uutinen 13.5.2024

Tutkimus: Virtuaalinen luontokokemus virkistää lähes lähimetsän lailla

Menisitkö työpäivän jälkeen metsään vai kenties virtuaalimetsään? Tätä kysymystä pohdittiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hybridiluonto-hankkeessa, jossa tutkittiin virtuaalisten luontomatkojen ja lähiluontokäyntien vaikutusta etä- ja hybridityötä tekevien työssä palautumiseen. Tutkimukseen osallistui 57 työntekijää, jotka pääsivät kokeilemaan, kuinka oma keho ja mieli palautuvat erilaisten luontokokemusten avulla.  

metsämaisema

Hybridiluonto-hankkeen osallistujat kuvailivat virtuaalisia luontomatkoja rentouttaviksi, viehättäviksi ja mielenkiintoisiksi.  

”Erityisen kiinnostavaa oli se, että virtuaalimatkojen kuvailtiin tarjoavan eskapismia. Monella ne irrottivat ajatukset töistä ja arjesta, vaikkakin lähiluonto näyttäytyi pääasiassa muilta osin suositumpana palautumisen keinona”, sanoo tutkija Mari Partanen Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksiköstä.  

Tutkimustulosten mukaan työntekijät raportoivat tavallista arkiviikkoa enemmän taidonhallinnan kokemuksia niiden viikkojen aikana, kun he kävivät työpäivän jälkeen virtuaalisessa luonnossa tai lähiluonnossa. Taidonhallinnan kokemukset ovat psykologisen palautumisen osa-alue, jossa korostuu uusien taitojen oppiminen, haasteellisten asioiden tekeminen ja uusien näkemysten saaminen, jotka tutkimusten mukaan edistävät vapaa-ajalla palautumista.   

Virtuaalisista luontomatkoista oli nähtävissä hyötyjä myös fysiologisessa palautumisessa erityisesti niiden osallistujien keskuudessa, joilla oli vähemmän palautumisen tarvetta työpäivän jälkeen: heillä stressin ja palautumisen tasapaino vahvistui, ja he palautuivat paremmin unen aikana.  

”Osalla myös päivittäinen työhyvinvointi vahvistui lähiluontokäyntejä tehdessä. Lähiluontokäynnit voivat tulla erityisesti tarpeen silloin, kun palautuminen on koetuksella”, toteaa vanhempi tutkija Katriina Hyvönen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutista.  

Virtuaaliset luontomatkat jättivät osalle kuitenkin vaillinaisen olon, koska kokemuksesta jäivät uupumaan lähiluonnon tarjoamat moniaistiset, virkistävät ja rauhoittavat kokemukset. Moni kaipasi myös pientä liikettä istumatyön vastapainoksi.   

Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että lähiluonnon aistikokemuksiin pysähtyminen voi elvyttää ja virkistää taukojen aikana ja vapaa-ajalle siirtyessä. Hybridiluonto-hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jonka avulla työpaikoilla voidaan tukea työstä palautumista luontokokemusten kautta. Toimintamallissa koota yhteen uusin tieto siitä, kuinka luontokokemukset voivat tukea työstä palautumista osana työarkea. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteutti Hybridiluonto-hankkeen (1.10.2022–31.5.2024) Työsuojelurahaston tuella. Kaikille avoin hankkeen loppuseminaari järjestetään 15.5.2024 - lisätiedot ja liittymisohjeet löytyvät täältä.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin artikkeleihin Jamk Arenassa:

Lisätietoa

Katriina Hyvönen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505170986