uutinen 18.1.2024

SportsComp-projekti tähtää kansainvälisen urheilufysioterapian kompetenssien modernisointiin ja kehitykseen

Tennismaila ja pallo.

Urheilufysioterapia on yksi globaalisti tunnistettu fysioterapian erikoisala, jossa teemaan erikoistuneet fysioterapeutit työskentelevät eri tasoilla toimivien urheilijoiden parissa. Urheilufysioterapiaa on kehitetty jo puoli vuosisataa, mutta erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana ala on ottanut isoja kehitysaskelia. Tästä selvänä merkkinä ovat esimerkiksi lisääntyneet urheilufysioterapiaan tähtäävät erikoistumisopinnot, sekä aihepiirin ylemmät korkeakouluopinnot. 

Urheilufysioterapiaan vaadittavia kompetensseja on alun perin määritelty 2000-luvun alkupuolella ja niiden perusteella rakennettu kattavaa koulutustarjontaa vastaamaan tarpeita. Niin fysioterapian, urheilun, kuin urheilufysioterapian kehitys, lisääntynyt tutkimustieto ja muuttuneet toimintaympäristöt kuitenkin vaativat osaamiskuvausten päivittämistä. Kompetenssien päivityksellä halutaan tukea myös alan koulutustarjonnan laadun kehittämistä.

”Erasmus+ -rahoitteisessa Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy (SportsComp) -projektissa päivitetään ja nykyaikaistetaan urheilufysioterapian kompetenssit. Kansainvälinen SportsComp-projekti toteutetaan viiden eri partnerin yhteistyönä, joista neljä on eurooppalaisia korkeakouluja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk , Tartu Ulikool Virosta, Vrije Universiteit Brussel Belgiasta, Panepistimio Thessalias Kreikasta) ja yksi kansainvälinen urheilufysioterapian liitto (International Federation of Sports Physical Therapy, IFSPT). Jamkista projektia toteuttaa Kuntoutusinstituutti. Projektin aikana muodostetaan myös kolme nykyaikaista pedagogiikkaa hyödyntävää englanninkielistä digitaalista opintojaksoa vastaamaan ylemmän korkeakoulutason kompetensseja,” SportsComp-projektin toinen projektipäällikkö Sanna Sihvonen kertoo.

Kansainvälinen kompetenssien päivitys ja osaamisen jalkautus

Projektin tuloksena urheilufysioterapian kompetenssit päivittyvät globaalisti ja niitä jalkautetaan kenttätyöhön osana kansainvälistä toimintaa. 

”Alan toimijoille rakentuu kolme viiden opintopisteen laajuista urheilufysioterapian opintokokonaisuutta, joiden avulla korkeakoulutasoista osaamista on mahdollista lisätä urheilufysioterapian työkentällä. Opintojaksojen kehitystyön rinnalla projektissa tuotetaan myös opettajan käsikirja tukemaan opintojaksojen jalkauttamista osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmia,” SportsComp-projektin toinen projektipäällikkö Armi Hirvonen kuvaa.

Projektin toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2026. Lisätietoja projektista ja sen toimenpiteistä voi lukea projektin kotisivuilta tämän linkin takaa ja projektin somekanavilta: LinkedIn ja Facebook.

Lisätietoja

Sanna Sihvonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407274085

Armi Hirvonen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408494035