uutinen 13.6.2022

Business Finlandin tuella Suomesta digitaalisen kuntoutuksen edelläkävijä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutille on myönnetty yhdessä suomalaisten yritysten kanssa merkittävä, noin 3 miljoonan euron suuruinen Business Finlandin kokonaishankerahoitus, mistä Jamkin osuus on noin 1,25 miljoonaa euroa. Rahoitus on merkittävä myös globaalin kuntoutuksen kehittämisen näkökulmasta, sillä hanke pyrkii parantamaan kuntoutukseen pääsyä globaalisti kestävän kehityksen tavoitteita unohtamatta.

WHO:n arvion mukaan kuntoutuksen tarve on jatkuvassa kasvussa ikääntymisen ja lisääntyvien elintasosairauksien myötä, mutta suurimmalle osalle maailman väestöä kuntoutuspalveluja ei ole saatavilla. Arvioiden mukaan kolmasosa maailman väestöstä hyötyisi kuntoutuksesta. Kuntoutusammattilaisten vähyys ja kuntoutuksen saavutettavuus haastaa erityisesti alemman ja keskitulotason maissa, joissa asuu suurin osa maailman väestöstä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti koordinoi Business Finlandin rahoittamaa kansainvälistä Digital Rehabilitation in Global Marketplace -hanketta (DIRECT), jossa luodaan uusia, tutkimusnäyttöön perustuvia kuntoutuksen digitaalisia ratkaisuja globaaleille markkinoille yhdessä suomalaisyritysten kanssa.

Digitaalinen kuntoutus luo mahdollisuuksia skaalautuviin palveluihin

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimusnäyttöä digitaalisen kuntoutuksen ratkaisujen mahdollisuuksista Itä-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa ja tätä kautta luoda suomalaisyrityksille skaalautuvia ja globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa ovat mukana yksilöllisten harjoitusohjelmien laatimiseen ja etäkuntoukseen ratkaisuja tuottava Physiotools Oy, sekä liikuntapelituotteita valmistava CSE Entertainment Oy.

"Tavoitteenamme on tutkia, miten kuntoutusohjelmistojamme voitaisiin tehokkaimmin käyttää uusilla markkina-alueilla, joissa kuntoutuksen ammattilaisten määrä asukasta kohti on erittäin pieni", Physiotoolsin liiketoimintajohtaja Hannu Vuola kertoo.

"CSE on digitaalisten liikunta- ja kuntoutuspelien edelläkävijä. DIRECT-hankkeen avulla haluamme tutkia uusia markkinoita ja liiketoimintamalleja kuntoutussegmentillä", CSE Entertainmentin kehitys- ja talousjohtaja Kaisa Ottavainen-Nurkkala kommentoi.

Digitaalinen kuntoutus luo mahdollisuuksia laadukkaiden kuntoutuspalvelujen tehokkaaseen levittämiseen globaalisti. Olemassa  olevat digitaaliset ratkaisut ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi suunniteltu länsimaisille markkinoille.

"Nykyiset Suomessa tai muissa korkean tulotason maissa kehitetyt ratkaisut eivät skaalaudu globaalisti, koska ne ovat teknologian ja ansaintalogiikan kautta suunniteltu usein hyvin toisenlaiseen kuntoutusjärjestelmään", Jamkin Kuntoutusinstituutin globaalista toiminnasta vastaava Kari-Pekka Murtonen kertoo.

Hankkeessa pyritään kehittämään ratkaisuja suoraan kuntoutujan tarpeisiin ja omaan elinympäristöön tukien kuntoutujan voimaannuttamista ja oman roolin vahvistamista. Hanke tukee Jamkin Kuntoutusinstituutin strategiaa sekä edistää digitaalisen kuntoutuksen globaalin ekosysteemin syntymistä, joka mahdollistaa myös muille kiinnostuneille yrityksille suuntautumisen globaaleille markkinoille.

Lisätietoja:
Kari-Pekka Murtonen
Head of Global Action, Kuntoutusinstituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi 
p. +358503526606
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Minna Eriksen (yritysyhteydenotot)
Digitaalisen kuntoutuksen asiantuntija, Kuntoutusinstituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358505636202
Jyväskylän ammattikorkeakoulu