uutinen 20.5.2022

Hiililähteet hiilinieluiksi avaimet käteen -palvelun avulla – NeovaHackathonin voittajaksi Wood Forest Finland

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon yhdessä Kasvu Openin kanssa toteuttamassa NeovaHackathonissa haettiin ratkaisuja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen. Voiton innovaatiokilpailussa vei Wood Forest Finland Oy. 

Tupasvillaa niityllä

Voittajatiimin ideassa tarjoiltiin Neovalle avaimet käteen-palvelua kasvualustoissa ja kuivikkeissa tarvittavien biomassojen tuotantoketjujen suunnitteluun ja koordinointiin. Ratkaisu on otettavissa käyttöön nopeasti, ja tuomariston vakuutti erityisesti voittajatiimin ammattitaito ja kokemus biomassojen käsittelystä. Ratkaisu mahdollistaa hiililähteiden muuntamisen hiilinieluiksi kasvillisuuden kautta, ja lopputuote on hyödynnettävissä esimerkiksi kasvualustoina ja kuivikkeena.  

”Voittajatiimin vahvuutena oli konkreettinen, selkeä, uskottava ja vahvaan ammattitaitoon pohjautuva ratkaisu, ja sen aktiivinen kehittäminen hackathon-prosessin aikana. Se on myös nopeimmin sovellettavissa käytäntöön, ja pilotoinnin jälkeen skaalattavissa”, kertoo Neova Groupin vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja Päivi Martikainen. 

Wood Forest Finland sai palkinnoksi 2000 euron rahapalkkion, sekä mahdollisuuden ratkaisun pilotointiin kumppanuudessa Neova Groupin kanssa. 

”Kaikkien NeovaHackathonissa loppusuoralla olleiden tiimien ratkaisuehdotukset olivat todella kiinnostavia, ja siksi myös muiden kanssa lähdetään selvittämään mahdollisuuksia viedä ideoita eteenpäin hankkeiden avulla. Biotalousinstituutti voi tuoda tiimeille erityisesti tuotantoketjujen teknis-taloudellista osaamista ja pilotointimahdollisuuksia Biotalouskampuksen ympäristössä. Me olemme todella mielellämme mukana näissä kehitysprojekteissa”, sanoo Jamk Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen. 

Loppusuoralla mukana oli Fluff Stuff, jonka ratkaisu liittyi osmankäämin viljelyyn ja hyödyntämiseen sekä tekstiiliteollisuudessa että kasvualustatuotannossa, sekä Karelian Paju Oy, joka on innovoimassa uusia teknologioita pajun viljelyyn ja hyödyntämiseen esimerkiksi kuiviketuotannossa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiimi SuoJaKennosto ideoi kansallista toimijaverkostoa turvemaiden kestävälle hyödyntämiselle. 

Neova-konserni tuottaa vastuullisesti turvetta noin 200 tuotantoalueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa Neovalla on turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan aktiivisessa tuotannossa ja reservialueina on vuonna 2025 runsaat 20 000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana vanhoja turvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria. Vuonna 2021 Neova Oy:n tuotannosta poistuneita maa-alueita siirrettiin seuraavaan maankäyttömuotoon yhteensä 4185 hehtaaria. Alueista 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin erilaisiksi kosteikoiksi. 

Biotalouden yrityskiihdyttämö –projektin, BioPaavon, toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella. 

Lisätietoja: 

www.biopaavo.fi  

Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija 

[email protected] 

p. 050 464 2563 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Päivi Martikainen, vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja 

[email protected] 

p. 040 518 1587 

Neova 

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen.