uutinen 29.9.2020

Kestävän matkailun edistämistä Keski-Suomessa: reitistöjen matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö käynnistynyt maakunnassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ovat aloittaneet luonnon virkistys- ja matkailukäytön selvitystyön koskien maakunnan reitistöjä. Fokuksessa on erityisesti niihin liittyvien palveluiden eli elinkeinotoiminnan kehittämissuositusten laatiminen sekä karttatarkastelu alueen eri reitistöalueista.

Selvitystyön tarve on entisestään korostunut koronan myötä, kun maakunnan luontokohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Keski-Suomi on reitistöjen ja luontomatkailunkin näkökulmasta Suomessa varsin ainutlaatuinen alue.

– Taidamme olla kansallispuistojen määrässä Suomen mestari, sillä meillä on maakunnassa peräti viisi kansallispuistoa. Lisäksi alueella on kaikista Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta kaksi. Eikä myöskään tule unohtaa, että maakunnassa on tehty jo 1980-luvulla merkittävää reitistötyötä silloisen maakuntauratyön merkeissä, selvitystyötä vetävä Mirva Leppälä JAMKista muistuttaa.

Nyt käynnistynyt selvitystyö palvelee kehittämistoimenpiteiden jalkauttamista koko maakunnan tasolla sekä paikallisia kehittämistoimia. Selvitystä hyödynnetään myös Keski-Suomen hyvinvoinnin aluerakenteen ja Three T-hankkeen toimintasuunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä. Selvitystyö valmistuu vuoden 2020 aikana.

Työ on tilattu Keski-Suomen liiton osatoteuttamasta Interreg Europe-rahoitteisesta Three T-hankkeesta, jonka tavoitteena on mm. edistää kestävää matkailua ja liikkumista, luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua sekä parantaa tai luoda teemallisia reittejä. Lisäksi hankkeen tarkoitus on parantaa Keski-Suomen strategian 2040 toteutumista.

Konkretiaa reitistökehittämiseen

Selvitystyö pitää sisällään aiempien ja parhaillaan käynnissä olevien kehittämistoimien läpikäynnin. Aiempaa aineistoa hyödyntäen muotoillaan jatkotekemisen konkreettisia tarpeita, joita tarkennetaan osallistamalla oleellisia toimijoita kuten yrittäjiä, matkailu- ja luontotoimijoita.

– Aiemmissa hankkeissa on jo todettu selkeitä tarpeita jatkokehittämisiin. Siksi emme lähdekään nyt keksimään pyörää uudelleen, vaan näiden olemassa olevien aineistojen ja osaamisten pohjalta muotoillaan selkeitä, sopivasti freesejä ja helposti eteenpäin vietäviä kehittämisaihioita. Tavoitteena toki se, että niiden avulla maakunnassa pystytään ottamaan seuraava askel reitistöjen virkistys- ja matkailukäytössä sekä ylipäätään luontomatkailussa. JAMKissakin on toteutettu jo lukuisia teemaan liittyviä hankkeita ja toimeksiantoja, joten ilolla ja suurella mielenkiinnolla lähdemme tätä työtä tekemään yhdessä Humakin, tilaajan eli liiton koordinoiman Three T-hankkeen ja muiden teemaan liittyvien toimijoiden kanssa, Leppälä toteaa.

Valtakunnallisena kulttuurialan kouluttajana ja kehittäjänä Humak keskittyy erityisesti selvitystyön kulttuuriperintöön ja kulttuurireitteihin liittyvien kehittämistarpeiden kartoittamiseen.

– Yhtenä näkökulmana tulee varmasti olemaan Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeessa tunnistettujen kehittämiskohteiden nostaminen jatkotyöstöön, mutta kartoitamme laajasti myös muut maakunnan kulttuuriperintökohteet ja osallistamme paikallisia verkostoja kehitystyöhön, lehtori Tero Lämsä Humakista toteaa.

Lisätietoja:
Mirva Leppälä, projektipäällikkö
[email protected]
p. 050 431 7574
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tero Lämsä, lehtori
[email protected]
p. 0400 349 363
Humanistinen ammattikorkeakoulu