Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle

Vahvistamme ja laajennamme Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyötä sekä kehitämme uusia yhteisiä toimintamalleja ja -tapoja erityisen tervetulleiden ryhmien tavoittamiseksi ja koulutukseen kiinnittymisen edistämiseksi. Valtakunnallinen Oodi-projekti saa rahoitusta Euroopan unionilta. 

Nuoria aikuisia hymyillen pitämässä käsiään yhdessä keskellä

Yhteistyötä ja toimintamalleja nuorten aikuisten tukemiseen

Oodi-projektin tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja korkeakoulujen, sekä Ohjaamojen välistä yhteistyötä. Projektin aikana

 • tunnistetaan oppilaitosten ja Ohjaamojen rajapinnassa olevat erityisen tervetulleet asiakasryhmät 
 • kehitetään toiminnallisia ja rakenteellisia malleja ja menetelmiä erityisen tervetulleisiin ryhmiin kuuluvien nuorten aikuisten opintojen ja koulutukseen osallistumisen tukemiseen ja opintoihin kiinnittymiseen  
 • kehitetään ja pilotoidaan Ohjaamojen ja koulutuksen järjestäjien yhteisiä toimintamalleja ja -tapoja erityisen tervetulleiden ryhmien tavoittamiseksi 
 • vahvistetaan yhteistyötä koulutussiirtymien, koulutukseen osallistumisen ja kiinnittymisen edistämiseksi. 

Lue Oodi-projektista ruotsin kielellä: Ruotsinkielinen sivu "Oodi för samarbete mellan Navigatorer och utbilding" 

Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyöllä tukea nuorten aikuisten siirtymiin ja koulutukseen kiinnittymiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteisessä projektissa kehitetään Ohjaamojen ja koulutussektorin yhteisiä toimintamalleja, joilla voidaan tukea nuorten aikuisten siirtymiä ja koulutukseen osallistumista.

Lue muita uutisia ja artikkeleita

Lue Oodi-projektista kertova uutinen ruotsin kielellä tai Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivustolla. 

Mitä teemme Oodi-projektissa?

Projektin kohderyhminä ovat valittujen alueiden Ohjaamojen, toisen asteen koulutuksen järjestäjien, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstö sekä erityisen tervetulleisiin kohderyhmiin kuuluvia nuoria aikuisia edustavat kokemusasiantuntijat. 

Välillisiä kohderyhmiä ovat erityisen tervetulleisiin kohderyhmiin kuuluvat nuoret ja nuoret aikuiset. Ohjaamojen, toisen asteen koulutuksen järjestäjien, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja korkeakoulujen verkostojen henkilöstö sekä KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tiimi ja Julkisten työvoimapalveluiden henkilöstö. 

Kehittämistyö on yhteiskehittämistä 

Oodi-projekti tarjoaa yhteisen kehittämisfoorumin Ohjaamojen ja koulutussektorin toimijoille. 

Toimintamallien kehittäminen ja pilotointi

 • Kokoamme Ohjaamoja ja koulutuksen järjestäjiä mukaan yhteiskehittämiseen. Kehittämisprosessit käynnistyvät alueellisissa ja paikallisissa kehittämisryhmissä. Toimenpiteet suunnitellaan lähtötilanteen kartoituksen ja tarpeiden perusteella. 
 • Järjestämme kehittämisprosessia käynnistäviä ja sitä tukevia työpajoja tai webinaareja kohdeyhmälle. 
 • Toteutamme alueelliset ja paikalliset kehittämissyklit pitkäkestoisina kehittämisprosesseina toimintatutkimuksellisella otteella. 
 • Järjestämme valtakunnallisia yhteistapaamisia, joissa verkostoidutaan ja jaetaan toimintamalleja kaikkien alueiden kesken. 
 • Toimintamallien kehittäminen painottuu jatkuvaan oppimiseen eli työikäisiin/yli 20-vuotiaisiin. 

Kehittämistyö on yhteiskehittämistä, ja kaikki osallistujat vaikuttavat muutokseen prosessin kuluessa. Kehittämisprosessiin liittyy myös toimintatutkimuksellisia elementtejä. 

Tulosten kokoaminen ja levittäminen

 • Kokoamme ja julkaisemme projektissa kehitettyjä toimintamalleja, menetelmiä, käytäntöjä sekä tietoa. 
 • Levitämme projektin tuloksia kansallisissa ja kansainvälisissä kasvatus-, opetus-, ohjaus- ja nuorisoalan tapahtumissa ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa sekä erilaisina julkaisuina. 
 • Järjestämme loppuseminaarin tai -webinaarin, jossa esittelemme keskeiset tulokset. 

Oodi-projekti toteutetaan 1.3.2024 - 30.11.2026. 

Oodi on yhteinen hanke!

Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (projektipäällikkö Jaana Ahlqvist), Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen hanke. Se toimii tiiviissä yhteistyössä JOPPI – Jatkuvan oppimisen Suomi -koordinaatiohankkeen sekä KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimin kanssa. 

Projektivastaavat: 

 • Jaana Ahlqvist, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 • Soili Rinne, projektivastaava, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Satu Laitila, projektivastaava, Åbo Akademi 

Lisätietoja:

Jaana Ahlqvist

Palveluvastaava, Service coordinator
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942