uutinen 26.3.2020

CyberSec4Europe –projekti toteuttaisi Euroopan laajuisen kyberturvallisuuden osaamisverkoston yhteisölähtöisesti

JAMK on mukana 43 osallistujan Eurooppalaisessa CyberSec4Europe-konsortiossa, jonka tarkoituksena on laatia tiekartta ja suositukset eurooppalaisen kyberturvallisuuden osaamiskeskusten verkoston toteuttamiseksi. Konsortio rakentaisi verkoston yhteisöllisiin hubeihin perustuen.

CyberSec4Europe –projekti antaa tärkeän panoksensa Euroopan kyberturvallisuusteollisuuden, -teknologian ja -tutkimuksen osaamiskeskuksen toiminnan suunnitteluun. Euroopan komissio julkaisi syyskuussa 2018 keskuksen perustamiseen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen, jonka ensimmäinen käsittely Euroopan parlamentissa tapahtui 13. maaliskuuta 2019. Yksi osaamiskeskuksen tehtävistä on perustaa ja auttaa koordinoimaan Euroopan laajuista kyberturvallisuuden kompetenssiverkostoa, johon kuuluvat mm. kansalliset koordinointikeskukset (NNCC).

CyberSec4Europe –projektin äskettäin julkaisema raportti suosittelee kansalaisten osallistumista kyberturvallisuusvalmiuksiensa vahvistamiseen sekä edistämään läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Raportti perustuu tietojenkeruuseen ja analyysityöhön, johon osallistui yli 80 kyberturvallisuusyhteisön toimijaa.

Uudessa ehdotuksessa esitellään konsepti kyberturvallisuuden osaamiskeskusten yhteisöjen muodostamista hubeista, joka voisi tarjota suotuisan ympäristön kompetenssiverkoston ja yhteisön väliselle alueelliselle ja toimialakohtaiselle yhteistyölle. Hanke arvioi ehdotusta toteuttamalla hubista prototyypin lähikuukausien aikana.

– Olemme varmoja, että CyberSec4Europe:n yhteisölähtöinen lähestymistapa täydentää EU:n asetusehdotusta. Mallin ytimessä ovat yhteisöjen kyberturvallisuus-hubit, joiden tulisi mahdollistaa teollisuuden ja yliopistojen välinen yhteistyö, tuoda markkinoille kyberturvallisuusinnovaatioita ja auttaa rakentamaan toiminta-alueensa valmiuksia. Joka tapauksessa hubeihin perustuva hallintomalli tarvitsee edelleen liitännäismekanismeja rahoituksen ja investointien lisäämiseksi. Olemme iloisia nähdessämme lähestymistapaan liittyvää keskustelua ja pyydämme lisää panosta sekä palautetta osaamiskeskuksen ja -verkoston tulevalle kehittämiselle, sanoo projektia johtava professori, tohtori Kai Rannenberg Goethe University Frankfurtista.

CyberSec4Europe on tutkimuspohjainen konsortio, johon kuuluu 43 osallistujaa yhteensä 20 EU: n jäsenvaltiosta sekä kahdesta liitännäismaasta. Suomesta konsortiossa on mukana JAMKin lisäksi myös VTT. JAMKin rooli konsortiossa on muun muassa kahden kyberturvallisuusharjoituksen järjestäminen sekä harjoituksista kurssimuotoisen, kyberturvallisuuden opetukseen tarkoitetun aineiston luominen eurooppalaisiin korkeakouluihin.

CyberSec4Europe alkoi 1. helmikuuta 2019 ja kestää heinäkuuhun 2022.

Euroopan unioni rahoittaa CyberSec4Europe-ohjelmaa H2020-ohjelman avustussopimuksen no. 830929 mukaisesti.

CyberSec4Europe-lehdistö ja mediayhteys:
David Goodman
david(a)trustindigitallife.eu
+44 7866 360 800

JAMKin osalta lisätietoja antaa:
Jani Päijänen, projektipäällikkö
[email protected]
+358 40 707 2850
Jyväskylän ammattikorkeakoulu