Uudistuva oppiminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on työelämäläheisen oppimisen ja sitä tukevien pedagogisten ratkaisujen kehittäjä, uudistaja ja tutkija. Ammatillisen korkeakoulutuksen asiantuntijayhteisönä toimimme kehittäjä- ja tutkimuskumppaninasi työelämäläheisessä oppimisen ekosysteemissä! 

Kehitämme, tutkimme ja tuotamme uusia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja.

Luova suunnannäyttäjä työelämäläheisen osaamisen kehittämisessä

Uudistuvan oppimisen vahvuusalalla tähtäämme tulevaisuuden osaamiseen. Sen uudistaminen ja kehittäminen kilpailukyvyksi vaatii kestävien oppimisen ja uudistumisen ratkaisujen kehittämistä. Uudistuvan oppimisen vahvuusalalla toteutamme monipuolisesti koulutus-, palvelu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa. 

Tuemme yritysten ja muiden organisaatioiden osaamisen uudistamista ja kilpailukyvyn kasvua erilaisilla koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Koulutamme opetusalan osaajia ja kehitämme ammatillista koulutusta. 

Uudistuvan oppimisen ytimessä on laadukas opettajankoulutus ja vahva liiketoiminnallinen osaaminen. Koulutuksen ja asiantuntijapalveluidemme suunnittelussa hyödynnämme alan tutkimustietoa sekä monipuolista asiantuntemusta myös muilta Jamkin koulutusaloilta. Toiminnassamme hyödynnetään pedagogista muotoilua ja digitaalisia ympäristöjä. 

Esimerkkejä uudistuvan oppimisen projekteista: 

Virtual Leaders

Haluatko toteuttaa etevää etäjohtamista pk-yrityksessäsi? Hyödynnä Virtual Leaders -projektin materiaaleja osittain tai kokonaan etänä tai monipaikkaisesti tehtävän työn johtamisessa.

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanke

Kehitämme ammattikorkeakoulun yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön.

Kotopaikka2

Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun. Maahanmuuttajien työllistymiseen ja yritysten työvoimapulaan tukea Keski-Suomen kunnissa!

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen

HyPe-kokonaisuuteen kuuluvassa Vuorovaikutus verkossa - hyvinvointia oppilaitokseen -projektissa tutkitaan ja kehitetään yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteisöllisyyttä vahvistavaa verkkoympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen

Tutustu Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -projektiin, jota toteuttivat Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä opiskelijakunnat JAMKO ja SAMO vuosina 2021-2022.

Ajankohtaista

Uutinen

Mitä on yksilöllinen tuki korkeakoulussa? Kuuntele Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -podcast

Myös korkeakouluopiskeluihin on tarjolla yksilöllistä tukea. Sen tarpeen on havaittu myös kasvaneen viime vuosina. Jamkin asiantuntijat ja JAMKOn hankekoordinaattori keskustelevat tässä podcastissa, millaista tukea ammattikorkeakoulu voi tarjota ja kuinka sitä voi saada.

Uutinen

Oppilaitosten hyvinvointi keskiössä Kamerat auki! -podcasteissa 

Vuorovaikutus verkossa - hyvinvointia oppilaitokseen -tutkimus- ja kehittämisprojekti toteutettiin 2022–2023. Ammatillisille oppilaitoksille toteutetun valmennuksen havainnot koottiin podcast-sarjaksi, joka on vapaasti kuunneltavissa.

Uutinen

Uudistuvan oppimisen tutkimustiimi – siellä se tutkimus asuu! 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun uudistuvan oppimisen vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä oppimista, koulutusta ja opettajuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustiimiin kuuluu tutkijoita ja tutkimustoimintaa tukevia asiantuntijoita.

Artikkeli

Podcastit tasavertaisesta ja dialogisesta kohtaamisesta opetuksessa

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen perustarve. Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisissä podcasteissa keskustellaan kohtaamisista oppilaitoksissa.

Artikkeli

Kohtaamisosaaminen on opettajan työn kovinta ydintä

Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja tarvitaan, kun ilmaisemme itseämme ja jaamme yhteistä todellisuutta toisten kanssa. Ratkaisevassa roolissa vuorovaikutusosaaminen on yhteisöllisessä toiminnassa ja oppimisessa.

Artikkeli

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat perustaneet tutkimusryhmän, jonka tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Luovuutta. Oppimisen iloa.

Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa opetuksen ja ohjauksen asiantuntijoita sekä kehittää pedagogista osaamista työelämässä. Tuemme yrityksien ja muiden organisaatioiden osaamisen uudistamista erilaisilla koulutus- ja kehittämispalveluilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Meillä voi opiskella opetusalan osaajaksi tai syventää pedagogista osaamista. 

Ammatillinen opettajankoulutus

Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

Teacher Education and Educational Leadership

Expertise for the improvement of the quality of education: professional development programmes and development cooperation projects. Support stretching from school development to educational system reforms.

Pedagogisia taitoja ja koulutusosaamista

Haluatko pysyä ajan hermolla ja saada työhön uutta intoa? Onko työyhteisössäsi tarve uudistua? Vie pedagogisia taitojasi ja koulutusosaamistasi eteenpäin täydennyskoulutuksissamme!

Luovia ja luotettavia tekijöitä koulutuksen ja kehittämisen tueksi

Etsitkö tekijää yrityksesi liiketoiminnan tai kehitystyön tueksi? Jamk on arvostettu työelämän kehittäjä ja yhteistyökumppani. Osaavat asiantuntijamme, opiskelijamme ja verkostomme ovat käytössäsi. 
 

Koulutuksen ja kehittämisen palvelut

Onko tavoitteenasi organisaatiosi tai oman tiimisi osaamisen kehittäminen? Tarjoamme koulutuksen ja kehittämisen palveluja kahdeksalla alalla. Rakenna kilpailukykysi uuteen kasvuun yhdessä Jamkin asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa, Suomessa

Verkkolehdet ja blogit:

Yhteystiedot

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496