uutinen 9.6.2022

Selvitys: Suomessa vielä perin tuntematon matkailumuoto sisältää potentiaalia myös kotimaan matkailussa

Vapaaehtoismatkailun käsite on Suomessa vielä melko tuntematon. Vastuullisuuden periaatteita ja vapaaehtoistyötä matkailuun yhdistävä vapaaehtoismatkailu voi kuitenkin tuoda hyötyjä myös kotimaassa, esimerkiksi maaseudulle ja luontokohteille.

Nainen ja mies retkeilemässä vehreässä metsässä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Value: Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta -hanke on julkaissut selvityksen vapaaehtoismatkailun nykytilasta ja potentiaalista. Digitaalinen julkaisu tarjoaa 12 artikkelia muun muassa vapaaehtoismatkailun edellytyksistä, asiakkaista, palveluntarjoajista, lainsäädännöstä ja toimintamalleista.

"Lähdimme alkuun keskisuomalaisesta näkökulmasta selvittämään, kannattaako vapaaehtoismatkailua kehittää maakunnassa. Tajusimme kuitenkin pian, että vapaaehtoismatkailu ei ole yksiselitteinen asia missään maailmalla – että se tarvitsee huomiota, selvittämistä sekä kehittämistä myös valtakunnallisesti", hankkeen projektipäällikkö Rositsa Röntynen avaa hankkeen taustoja. Julkaisu tuo esille esimerkkejä maailmalta, Suomesta sekä Keski-Suomesta.

Matkailun asiantuntija Minna Tunkkari-Eskelinen korostaa selvityksen merkitystä matkailun kehittämisessä asiakaskäyttäytymisiä ja arvoja mukailevaksi: "Vapaaehtoismatkailu on tärkeää sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. Vapaaehtoisuus on noussut arvona näinä aikoina. Suomeen kohdentuvan matkailun vetovoimaa voisi lisätä hyödyntämällä sitä vastuullisena matkailumuotona, kun meillä ei ole maailmanluokan nähtävyyksiä. Lisäksi vapaaehtoismatkailu voisi toimia massamatkailun vastapainona."

Nyt julkaistu selvitys on uniikki myös siinä mielessä, että se tarkastelee vapaaehtoismatkailua potentiaalisena matkailumuotona sen sijaan, että se tarkastelisi sitä yhteiskunnallisena tai kulttuuri-ilmiönä: "Julkaisumme auttaa sekä matkailukehittäjiä että toiminnasta kiinnostuneita matkailu- ja maaseutuyrittäjiä kuin kyläyhdistyksiäkin viemään vapaaehtoismatkailua eteenpäin – yhteisenä toimintana, yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä", Röntynen kommentoi.

Selvitys on ladattavissa maksutta verkosta: Vapaaehtoismatkailun nykytila ja potentiaali: Maailman esimerkeistä Keski-Suomen kontekstiin - Theseus

Value-hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittama. Sitä toteuttavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry.

Lisätietoja:

Rositsa Röntynen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358504361196
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Minna Tunkkari-Eskelinen, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358407657151
Jyväskylän ammattikorkeakoulu