KOHTAUTUS

Kestävää ja kehittyvää osaamista kansainvälisen monimuotoisuuden keinoin

Tuemme yritysten muutosta kansainvälisesti monimuotoisiksi työyhteisöiksi

Kuvituskuva

Kehittämisestä varmuutta ja uutta osaamista monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen

Haastamme keskisuomalaisia pk-yrityksiä kehittämään monikulttuuristen työyhteisöjensä toimivuutta, turvallisuutta ja tuottavuutta parempien kohtaamisten avulla. Tuomme yritysten tietoon hyväksi havaittuja malleja ja menetelmiä. 

 • Haluatko selvittää miten kielikynnyksiä voisi madaltaa työarjessa?
 • Mietityttääkö esihenkilötyö ja perehdyttäminen monikulttuurisessa tiimissä?
 • Mitkä tahot ja palvelut voivat auttaa yritystä osaajan juurtumisessa paikkakunnalle? 
 • Miten kansainvälinen työkaveri sujahtaa tasavertaiseksi tiimin jäseneksi?

Jos olette kiinnostuneita lisäämään työyhteisönne kulttuurista monimuotoisuutta, teette jo kansainvälistä rekrytointia tai haluatte parantaa kansainvälisten osaajien pitovoimaa, voimme tukea teitä näissä pyrkimyksissä. KOHTAUTUS-kehittämiseen osallistuminen on yrityksille maksutonta! 

KOHTAUTUS prosessi yrityksille

KOHTAUTUS pähkinänkuoressa

Rahoitus 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Toteutusaika 

1.3.202431.5.2026

Kohderyhmä 

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset työnantajat pk-yrityksissä ja organisaatioissa, joilla on tarve rekrytoida uutta osaamista ja työvoimaa tai tarve edistää kansainvälisten työntekijöidensä integroitumista työyhteisöön ja sitä kautta lisätä työhyvinvointia sekä yrityksen veto ja pitovoimaa.

Toteuttajat

Kolmen osatoteuttajan ryhmähanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), osatoteuttajina ovat Jyväskylän yliopisto (JYU) ja Jyväskylän kaupunki (JKL).

Hilkka Heikkilä | Projektipäällikkö | Jyväskylän ammattikorkeakoulu
hilkka.heikkila(a)jamk.fi | +358 50 430 8407

Anu Ojala | Työelämäasiantuntija | Jyväskylän yliopisto
anu.m.ojala(a)jyu.fi | +358 40 352 3734

Tiina Järvelin | Yritysneuvoja | Jyväskylän kaupunki
tiina.jarvelin(a)jyvaskyla.fi | +358 50 308 2800

 

Tarkoitus ja tavoitteet

KOHTAUTUS-projektissa kehitetään työyhteisöjen monimuotoisuusosaamista ja näin vahvistetaan alueen elinkeinoelämän kykyä uudistua ja rakentaa Keski-Suomen strategia 2025:n mukaisesti kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin.

Toiminnalle on kolme päätavoitetta:

 1. Osaamisen kehittäminen

  Kehittää alueen yritysten uudistumiskykyä sekä kasvun ja tuottavuuden edellytyksiä kehittämällä työnantajien ja alueellisten yrityspalveluiden monimuotoisuus- ja kansainvälisyysosaamista.

 2. Toiminnan uudistaminen

  Kehittää toimintamalleja ja työkaluja hyvinvoivan monimuotoisen työyhteisön kehittämiseksi ja edistää kansainvälisten osaajien kestävää integraatiota alueen työyhteisöihin.

 3. Tietoisuuden lisääminen 

  Lisätä työyhteisöjen tietoisuutta monimuotoisuus- ja kansainvälisyysosaamisen kehittämisen työkaluista ja käytänteistä koulutusten, valmennusten, tapahtumien, työpajojen sekä viestinnän keinoin.

Ota yhteyttä

Hilkka Heikkilä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407