uutinen 26.1.2023

Jamkin vetovastuulle merkittävä 2,8 miljoonan euron kansainvälinen kehityshanke

BioPaavon hackathonit lanseerataan Itämeren alueen maissa. Tavoitteena on pysyvän yhteistyömallin ja palvelukonseptin rakentaminen bio- ja kiertotalouden hackathonien järjestämiseksi kansainvälisesti.

Pilviä ja ilmakehää maapallon ympärillä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön menestyksekkäästi kotimaassa lanseeraama hackathon-palvelu kansainvälistyy 2023 alkaen BioBoosters-hankkeen tuella. Interreg Itämeriohjelman osarahoittama BioBoosters-hanke tuo yhteen yhdeksän biotalouden innovaatiokeskittymää seitsemästä maasta ympäri Itämerta etsimään ratkaisuja biotalouden veturiyritysten kestävyyshaasteisiin hackathon-palvelun avulla. Vuosina 2023–2025 toteutettavan hankkeen budjetti on kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonaa euroa.  

Yritysten kestävyyshaasteille ratkaisuja seitsemän maan verkostoista  

BioBoosters-hankkeessa järjestetään 18 hackathonia verkostoyhteistyössä. Jokaisen hackathonin toimeksiantajana toimii merkittävä biotalouden alan yritys. Tapahtumiin haetaan mentoreita, ratkaisijatiimejä ja toimeksiantoja Suomen lisäksi Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Ratkottavat haasteet liittyvät erityisesti biotalousyritysten kiertotaloussiirtymään eli kiertotalouden liiketoimintamallien soveltamiseen ja käyttöönottoon biotalouden yrityksissä. Tavoitteena on pysyvän yhteistyömallin ja palvelukonseptin rakentaminen hackathonien järjestämiseksi kansainvälisen verkoston tuella jatkossakin.   

Hankkeen partnerit ovat muun muassa yritysklustereita, tiede- ja yrityspuistoja, sektorijärjestöjä sekä korkeakoulujen innovaatioalustoja, jotka toimivat alueillaan kohtaamispaikkoina ja biotalouden liiketoiminnan edistäjinä. Partnerit ovat vahvasti verkostoituneita niin yritysmaailmassa kuin biotalouden tutkimus- ja kehityskentällä. Jokainen partneri toteuttaa hankkeen aikana kaksi hackathonia muiden partnereiden tuella.   

Kansainväliset hackathonit synnyttävät moninaista yhteistyötä  

Kansainvälinen yhteistyö tuo lisäarvoa hackathon-palveluun ennen kaikkea laajan verkoston kautta. Verkoston avulla hackathoneihin saadaan mukaan potentiaalisimmat ratkaisut Itämeren alueelta oman alueensa ja sektorinsa toimijat hyvin tuntevien verkostokumppaneiden kautta. Alueet edustavat erilaisia ja toisiaan täydentäviä biotalouden ja kiertotalouden vahvuusaloja. Moninaisesta joukosta ja laajasta verkostosta voi nousta entistä enemmän myös odottamattomia ratkaisuja, esimerkiksi toiselta toimialalta.   

Hackathonit avaavat innovatiivisille pk-yrityksille ja startupeille uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia Itämeren piiristä. Kansainvälinen sparrausprosessi ja kontaktit mahdollisiin asiakkaisiin tarjoavat ratkaisijatiimeille laajempaa näkymää markkinamahdollisuuksiin Itämeren alueella. Esimerkiksi Keski-Suomen pk-yritykset voivat jatkossa hakea mukaan kilpailemaan Ruotsin, Saksan, Baltian maiden ja Puolan hackathoneissa. Osaamistahan Keski-Suomesta löytyy, minkä todistaa myös keskisuomalaisten yritysten upea voittoputki syksyn 2022 BioPaavon hackathoneissa.   
 

Lue lisää BioPaavon hackathoneista

Lisätietoa

Anna Aalto

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358406402346