Uudistuva oppiminen

Uudistuvan oppimisen vahvuusalan fokuksessa ovat digitalisoituvat oppimisen ja ohjauksen toimintaympäristöt, joissa oppijat ja oppimisen tavat ovat yhä moninaisempia. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on työelämäläheisen oppimisen ja sitä tukevien pedagogisten ratkaisujen kehittäjä, uudistaja ja tutkija. Toimimme kehittäjä- ja tutkimuskumppaninasi työelämäläheisessä oppimisen ekosysteemissä! 

Luova suunnannäyttäjä työelämäläheisen osaamisen kehittämisessä

Ammatillisen korkeakoulutuksen asiantuntijayhteisönä toimimme kehittäjä- ja tutkimuskumppaninasi työelämäläheisessä oppimisen ekosysteemissä. Uudistuvan oppimisen vahvuusalalla tähtäämme tulevaisuuden osaamiseen. Sen uudistaminen ja kehittäminen kilpailukyvyksi vaatii kestävien oppimisen ja uudistumisen ratkaisujen kehittämistä.

Uudistuvan oppimisen vahvuusalalla toteutamme monipuolisesti koulutus-, palvelu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa. 

Tuemme yritysten ja muiden organisaatioiden osaamisen uudistamista ja kilpailukyvyn kasvua erilaisilla koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Koulutamme opetusalan osaajia ja kehitämme ammatillista koulutusta. 

Uudistuvan oppimisen ytimessä on laadukas opettajankoulutus ja vahva liiketoiminnallinen osaaminen. Koulutuksen ja asiantuntijapalveluidemme suunnittelussa hyödynnämme alan tutkimustietoa sekä Jamkin monipuolista asiantuntemusta. Toiminnassamme hyödynnetään pedagogista muotoilua ja digitaalisia ympäristöjä. 

Kehittäminen ja tutkimus

Poimintoja uudistuvan oppimisen projekteista: 

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen

Projektissa tutkittiin ja kehitettiin yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteisöllisyyttä vahvistavaa verkkoympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutustu tuloksiimme ja podcasteihin!

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanke

Kehitimme ammattikorkeakoulun yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön.

Ajankohtaista

Uutinen

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät inklusiivista ammatillista koulutusta

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista yhä useampi tarvitsee erityistä tukea. Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kehittävät inklusiivista ammatillista koulutusta yhteisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa 2024-2026.

Uutinen

Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyöllä tukea nuorten aikuisten siirtymiin ja koulutukseen kiinnittymiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteisessä projektissa kehitetään Ohjaamojen ja koulutussektorin yhteisiä toimintamalleja, joilla voidaan tukea nuorten aikuisten siirtymiä ja koulutukseen osallistumista.

Uutinen

Ammatilliset opettajakorkeakoulut etsivät ratkaisuja TKI-toiminnan ja opetuksen tehokkaampaan integroimiseen

Korkeakoulujen opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyön tilannekuvaan ja toteuttamiseen haetaan tehokkaita ratkaisuja yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on entistä parempi työelämäläheinen oppiminen ja oppimisen ekosysteemien rakentuminen.

Artikkeli

Podcastit tasavertaisesta ja dialogisesta kohtaamisesta opetuksessa

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen perustarve. Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisissä podcasteissa keskustellaan kohtaamisista oppilaitoksissa.

Artikkeli

Kohtaamisosaaminen on opettajan työn kovinta ydintä

Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja tarvitaan, kun ilmaisemme itseämme ja jaamme yhteistä todellisuutta toisten kanssa. Ratkaisevassa roolissa vuorovaikutusosaaminen on yhteisöllisessä toiminnassa ja oppimisessa.

Artikkeli

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat perustaneet tutkimusryhmän, jonka tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Kehitämme, tutkimme ja tuotamme uusia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja.

Luovuutta. Oppimisen iloa.

Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa opetuksen ja ohjauksen asiantuntijoita sekä kehittää pedagogista osaamista työelämässä. Tuemme yrityksien ja muiden organisaatioiden osaamisen uudistamista erilaisilla koulutus- ja kehittämispalveluilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Meillä voi opiskella opetusalan osaajaksi tai syventää pedagogista osaamista. 

Ammatillinen opettajankoulutus

Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

Teacher Education and Educational Leadership

Expertise for the improvement of the quality of education: professional development programmes and development cooperation projects. Support stretching from school development to educational system reforms.

Pedagogisia taitoja ja koulutusosaamista

Haluatko pysyä ajan hermolla ja saada työhön uutta intoa? Onko työyhteisössäsi tarve uudistua? Vie pedagogisia taitojasi ja koulutusosaamistasi eteenpäin täydennyskoulutuksissamme!

Luovia ja luotettavia tekijöitä koulutuksen ja kehittämisen tueksi

Etsitkö tekijää yrityksesi liiketoiminnan tai kehitystyön tueksi? Jamk on arvostettu työelämän kehittäjä ja yhteistyökumppani. Osaavat asiantuntijamme, opiskelijamme ja verkostomme ovat käytössäsi. 
 

Koulutuksen ja kehittämisen palvelut

Onko tavoitteenasi organisaatiosi tai oman tiimisi osaamisen kehittäminen? Tarjoamme koulutuksen ja kehittämisen palveluja kahdeksalla alalla. Rakenna kilpailukykysi uuteen kasvuun yhdessä Jamkin asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa, Suomessa

Uutinen

Uutta tietoa ajankohtaisista aiheista – Uusi Jamk Arena kokoaa jamkilaisten osaamisen

Jamk Arena on uusi verkkosivusto, joka kokoaa Jamkin asiantuntijoiden julkaisuja yhteen. Uutta tietoa julkaistaan sivustolla tässä vaiheessa artikkeleina ja teoksina, myöhemmin myös podcasteina ja videoina.

Verkkolehdet ja blogit:

Yhteystiedot

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496