uutinen 5.5.2020

Virtuaalilasit toivat vireyttä ja vaihtelua ikääntyneiden arkeen

Poikkeusolot koettelevat erityisesti ikääntyneitä, joiden liikkuminen ja sosiaalinen elämä on hyvin rajoitettua todennäköisesti vielä jonkin aikaa eteenpäin. Virtuaalilasit näyttäisivät olevan yksi vaihtoehto, jolla rikastuttaa ikääntyneen arkea sekä tukea toimintakykyä meneillään olevan koronaeristyksen aikana.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisena vanhenemisen mahdollistajana palvelukotiympäristössä (ViReä) -tutkimushankkeessa havaittiin, että palvelukotiympäristössä asuvat ikääntyneet kokivat virtuaalilasien käyttämisen miellyttäväksi ja vierailu virtuaalimaailmaan muodostui varsin odotetuksi hetkeksi palvelukodin arjessa.

– Selvitimme VR-lasien soveltuvuutta palvelukotiympäristöön sekä sen vaikutuksia ikääntyneen arkeen ja koettuun hyvinvointiin. Lisäksi tutkimme hoitohenkilöstön ja ikääntyneiden asenteita ja tunteita uutta teknologiaa kohtaan, kertoo tutkimushankkeen vastuullinen tutkija, Katariina Korniloff JAMKin hyvinvointiyksiköstä.

Erityisesti matkustelu nousi toiveena VR-laseja testanneille.

– Kun pääsisi vielä kerran Kreikan saaristoon aistimaan meri-ilmaa, totesi eräs tutkimukseen osallistunut. Myös oopperasta nauttiminen Milanossa ja Alpeilla laskettelu olivat haaveissa.

Näitä sisältöjä tuotiin VR-laseihin katsottavaksi ja koettavaksi kullekin yksilöllisesti.

– Pari kertaa viikossa toistuvat mieleiset hetket virtuaalimaailmassa toivat palvelukodin asukkaille iloa ja eloa. Palvelukodin hoitajien mukaan tutkimukseen osallistuneet ikääntyneet vaikuttivat virkeämmiltä ja aktiivisemmilta kuin aiemmin, Korniloff jatkaa.

Vaikka VR-lasien käytettävyys on viimeisten vuosien aikana parantunut huomattavasti, tulee huomioida, että usein ikääntyneet tarvitsevat tukea teknologian käyttämiseen. Tässä korostuu avustavan henkilöstön rooli ja motivaatio.

Väitöskirjassaan tunteiden ja asenteiden yhteyttä teknologian käyttöön tutkiva ja hankkeessa tutkijana työskentelevä Kaisa Lällä toteaakin, että suuri osa ikääntyneistä tarvitsee apua teknologian käytössä, mikä tuli ilmi myös ViReä-hankkeessa. Tämän vuoksi hoitohenkilöstön ja läheisten rooli uuden teknologian hyödyntämisessä on varsin ratkaiseva.

Myös sisältöjen osalta on tärkeää pystyä huomioimaan yksilölliset erot: siinä missä toiselle lasketteleminen Alpeilla saattaa olla puhdasta nautintoa, niin toinen kokee huimausta jo pienestäkin liikkeestä. Yhtä kaikille soveltuvaa ja mielekästä sisältöä saattaa olla haastavaa löytää. Tutkimuksen aikana kuitenkin havaittiin, että metsä ja luonto nousivat kaikkien ikääntyneiden puheissa tärkeiksi elementeiksi ja sinne kaivattiin edelleen.

– Rauhallinen metsämaisema voisikin olla hyvä tapa aloittaa tutustuminen virtuaalimaailmaan ikääntyneiden kohdalla, Korniloff toteaa.

Hankkeen löydökset antavat viestiä siitä, että virtuaalilasien ja muiden uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia voisi ottaa aiempaa ennakkoluulottomammin käyttöön myös ikääntyneiden palveluita kehitettäessä. Erityistä huomiota ikääntyneiden kohdalla tulee kiinnittää myös turvallisuuteen virtuaaliteknologiaa käytettäessä, sillä VR-lasit saattavat aiheuttaa huimausta tai pahoinvointia etenkin, jos katseltava sisältö sisältää nopeaa liikettä.

– JAMKin hyvinvointiyksiköstä löytyy osaamista, mikäli virtuaalilasien kokeileminen ikääntyneiden palveluissa kiinnostaa. Virtuaalitodellisuus tarjoaa hyvän vaihtoehdon ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen nyt koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojenkin aikana, Kaisa Lällä muistuttaa.

JAMKin Hyvinvointiyksikön ViReä –tutkimushanke toteutettiin vuosien 2019-20 aikana ja sitä on rahoittanut Miina Sillanpää -säätiö.

Lue lisää JAMKin blogista: ”Olihan se ihanaa, kun pääsi metsään kävelemään” – Virtuaalitodellisuuden avulla mielekkyyttä ikääntyneiden arkeen.

Lisätietoja:
Katariina Korniloff, vanhempi tutkija
[email protected]
p. 040 184 1417

Kaisa Lällä, lehtori
[email protected]
p. 0400 97 6760