uutinen 28.1.2022

Resurssiviisaita ratkaisuja etsimässä: Alva- ja BetsetHackathonit avattu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo lähtee yhdessä Kasvu Openin kanssa hakemaan ratkaisuja jälleen kahteen innovaatiohaasteeseen. 

Iso maapalloa kuvaava vesipisara kämmenellä

BioPaavon AlvaHackathonissa haetaan uusia teknologiaratkaisuja huoneistokohtaiseen veden- ja lämmönkulutuksen etäluentaan ja tiedonsiirtoon. Alva-yhtiöt haastaa yhteistyökumppanit innovoimaan useita eri teknologisia vaihtoehtoja yhdistäen valtakunnallisia veden ja lämmön kulutusmittauksen ja ohjauksen asuntokohtaisia ratkaisuja. On tutkittu, että vedenkulutus vähenee usein jopa 30 %, kun siirrytään kulutuksen mukaiseen laskutukseen, ja samalla myös lämpimän veden käyttö pienenee. 

Huoneistokohtainen veden- ja lämmönkulutuksen etäluenta ja teknologiariippumaton datankeräys ovat tärkeitä kehityssuuntia, joilla energia- ja vesiyhtiöt pyrkivät ohjaamaan asiakkaita kohti digitalisaatiota, datan hyödyntämistä ja sitä kautta resurssiviisaampaa kulutusta.  

Asuntokohtaisten teknisten mittareiden ja tiedonsiirtoyhteyksien tulee olla yleisiä standardeja tukevia, vaihdantakelpoisia, toimintavarmoja, kustannustehokkaita ja pilvipalveluun liitettäviä kokonaisuuksia, jotka toimivat valtakunnallisesti ja kestävät nopeassa teknologian kehityksessä ajanhammasta. 

”Teknologiat ja tiedonsiirtotavat kehittyvät nopeammin kuin koskaan. Meille on elintärkeää saada useat standardit ja tulevaisuuden ratkaisut yhdeksi kustannustehokkaaksi ja skaalautuvaksi kokonaisuudeksi. Halusimme lähteä murtamaan olemassa olevia ajatusmalleja siitä, miten ratkaisuja voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti hyvinkin eri tavoilla, samalla tulevaisuuden tarpeet huomioiden” sanoo Toni Luhti, digitaalisen liiketoiminnan johtaja.  

Betsetin toimeksianto koskee ratkaisuja, joiden avulla betonielementtituotannon sivuvirtoja voidaan käsitellä ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin, ja sitä kautta edesauttaa resurssien tehokkaampaa käyttöä ja kiertotalousajattelua betoniteollisuudessa. 

Suomessa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia betonijätettä, mikä vastaa noin 40 000 täysperävaunuyhdistelmäkuormaa. Suomessa on noin 200 raakabetonia ja noin 50 betonielementtejä sekä muita betonituotteita valmistavaa tehdasta. Tänä vuonna on astumassa voimaan asetus, joka lopettanee betonimurskeen jätteeksi luokittelun Suomessa. Asetus avaa uusia käyttömahdollisuuksia myös tehtaiden ylijäämäbetonille. 

BetsetHackathonin tavoitteena on löytää betonielementtituotannon sivuvirroille soveltuva ketterä käsittelymenetelmä, jolla nykyistä suurempi osa sivuvirroista voidaan saada hyötykäyttöön. Kierrätysmateriaaleilla voidaan korvata betonielementtituotannon raaka-aineita tai hyödyntää ne muissa soveltuvissa käyttökohteissa. 

”Betonimurskeen käyttöön haettavat uudet ratkaisut ovat arvojemme mukaista toimintaa, jossa vastuullisuus ja ympäristövaikutusten minimointi ovat merkittäviä ajureita toiminnan kehittämisessä. Uudenlaiset ratkaisut edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja, siksi halusimme mukaan hackathoniin. Hackathonin avulla voimme olla mukana tuomassa betonialalle uudenlaista toimintamallia”, kertoo Betsetin toimitusjohtaja Mika Löytönen. 

Molempiin hackathoneihin on aikaa ilmoittautua 6.3.2022 saakka. Tämän jälkeen valitaan tiimit, jotka pääsevät mukaan varsinaiseen hackathoniin eli innovaatiokilpailuun. AlvaHackathon huipentuu 7.4.2022, ja BetsetHackathon 13.4.2022, jolloin valitaan voittajatiimi tai useampi voittajaehdotus. 

Hackathonit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille.  

Tarkemmat ohjeet Hackathoneihin löytyvät BioPaavon sivuilta:  

Biotalouden yrityskiihdyttämö –projektin, BioPaavon, toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella. 

Lisätietoja: 
www.biopaavo.fi  
Annimari Lehtomäki, Johtava Asiantuntija 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 
p. 050 464 2563 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Mirva Pietilä, myyntipäällikkö 
etunimi.sukunimi@alva.fi 
puh. 040 623 2815 
Alva-yhtiöt Oy  
 
Harri Bergholm, Kehitysjohtaja 
etunimi.sukunimi@betset.fi 
p. 040 3434 329 
Betset Yhtiöt  

Alva-yhtiöt Oy on vesi- ja energiapalveluiden tulevaisuuden tekijä. Jo vuosikymmeniä olemme tarjonneet osaamistamme vesi- ja energiapalveluihin Jyväskylän alueella. Tänä päivänä tarjoamme näitä ratkaisuja valtakunnallisesti, osin kansainvälisestikin. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 
www.alva.fi 

Betset Yhtiöt on suomalainen perheyhtiö ja Suomen toiseksi betonisten rakennuselementtien toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1950 Kyyjärvellä, ja nykyään Betset Yhtiöillä on yhdeksän tehdasta Suomessa, sekä osakkuusyritys As Ikodor Virossa. Vuoden 2020 yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 121 miljoonaa euroa ja yhtiöt työllistivät vuonna 2020 keskimäärin 623 henkilöä. 
www.betset.fi