uutinen 4.4.2022

Jamk haastaa Keski-Suomen yrittäjät mukaan uudenlaisen matkailun kehittämiseen

Miten vastuullinen matkailija voisi osallistua paikallisten kyläyhteisöjen tai luontokohteiden parantamiseen osana maakuntareissuaan? Ideoita haetaan keskisuomalaisilta yrittäjiltä huhtikuun aikana. 

Shortsiasuinen mies vetää matkalaukkua maalaismaisemassa asvalttitietä pitkin, ilta-aurinko valaisee taivasta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu haastaa Keski-Suomen alueen yrittäjät kehittämään vapaaehtoismatkailun konsepteja huhtikuun aikana. 30.4.2022 päättyvässä kilpailussa etsitään erilaisia ideoita matkailijoiden osallistamisesta alueelliseen vapaaehtoistoimintaan.  

Vapaaehtoismatkailu on matkailumuoto, jossa matkaan kohteessa liittyy paikallisiin projekteihin osallistuminen – ilman erillistä palkkaa. Yleensä projektien teemoissa korostuu esimerkiksi luonto ja paikallisyhteisöt, ja työn tavoitteena voi olla esimerkiksi rakennusten tai esineiden restaurointi. Siinä, missä vielä ennen 2000-lukua vapaaehtoismatkailu keskittyi täysin merkittäviin avun tarpeessa oleviin kohteisiin, kuten kehitysmaihin, on se nykyisin kasvattanut suosiotaan ja kysyntäänsä myös ns. arkisimmissa kohteissa. Etenkin vastuullisten arvojen kasvaessa kiinnostus vapaaehtoismatkailua kohtaan on kasvussa. 

”Vapaaehtoismatkailu ei ole ainoastaan mahdollisuus monipuolistaa matkailun tarjontaa, vaan myös elävöittää Keski-Suomen maaseutua. Nykyään matkustaja on kiinnostunut aidoista elämyksistä yhdessä paikallisten kanssa ja paikallisessa arjessa. Siihen Keski-Suomella on paljon tarjottavaa, esimerkiksi maatilamatkailua ja eläintenhoitoa, kylämatkailua ja kosketusta kulttuuriin tai vaikkapa vesistöihin liittyviä aktiviteetteja, jotka voivat liittyä luontoympäristön ennallistamiseen tai biodiversiteetin ylläpitämiseen”, kertoo projektipäällikkö Rositsa Röntynen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Ideoiden arvosteluraadissa on mukana mm. Keski-Suomen kylät ry:n kylälähettiläs Tanja Rämä, Valpas median päätoimittaja Saana Jaakkola, sekä Jamkilta projektipäällikkö Rositsa Röntynen ja yliopettaja Minna Tunkkari-Eskelinen. He kaikki arvioivat ideoita eri näkökulmasta – maaseudun, vastuullisuuden, palvelukehityksen ja matkailuyrittäjyyden kulmasta. 

Voittajaidea palkitaan niin näkyvyydellä kuin idean sparrailutuella. Riippuen voittajaidean luonteesta, tuoteidean jalostamisessa ja kaupallistamisessa on sparraajana joko Suomen Ekomatkaajien Maria Orajärvi tai Green Escapen Parvathy Venugopal. Lisäksi vastuulliseen matkailuun keskittyvä Valpas Media tekee haastattelun voittajaideasta. 

Lue lisää kilpailusta tämän linkin takaa

Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value) -hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun kansainvälistymistä. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. 

Lisätietoja: 

Rositsa Röntynen 
Projektipäällikkö, Value-hanke 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 
+358 50 436 1196 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu