Tietosuoja Jamkissa

Tietosuoja on meille tärkeä ja haluammekin osoittaa, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsittelemme. Jamk toteuttaa toiminnassaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietosuoja otetaan huomioon monipuolisesti perustoiminnan yhteydessä mm. johtamisessa, hankinnoissa, kehitystyössä, toimintaprosesseissa sekä teknisissä ratkaisuissa.

Jamk rekisterinpitäjänä

Jamk huolehtii siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla huolellista, asianmukaista, lainsäädännön sekä Jamkin tietosuojapolitiikan mukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten. Henkilötietojen käsittely tapahtuu joko asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jamk käsittelee opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietoja tarpeen mukaan. Jamkin henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679, artikla 6), Ammattikorkeakoululakiin (932/2014), Valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) sekä rekisteröidyn suostumukseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kerää verkkosivuilla olevilla yhteydenottolomakkeilla tietoja vastatakseen lomakkeilla tulleisiin palvelupyyntöihin. Yhteydenottolomakkeissa kerättyjä tietoja käytetään vain palvelupyyntöihin vastaamiseen. Palvelupyynnöt ohjautuvat Jamkin ServiceDesk-järjestelmään. Tietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle.

Miten informoimme?

Jamkin tehtävien hoidon yhteydessä keräämät henkilötiedot muodostavat erilaisia henkilörekisterejä. Tietoa löydät näiltä sivuilta, mutta myös tietosuojaselosteista.

Jamkissa jokaisesta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja, laaditaan tietosuojaseloste. Siinä informoidaan tarkemmin henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteista löydät myös tarkempaa tietoa rekisterin yhteyshenkilöistä, tietojen säilytyksestä, tietojen säännönmukaisista tietolähteistä, tietojen luovutuksista ja siirroista sekä suojauksen periaatteista. 

Opiskelijan tietojen käsittely

Tietoa Jamkin opiskelijoiden tietosuojasta

Henkilöstön tietojen käsittely

Tietoa Jamkin henkilökunnan tietosuojasta

Asiakastiedon käsittely

Tietoa Jamkin asiakkaiden tietosuojasta

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti.

Sinulla on oikeus:

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
• peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, ilmoitamme mikäli tarvitsemme käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn määräaika on tällöin kolme (3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstäsi. Käyttääksesi oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon tai toimittaa pyynnön Jamkin verkkosivuilta saatavalla lomakkeella.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 

Kysymyksiä?

Neuvoja ja ohjeita voit kysyä Jamkin tietosuojavastaavalta: tietosuoja(a)jamk.fi