Revanssi

TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa

Miten TKI-osaamisverkosto tukee yritysten kehittymistä Keski-Suomessa?

Tutustu materiaaleihin ja ota sopivimmat työkalut käyttöösi. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä.

Revanssissa saatiin uutta otetta yritysten kehittämishaasteiden nujertamiseen

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa -hankkeessa koottiin TKI-osaamisverkosto ja kehitettiin toimintamalli, jonka seurauksena mikro- ja pk-yritysten saama kehittämispalvelu on oikea-aikaisempaa ja kohdennetumpaa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvien palvelujen saaminen mahdollistui paremmin suurten kaupunkien ulkopuolella yrityksen koosta ja sijainnista riippumatta. Hankkeessa lisättiin yritysten TKI-toimintaa ja yhteiskehittämistä, tuettiin yritysten TKI- ja tulevaisuusvalmiuksia, yhteiskehitettiin tuotteita ja palveluita, tehtiin opiskelijayhteistyötä ja järjestettiin yritysvetoisia lähi- ja etäkokeiluklinikoita. Samalla mahdollistettiin yrittäjien vertaisoppimista ja verkostoitumista.

73

yritystä osallistui hankkeeseen.
Lisäksi 10 yritystä aloitti yhteistyön ammattikorkeakoulun kanssa ja yritykset kehittivät tai pilotoivat yhteensä 22 tuotetta tai palvelua.

TKI-osaamisverkoston ytimessä olivat hankkeen toteuttajat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®. Hanke toteutettiin pääasiassa kehittämisyhtiöiden toiminta-alueilla. Hanke toimi hankeparina Toleranssi-hankkeen kanssa, jonka muutoskyvykkyyteen liittyvään toimintaan yrittäjät pystyivät myös halutessaan lähteä. Revanssi-hankkeen TKI-osaamisverkosto liittyi Keski-Suomen ELY-keskuksen kätilöimään maakunnalliseen laajempaan Keski-Suomen TKI-verkostoon, jossa toiminta muotoutuu eteenpäin hankkeen jälkeen.

Revanssin jälkeen opittiin tuntemaan alueiden kehityspalveluja tarjoavat tahot, osattiin hyödyntää opiskelijaosaamista entistä tehokkaammin, ja yrittäjien omat verkostot vahvistuivat!

Yrittäjä, aloita yrityksesi kehittämismatka ottamalla yhteyttä alueesi kehittämisyhtiöön

Jos olet kiinnostunut kehittämään yritystäsi tai sinulla on yhteinen pähkinä purtavaksi, ota yhteyttä alueesi kehittämisyhtiöön ja kysy lisää. Yrityskehittäjät ovat aina valmiita auttamaan!

Voit myös jättää yhteystietosi ja esittää asiasi oheisella yhteydenottolomakkeella, joka on toiminnassa hankkeen päättymisenkin jälkeen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun palvelutiimi käy lomakkeet läpi kerran kuukaudessa. Sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

Revanssi-hanke pähkinänkuoressa

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Kehittämisyhtiö Witas Oy

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

 

Toteutusaika

1.10.2021 - 31.8.2023, hanke on päättynyt

Rahoittajat

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, Keski-Suomen liitto) ja hankkeen hallinnoija Jamk sekä osallistujaorganisaatiot Witas Oy, Karstulanseutu Oy, Keulink Oy ja Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®.

Lisätietoja

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä projekteista:

Toleranssi

Toleranssi - muutoskykyä vahvistamassa hankkeessa kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Hanke toimii hankeparina Revanssi- TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa (EAKR) kanssa.

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.

DigiHR

DigiHR eli Digitaalisen HR-osaamisen kehittäminen digimurroksessa -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, osaamista ja taitoja digitaalisesta henkilöstöjohtamisesta ja muutostilanteen johtamisesta, rakentaa digitaalisen henkilöstöjohtamisen kehityspolkuja, pilotoida HR-analytiikkaa sekä lopuksi luoda kokemusten ja oppien kautta digitaalisen HR:n kehittämismalli.

Virtual Leaders

Haluatko toteuttaa etevää etäjohtamista pk-yrityksessäsi? Hyödynnä Virtual Leaders -projektin materiaaleja osittain tai kokonaan etänä tai monipaikkaisesti tehtävän työn johtamisessa.

BioPaavo

BioPaavo on bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä bio- ja kiertotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen.

Kehittämisprojekti

KEXRI - Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi

Toteutusaika: 1.5.2021 - 30.6.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)