uutinen 30.3.2023

Ruokaketjun datasta uutta liiketoimintaa - DataSpaceHackathonissa neljä voittajaa!

Voittajatiimien ideat yhteisöllisen datan hyödyntämisestä voivat tuoda lisäarvoa ruokaketjun yrittäjille vastuullisuuden, tuotteiden jäljitettävyyden tai optiikan avulla, sekä elintarvikeketjun logistiikkaan keinoja varmistaa tuotteiden laatu.

Kädet täynnä multaa, taustalla tietokonegrafiikkaa

DataSpaceHackathonin tavoitteena oli saada paremmin käyttöön koko elintarvikeketjussa liikkuva data. Tämän datan hyödyntäminen reilun datatalouden periaatteilla mahdollistaa aivan uudenlaisten palvelujen ja liiketoimien kehittämisen. Voittajatiimit Lumi Proline Oy, Aira Impact Oy, Team Lammasketju sekä Optea AB Ruotsista toivat kukin kisaan mukaan omat ideansa uusien palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämisestä ruokaketjun yhteisöllistä dataa hyödyntäen.

Lumi Proline Oy valmistaa suomalaiseen innovaatioon perustuvia LumiFresh-laitteita, joilla voidaan hallita ja parantaa erilaisten tilojen ilmanlaatua mm. poistamalla viruksia ja haitallisia kaasuja. Näin lisätään elintarviketurvallisuutta ja vähennetään hävikkiä. Laitteet välittävät pilvipalveluihin esimerkiksi kuljetusyksiköiden kuljetuksen aikaista ilmanlaadun dataa.

Lammasketjun idea on tuottaa kuluttajaa kiinnostavaa tietoa tuotannon vastuullisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista. Lisäksi hackathonin aikana tavoite laajeni kotimaisen lampaanlihan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi sekä tuottajaorganisaation toiminnan tehostamiseksi. Molemmat tavoitteet mahdollistuisivat koko tuotantoketjun kattavan dataekosysteemin avulla.

Optea on kehittänyt heijastusnäyttöteknologiaa (HUD) siten, että näytölle voidaan tuoda koneiden ja laitteiden ulkopuolista dataa ja näyttää jopa lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) tietoja. Näin voidaan tuoda traktorin tuulilasiin varoituksena kuljettajalle esimerkiksi pellolla olevan kiven sijainti, maatilan muiden järjestelmien hälytyksiä tai muita välitöntä huomiota vaativia asioita.

Airaimpact on kehittänyt standardoidun, tietopohjaisen johtamistyökalun. Tavoitteena on luoda globaali arvoverkko, jolla mitataan kokonaisvaltaisesti vastuullisuuden kädenjälkeä sekä hiilijalanjälkeä arvoketjuissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joilla ei ole todellista mahdollisuutta mitata ja todentaa vastuullisuuttaan sidosryhmille. 

 ”Loppusuoralla oli mukana lisäksi kaksi muuta tiimiä, joiden kanssa aiomme jatkaa yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. Molempien tiimien ideat olivat erinomaisia, mutta olisivat vaatineet jatkokeskusteluita, joihin hackathonin puitteissa ei ollut riittävästi aikaa”, totesi Business Architect Juhani Luoma-Kyyny DataSpace Europesta.

Hackathonin toteutuksesta vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo yhdessä Kasvu Openin kanssa. Kisassa oli loppusuoralla mukana kuusi tiimiä: Biocode, Lumi Proline Oy, Optea, Lammasketju, Loihde Advance, sekä Airaimpact. DataSpace Europe Oy:n toimeksianto tiimeille oli kehittää uusia liiketoimintamalleja, sovelluksia ja hyödyntämistapoja DataSpace Europe Oy:n lanseeraaman, maatalouden ja elintarvikealan datanvälityspalvelu Tritomin tarjoaman yhteisöllisen datan hyödyntämiseksi reilun datatalouden periaatteita noudattaen.

”Hackathon prosessi oli kokonaisuudessaan varsin onnistunut. Reilu datatalous ja dataekosysteemin tuomat mahdollisuudet olivat selkeästi herättäneet yrityksien kiinnostuksen. Tiimien sparraukset vahvistivat myös omia näkemyksiämme reilun datatalouden merkityksestä sekä Tritomin soveltuvuudesta dataekosysteemien mahdollistamiseen. DataSpace Europe sai arvokasta näkyvyyttä sekä potentiaalisia asiakkaita. Erityinen kiitos BioPaavon ammattilaisille. BioPaavon tapa toteuttaa hackathon mahdollistaa niiden järjestämisen myös pienille yrityksille”, Luoma-Kyyny kiittää.

Lisätietoja:

Annimari Lehtomäki

Johtava asiantuntija

Jamk Biotalousinstituutti

[email protected]

p. 050 464 2563

Juhani Luoma-Kyyny

Business Architect

DataSpace Europe Oy

[email protected]

p. 040 527 7150

Jyrki Hyyrönmäki

Chief Product Officer

DataSpace Europe Oy

[email protected]

p. 040 590 2905

DataSpace Europe Oy rakentaa eurooppalaista reilun datatalouden vallankumousta inhimillisemmän, turvallisemman ja tasa-arvoisemman huomisen puolesta. DataSpace Europe Oy parantaa yritysten ja organisaatioiden mahdollisuutta hyödyntää maailman nopeimmin uusiutuvaa raaka-ainetta: dataa. DataSpace Europe Oy:n rahoittajia ovat MTK ry, Cinia Oy, JSK Kiinteistöt Oy, Tikura Ventures Oy ja Ilmastorahasto.

www.biopaavo.fi

Biotalouden Yrityskiihdyttämö Saarijärvelle -hankkeen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto, Sitra ja Saarijärven kaupunki.