uutinen 15.11.2022

Jätevesistä ja kaivosteollisuuden sivuvirroista uusia innovaatioita: hackathoneissa jatkoon seitsemän tiimiä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo toteuttaa Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Kasvu Openin kanssa innovaatiokilpailut eli hackathonit, joissa haetaan ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen esimerkiksi kierrätyslannoitteiden valmistamisessa. Hackathoneissa on edetty nyt kickoff-vaiheeseen.

Kesäinen viljapelto poutapäivänä

Yara Suomi Oy:n toimeksiannosta järjestettävä YaraHackathon keskittyy uusien käyttökohteiden löytämiseen kaivosteollisuuden sivuvirroille (sivukivi ja rikastushiekka) sekä fosforihappotuotannossa syntyvälle kipsille. YaraHackathonissa jatkoon valittiin kolme tiimiä: Oulun yliopistoa edustava joukkue, Innovate in situ -tiimi, jossa on edustajat Helsingin yliopistosta ja Afry Oy:stä, sekä Reptail Oy. Humuspehtoori Oy:n toimeksiannosta järjestettävä HumuspehtooriHackathon puolestaan etsii uutta teknologiaa kompostointikentän valumavesien sisältämän typen talteenottoon ja hyödyntämiseen. Jatkossa ovat mukana SansOx Oy, Weeefiner Oy, Ecla Water Finland Oy ja NanoGeo Finland Oy.

”Eniten ilahdutti, että kaikki kolme ehdotusta ovat täysin erilaisia, ne eivät sulje toisiaan pois. Sivukivelle meillä löytyy jonkin verran käyttöä omassa rakentamisessa, mutta nyt on tunnistettu käyttökohteita flogopiitille ja kipsille, joille ei aiemmin ole suurempaa hyödyntämiskohdetta löydetty. Tutustumme ideoihin nyt vielä tarkemmin ja mietimme, miten voimme tukea niiden edelleen kehittämistä. Lisäksi mietimme, mikä näistä tuottaisi meille eniten arvoa – vai voivatko nämä kaikki olla käyttökelpoisia. Varsinaisena hackathon-päivänä saadaan varmasti vielä lisää irti tiimien nyt jo erittäin innostavilta tuntuvista ratkaisuehdotuksista”, sanoo kehityspäällikkö Lasse Oksanen Yara Suomi Oy:stä.

”Esitykset olivat todella hyviä, ja odotan innolla, että päästään jalostamaan niitä kaikkia ja hakemaan ratkaisuja. Potentiaalisia vaihtoehtoja on useita. Uskon, että tästä hackathonista löytyy idea, jota lähteä kehittämään niin, että saadaan liiketoimintaa ja siten lannoitteita markkinoille. Tyhjin käsin tässä ei todellakaan jäädä. Odotukset ovat korkealla, mutta uskon, että ne ovat myös realistisia. Tähän kannattaa nyt panostaa, jotta voidaan tukea kotimaisia ratkaisuja ja tuotantoa. Toivottavasti kaikki pääsevät varsinaisena hackathon-päivänä paikan päälle Saarijärvelle. Kasvokkain tapaaminen ja asioiden yhdessä pohtiminen antaa paljon”, sanoo Humuspehtoori Oy:n toimitusjohtaja Suvi Mantsinen.

Hackathonien tilaajana (ja mahdollistajana) on Maaseutuverkoston Vihreä kasvu -teemaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Vihreä kasvu -teemaryhmän toiminnassa pyritään yhdistämään ekologinen kestävyys alkutuotannon kannattavuuteen.

”Maaseutuverkoston näkökulmasta hackathonien tavoitteena ovat kestävät ympäristö- ja ilmastoratkaisut, joista on konkreettista hyötyä myös maatilayritysten kannattavuuden kannalta. Toivomme, että hackathoneista löytyy ideoita, jotka lähtevät etenemään. Ja toivottavasti toimeksiantajayritykset uskaltavat lähteä konkreettiseen yhteistyöhön kilpailun jälkeen, jotta myös pidempiaikaista yhteistyötä syntyisi”, sanoo Maaseutuverkostoa edustava innovaatiovalmentaja Tuija Kallio Ruokavirastosta.

Hackathon-haasteet huipentuvat 30.11.2022 ja 1.12.2022, jolloin valitaan voittajat tai useampi voittajaehdotus. Siihen saakka tiimeillä on aikaa hioa ratkaisuehdotuksiaan, ja kristallisoida ne finaalipäivinä sparraajien tuella.

YaraHackathon

HumuspehtooriHackathon  

Lisätietoja:
www.biopaavo.fi

Annimari Lehtomäki, Johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 464 2563
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lasse Oksanen, Development Manager
Yara Suomi Oy
lasse.oksanen@yara.fi
p. 0503721075

Suvi Mantsinen, toimitusjohtaja
Humuspehtoori Oy
suvi.mantsinen@humuspehtoori.fi
p. 0504651191

 

Yara on globaaleilla markkinoilla toimiva kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden valmistaja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Norjassa, mutta myyntiä tapahtuu 160 maassa. Suomessa Yara on toiminut yli 100 vuotta. Yara Suomi oy on Yara Internationalin tytäryhtiö.  Suomesta löytyy kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Kokkolassa ja Uudessakaupungissa. Yara Suomi on Suomen toiseksi suurin viejä vientimarkkinoilla. Yhteensä Suomessa tuotetaan vuosittain Yara Suomen toimesta 1,5 miljoona tonnia lannoitteita.

Humuspehtoori Oy valmistaa kotimaisia maanparannusaineita ja luomulannoitteita metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Kyseessä on kotimainen yritys, joka on toiminut kiertotalouden edelläkävijänä jo 35 vuotta. Humuspehtoori tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan koti puutarhureille sekä suuremmassa volyymissa maanviljelijöille. Teollisuuden alat puolestaan hyötyvät tehokkaasta sivuvirtojen hyödyntämisestä.