uutinen 2.3.2022

Pedagogiikkaan erikoistuvalle Evolving Pedagogy -verkkolehdelle vertaisarviointitunnus

Teksti
Anna-Kaisa Tiihonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Evolving Pedagogy -verkkolehti on laaja-alaisesti pedagogiikkaan erikoistunut kansainvälistä ja kansallista yleisöä palveleva avoin julkaisu. 

Peruskouluikäinen lapsi kirjoittaa seinällä olevaan paperiin matematiikan laskuja.

Evolving Pedagogy julkaisee niin tutkimukseen kuin käytäntöön pohjautuvia artikkeleita, joista tutkimuspohjaiset artikkelit käyvät läpi luottamuksellisen kaksoissokkovertaisarvioinnin. Lehteä toimitetaan Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Alkuvuonna 2022 Evolving Pedagogy -lehdelle myönnettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille.  

Verkkolehdessä on julkaistu vertaisarvioituja artikkeleita jo ennen vertaisarviointitunnuksen saamista. Pääsääntöisesti englanninkielistä sisältöä ovat lehteen tuottaneet koulutusalan tutkijat ja asiantuntijat sekä ammatilliset opettajankouluttajat ja opiskelijat eri organisaatioista. Jatkossa Evolving Pedagogyssa on mahdollista julkaista myös suomenkielisiä artikkeleita.  

-  Verkkolehtemme tarjoaa yhden kanavan Jamkin Uudistuvan oppimisen vahvuusalan kehittämis- ja tutkimustoiminnasta julkaisemiseen. Nyt myönnetty vertaisarviointitunnus vahvistaa lehden roolia tässä tehtävässä, kertoo lehden päätoimittaja Eila Burns,  

- Kannustan myös opiskelijoita kirjoittamaan lehteen, vaikkapa heidän opinnäytetöidensä tuloksista tai opiskelusta uuden sukupolven korkeakoulussa!   

Artikkeliehdotuksia voi tarjota lehteen ympäri vuoden. Ne käsittelee monialainen toimituskunta.

Toimitusprosessista ja lehdestä löydät lisää tietoa verkkosivulta: https://verkkolehdet.jamk.fi/ev-peda/ 

 

Lisätietoja

Eila Burns

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323126