuotteita hevosille ja koirille – Sivuvirroille löytyi hyödyntämisratkaisu JoutsenHackathonissa, Uusiouutiset-lehti 21.11.2023

Tavoitteena on luoda uutta kansainvälistä liiketoimintaa, Sampo 21.9.2023

Untuvasta uutta bisnestä – JoutsenHackathon etsii kumppaneita hyödyntämään sivuvirtaa, Uusiouutiset-lehti 14.9.2023

Teollisuuden vedet kerralla puhtaiksi – Weeefiner ja Sofi Filtration kehittävät mullistavaa menetelmää vientimarkkinoille, Uusiouutiset-lehti 12.9.2023

BioPaavo auttaa yrityksiä uusien palvelujen äärelle, Sampo 4.5.2023

GasumHackathon-innovaatiokilpailun voittajat ovat Carbonaide sekä Inherit Carbon Solutions, Cision News 20.4.2023

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo ja Kasvu Open jatkavat yhteistyötä, STT info 7.2.2023

Jamkin biotalouden yrityskiihdyttämön vetovastuulle merkittävä kehityshanke, Viispiikkinen 2.2.2023

Gasumin kilpailu etsii keinoja biokaasulaitosten hiilidioksidin hyödyntämiseen, Kemiamedia 19.1.2023 

Sorateiden pölynsidontaan mietittiin ideoita, Sampo 12.1.2023

Maatalouteen uusia innovaatioita hackathoneissa: Ruokaketju uudistuu datalla, biokaasulaitosten hiilidioksidi talteen, Uusiouutiset-lehti 3.1.2023

Lannoitetuotannon ja kaivosteollisuuden sivuvirroille löytyi monta käyttökohdetta, Kemiamedia 12.12.2022

Weeefiner voitti innovaatiokisan – jätevesien typpi talteen 4d-siepparilla, Kemiamedia 12.12.2022

Biotalousinstituutin vauhti kiihtyy, Sampo 8.12.2022

Jätevesien typpi talteen ja hyötykäyttöön 4d-siepparilla, Humuspehtoori 2.12.2022

YITHackathonin voitti Montinutra Oy ekologisella metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen ratkaisulla, YIT:n lehdistötiedote 18.11.2022

Ratkaisu yli 20 vuotta vaivanneeseen ongelmaan – arvometallit kestävästi talteen teollisuuden jätevesistä, Uusiouutiset-lehti 17.11.2022

Humuspehtoori-Hackathon – Typen poisto kompostointikentän valumavesistä ja sen hyödyntäminen kierrätyslannoitteiden valmistuksessa, Biokierto ja Biokaasu -lehti 26.10.2022

Finn-Savotan hukkatekstiilille keksittiin käyttöä Ukrainassa naamioverkkojen raaka-aineena – ja tämä on vain yksi esimerkki BioPaavon innovaatioista, Keskisuomalainen 5.10.2022

Biotalouden yrityskiihdyttämössä ideoiden happotestausta ja kysyntälähtöistä uutta liiketoimintaa, Kauppakamari-lehti 20.9.2022

Kilpailu etsii keinoja ottaa arvoaineet talteen ja kiertoon katalyyttien lietteistä ja pesuvesistä, Uusiouutiset-lehti 17.8.2022

Tekstiilijäte voi tulevaisuudessa päätyä rakennuslevyiksi, TM Rakennusmaailma 15.6.2022

Tekstiiliteollisuuden sivuvirroista uutta bisnestä, Uusiouutiset-lehti 11.5.2022

Hukkatekstiileille uutta elämää, Uusiouutiset-lehti 11.5.2022

Massiivipuuta, HYBRIDIRAKENTAMISTA ja sellupohjaisia tuotteita, Puumies-lehti 10.5.2022

Tekstiilialan konkari näkee muotialan siirtyvän vihdoin kohti kiertotaloutta – ”Koko jäte-sana pitäisi poistaa”, Uusiouutiset-lehti 9.5.2022

Karstulalainen Finn-Savotta mietti, mihin voisi käyttää tehtaan hukkatekstiiliä – Yllättävä idea auttaa nyt Ukrainaa: Kangassuikaleista syntyy naamioverkkoja, Uusiouutiset-lehti 8.5.2022

Hackathonista vauhtia kiertotalouteen, Iloja & innovaatioita Keski-Suomen EU-rahoittajien julkaisu 23.4.2022

Tulostekniikka voitti innovaatiokilpailun, Viispiikkinen 21.4.2022

Tulostekniikka voitti BetsetHackathonin! Nopolanews 14.4.2022

Puolijoukkuetelttakankaat, rinkkojen ja reppujen palat… Finn-Savotta ja BioPaavo etsivät tekstiiliteollisuuden sivuvirroista uutta bisnestä, Uusiouutiset-lehti 31.3.2022

