uutinen 31.8.2023

Hyvinvointiyksikölle Erasmus+ rahoitus urheilufysioterapian kehittämiseen

Hyvinvointiyksikön Erasmus+ kumppanuushankkeelle, “Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy”, SportsComp, on myönnetty 400 000 euron rahoitus. Syyskuussa alkavan projektin tavoite on urheilufysioterapian kompetenssien ja laadun kehittäminen kansainvälisesti EQF 7 tasolla.

Kolme vuotta kestävä projekti päivittää olemassa olevat urheilufysioterapian kompetenssit, sekä tutkimuksen ja pedagogisen työn kautta kehittää ja pilotoi urheilufysioterapian verkko-opintojaksoja. Projektin aikana myös kehitetään projektiin osallistuvien asiantuntijoiden sekä tulevaisuudessa verkko-opetusta kehittävien ja hyödyntävien sidosryhmien digitaitoja. 

Projektin partnereita ovat: The University of Tartu, Vrije Universiteit Brussel, University of Thessaly ja International Federation of Sports Physical Therapy. 

Lisätietoja

Sanna Sihvonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407274085

Armi Hirvonen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408494035