KEHTO

Uusi teknologia mahdollistaa aivan uudentyyppisiä oppimiskokemuksia, jotka kehittävät samalla sekä tekemisen että ajattelemisen taitoja. 

lääkärintakkiin pukeutunut henkilö käyttää tablettilaitetta ja vierellä tyylitelty piirroskuvio aivoista

Koulutusta edistävät todellisuudet

Lisätty ja virtuaalitodellisuus ovat arkipäiväistymässä ja leviämässä laajemmin myös koulutukseen. Virtuaalimaailma tarjoaa laajoja hyödyntämismahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen todellisuutta mallintavissa oppimisympäristöissä. Oppiminen voidaan kytkeä aikaan, paikkaan tai tilaan, joihin reaalimaailman opetustilanteissa ei ole mahdollista päästä. Virtuaalimaailma tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten taitojen oppimiseen turvallisesti ja riskittömästi (esim. auton ajaminen, pelastustoiminta).

Millaisia pedagogisia haasteita ja mahdollisuuksia lisätyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen oppimisessa sisältää?

Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden käyttö oppimisessa edellyttää soveltuvaa laitteistoa ja käytännön kokeilutoimintaa, jossa kartoitetaan miten eri teknologiat soveltuvat erilaisiin oppimisen tilanteisiin. Kokeilujen kautta voidaan jäsentää, mitä toiminta edellyttää tekniikan ja tilojen lisäksi opettajalta ja oppijoilta.

KEHTO-hankkeessa testattiin 360°-videoita ja -kuvia sekä lisättyä ja virtuaalitodellisuutta erilaisissa oppimistilanteissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja hyvinvointialalla sekä Keski-Suomen keskussairaalassa. Hankkeessa toteutettiin käytännön kokeiluja. Hankeaikataulu: 1.8.2017-30.6.2018.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kokeilla 360˚-still- ja videokuvia sekä lisättyä ja virtuaalitodellisuutta oppimisen ja ohjauksen tukena erilaisissa koulutuksissa ammattikorkeakoulussa sekä Keski-Suomen keskussairaalassa.

Hankkeessa pyrittiin siihen, että organisaatioiden tietämys lisätyn ja virtuaalitodellisuuden käyttökohteista, soveltamisalueista, osaamisvaatimuksista ja haasteista lisääntyy.

Kokeilut, joita toteutettiin

  1. Valmiin, jo olemassa olevan, materiaalin testaaminen opetuksessa ja ohjauksessa (VR) 
  2. Koulutus- ja havaintomateriaalin tuottaminen (AR/VR) ja hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa sekä ammattikorkeakoulussa että keskussairaalassa. 
  3. VR-etäohjaus ammattikorkeakoulussa
  4. 360˚-kuvamateriaalin testaaminen Keski-Suomen keskussairaalassa henkilöstökoulutuksessa - traumaryhmäharjoitteluun liittyvä kokeilu

Kysy lisää

Päivi Kauppila

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408460627