NeovaHackathon – Uudet liiketoimintamallit ja arvoketjut käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantomaiden hyödyntämisessä, Bioenergiauutiset 23.3.2022

NeovaHackathon – Uudet liiketoimintamallit ja arvoketjut käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantomaiden hyödyntämisessä, Keski-Suomen kauppakamari 21.3.2022

Hackathon etsii ideoita: Mitä käytöstä poistuville energiaturpeen tuotantoalueille? Uusiouutiset-lehti 14.3.2022

Biocarbon voitti hackathonin: Satelliittidata todentaa biopohjaisen raaka-aineen alkuperää ja kestävyyttä, Uusiouutiset-lehti 11.3.2022

Osallistu hackathoneihin: Kuinka pienentää vedenkulutusta? Miten saada betonituotannon sivuvirrat kiertämään? Uusiouutiset-lehti 17.2.2022 

Hackathon haastaa innovoimaan ruoantuotannon ja kemianteollisuuden kestävyyssiirtymää: miten digitalisaatio ja alustat auttavat korvaamaan fossiilipohjaiset raaka-aineet biopohjaisilla? Uusiouutiset-lehti 14.1.2022  

Aikamatkalla tulevaisuuteen. Biotalouden innovaatioita esiteltiin Paletissa. Viispiikkinen-lehti 8.12.2021

Biotalouden yrityskiihdyttämöstä ratkaisuja ympäristöystävälliseen liiketoimintaan, Keski-Suomen Kauppakamari -lehti, 10.11.2021  

BioPaavolle halutaan jatkoa, Sampo, 18.8.2021

Vaikuttajat tiedonhakureissulla, Sampo, 18.8.2021

Kohti ekologisesti kestävää ja viisasta resurssien käyttöä, Keski-Suomen Yrittäjäsanomat 2/2021  

Uusi innovaatiokilpailu metsästi puun uusia pintakäsittelytapoja - voittaja kehitti haastajan punamullalle, Rakentaja.fi-sivusto, 23.4.2021  

Puun ekologiseen pintakäsittelyyn haetaan ratkaisua kilpailulla, 23.3.2021, Ammattilehti.fi-sivusto

Peat Hackathon - Steps towards a Carbon Neutral Business, Peatlands International 1/2021, 17.3.2021

Valiotiimin innovaatio: Lietelannasta hygieeninen kasvualusta kasvihuonetuotantoon, Puutarha-Sanomat, 22.2.2021 

Kuluttajat vaativat biotaloudelta kestäviä ratkaisuja, Villimpi Länsi -sivusto 

EU jakaa satoja miljoonia euroja "vihreään siirtymään" – muun muassa tällaisilla konsteilla Suomi pyrkii nappaamaan osansa, Ylen uutissivusto, 9.12.2020 

Tarinoita ihmisistä, joita biotalous ja Tarvaala yhdistää, osa 2/10: BioPaavo, kestävä liiketoiminta, Radio Keskisuomalainen, 23.11.2020

Innovaatiokipinöitä kansainvälisessä biotalousyhteisössä, 16.3.2020, AMK-lehti

BioPaavo sosiaalisessa mediassa

Facebook @BioPaavo
 
Instagram #biopaavo
 
Twitter #BioPaavo 

BioPaavossa kipinöi -blogi

Aikuisopiskelijan vaihtoviikko terveyden edistämisen ja planetaarisen ruokavalion merkeissä

15.6.2023
Kylmänä huhtikuisena yönä matkustin viikkoa ennen vappua Antwerpeniin Belgiaan, intensiivikurssille opiskelemaan. Intensiivikurssille ja opintojaksolle osallistui opiskelijoita Belgiasta, Espanjasta ja Suomesta Seinäjoen Ammattikorkeakoululta, yhteensä...
 

Mikä meidän Hackathonissamme kiinnostaa?

10.2.2023
Tammikuussa pääsimme uutisoimaan BioBoosters -hankkeen käynnistymisestä. Hankkeen tuella BioPaavon Hackathonit lanseerataan Itämeren alueen maissa. Ensimmäisenä Hackathon-malliamme pääsevät testaamaan BioBoosters-hankkeen... 
 

Ruokaketjun kehittäminen datan avulla

25.1.2023
Viime vuodet ovat olleet yhteiskunnalle ja yksilöille haasteellisia. Epävakaus on koskettanut joka osa-alueella niin yrityksiä kuin kuluttajia. Hankalat ajat sysäävät kuitenkin etsimään uusia ratkaisuja, ja kehitysloikat voivat olla merkittäviä lyhyelläkin... 
 

