uutinen 29.8.2023

Keski-Suomen TKI-osaamisverkostoa ja -toimintaa vahvistettiin

Jamkin hallinnoimassa Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa -hankkeessa on vuosien 2021 - 2023 aikana kehitetty Keski-Suomen TKI-toimintaa vastaamaan paremmin paikallisten mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin. Hankkeen aikana luotiin TKI-osaamisverkosto ja parannettiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvien palveluiden löydettävyyttä. 

Osaamisverkosto koostuu keskisuomalaisista tutkimusorganisaatioista, kehittämistoimijoista ja oppilaitoksista, jotka tarjoavat yrittäjille erilaisia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä palveluita. Verkosto hyödyntää toistensa osaamista auttaessaan yrittäjiä sopivan TKI-palvelun äärelle.  

Revanssi-hankkeessa rakennettiin toimintamalli tukemaan pohjoisen Keski-Suomen ja Keuruun seudun TKI-osaamisverkoston työtä. Malli auttaa niin yrittäjiä kuin yrityskehittäjiä löytämään ja hyödyntämään Keski-Suomessa olevaa TKI-osaamista sujuvammin ja oikea-aikaisemmin. Näin TKI-osaamisverkosto pystyy vastaamaan yrittäjien kehittämistarpeisiin ja tulevaisuusvalmiuksiin entistä paremmin.

TKI-osaamisverkoston toimintamallin lisäksi hankkeessa koostettiin yhteen erilaisia Keski-Suomessa tarjolla olevia TKI-palveluita. Palveluista muodostettiin kategoriat, jotka helpottavat yrittäjiä sopivan tuen löytämisessä.  

TKI-osaamisverkoston toiminnan kehittäminen lisäsi keskisuomalaisten yritysten TKI-aktiivisuutta ja paransi niiden tulevaisuusvalmiuksia. Hankkeen aikana yrittäjille tarjoutui myös tilaisuuksia vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen, kun hankkeessa järjestetyt yhteiskehittämisen tilaisuudet, sparraukset ja työpajat kokosivat yrittäjiä yhteen.  

Kaiken kaikkiaan Revanssi-hankkeen toimintaan osallistui yli 70 keskisuomalaista yritystä. 10 yritystä kehitti toimintaansa opiskelijayhteistyöllä Future Factoryssa, jonka lisäksi yritykset kehittivät tai pilotoivat yhteensä 22 tuotetta tai palvelua. 

Hankkeen aikana pontta saanut TKI-osaamisverkosto jatkaa toimintaansa osana Keski-Suomen ELY-keskuksen organisoimaa laajempaa Keski-Suomen TKI-verkostoa. Kaikki Revanssi-hankkeessa tuotetut materiaalit ovat avoimesti saatavilla hankkeen verkkosivuilla. Materiaaleista löytyvät esimerkiksi kuvaus TKI-osaamisverkoston toiminnasta, listaus TKI-palveluista Keski-Suomessa ja erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä asiantuntijoiden ja yrityskehittäjien hyödynnettäväksi. 

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa -hanke päättyy 31.8.2023. Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana on toiminut Jamk, osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas, Karstulan seudun Kehittämisyhtiö, Kehittämisyhtiö Keulink ja Oulun Yliopisto/ Mikroyrittäjyyskeskus microENTRE®. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, Keski-Suomen liitto) ja hankkeen hallinnoija sekä osallistujaorganisaatiot. 

Lisätietoa