Datan avulla lisää euroja maatalousalalle – miten?

16.1.2023
Datataloudesta odotetaan seuraavaa suurta hyppäystä kohti vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Euroopan Unioni on asettanut tavoitteekseen viedä meidät datatalouden eturiviin. Ajatuksena on rakentaa sisämarkkina, jossa...
 

BioPaavon johdolla ratkomaan Itämeren yrityskentän biokiertotaloussiirtymää

5.12.2022
BioPaavon Hackathon mobilisoi jatkossa seitsemän maan verkostot etsimään ratkaisuja biotalouden veturiyritysten kestävyyshaasteisiin. Kansainvälinen yhteistyö avaa innovatiivisille biokiertotalouden ratkaisuja kehittäville...
 

Boostia BioPaavon syksyyn rahoitusuutisista

5.10.2022
Syyskuu on ollut positiivisten rahoituspäätösten aikaa BioPaavossa. Ensin polkaistiin käyntiin Työ- ja elinkeinoministeriön 150 000 euron rahoituksen saanut BioPaavon innovaatiopolut -hanke. Hankkeen tavoitteena on…
 

BioPaavossa hackathonien kevät – ideoiden happotestausta ja kysyntälähtöistä uutta liiketoimintaa

31.5.2022
Biotalouden Yrityskiihdyttämössä BioPaavossa on riittänyt suihketta ja suhinaa tänä keväänä, kun olemme päässeet toteuttamaan lukuisia erilaisia innovaatio­tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laskimme tulokset ja…
 

Ruoantuotannon muutoksen tuulet

24.5.2022
BioPaavon toinen kansainvälinen BioTalks-webinaari käsitteli agroekologiaa. Asiantuntijapuhujina toimivat agronomi Aapeli Piesala sekä älymaa­talouden vanhempi tutkija Gilbert Ludwig. Puheenvuoroissa tuli selväksi, että…
 

BioTalks: Kaksoissiirtymän ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet Keski-Suomen maaseudulle

10.2.2022
Biotalouden yrityskiihdyttämä BioPaavo järjesti ensimmäisen kansainvälisen webinaarinsa tammikuun lopulla (21.01.2022) 35 osallistujan voimin. Aiheena oli…
 

Mistä bio- ja kiertotalouden osaajia yrityksiin? Pyöreän pöydän keskusteluissa etsittiin vastauksia

9.2.2022
Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavossa järjestettiin tammi- ja helmikuun 2022 aikana etäyhteydellä kaksi pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta, joissa…
 

Kiihdyttämöstä biotalouden kasvuliiketoimintaa – uuden tiimiläisen silmin

2.11.2021
Tuoreimpana Jamkin Biotalousinstituutin ja Biotalouden yrityskiihdyttämön, BioPaavon, tiimin jäsenenä sain tilaisuuden esittäytyä blogitekstin muodossa…
 

BioPaavosta evästä elämään

10.8.2021
Kesä alkaa olla lopuillaan ja tuulet vaihtavat luonnettaan syksyn vivahteisiin. Niin myös erikoistumisharjoittelunikin on lopuillaan, valitettavasti. Tietynlainen…
 

Kuolemanpelosta elämisen laatuun

16.4.2021
Korona on riepotellut elämäämme jo reilun vuoden. Viime keväänä jaksoimme uskoa, että heti syksyllä kaikki olisi paremmin, palaisimme pikkuhiljaa…
 

Miltä näyttää Keski-Suomen maaseutu vuonna 2030?

5.10.2020
Projektipäällikkö Merja Rehnin puheenvuoro Älykkäät maaseudut – Keski-Suomen aluetilaisuudessa 1.10.2020. Vuonna 2020 maanseutu vielä pärjäilee…
 

Koronakeväästä uusien mahdollisuuksien syksyyn

11.8.2020
Avasimme helmikuussa biotalouden yrityskiihdyttämön Saarijärvelle. BioPaavo on Biotalousinstituutin hanke, jonka tavoitteena on synnyttää uudenlainen alan…
 

Uuden edessä

17.4.2020
Lupauduin kirjoittamaan blogikirjoituksen. Eka kertaa. Olen hieman huono sanomaan ei mihinkään uuteen ja niinpä tässä nyt taas ihmettelen, mitä…
 

Yrittäjyyttä voidaan tukea myös verkossa

16.4.2020
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti aloitti joulukuussa Biotalouden yrityskiihdyttämö -hankkeen, joka sai nimekseen BioPaavo…

Biotalouden yrityskiihdyttämö –hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella sekä Sitra, Saarijärven kaupunki, Keskimaa ja Ka-Mu oy.