Toleranssi

Muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Katso millaisia kokemuksia keskisuomalaiset yrittäjät saivat muutoskyvykkyyden vahvistamisesta Toleranssi-projektin aikana

Sydänmaanahon tilan yrittäjä Heidi Rossi on oivaltanut Toleranssi-hankkeen sparrauksen aikana monta tärkeää asiaa. Yhtenä se, että omat esikuvatkin ovat vain ihmisiä ja aina voi pyytää apua ja tukea omalle yritystoiminnalleen.

Muissa videoissa puhutaan yrittäjien kanssa muun muassa kasvun asenteesta, hyvinvoinnista ja yhteisöllisyyden merkityksestä. Katso kaikki videot alla olevista linkeistä.

Toleranssi-hanke pähkinänkuoressa

Toleranssi-hankkeessa kehitettiin Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden pk-, mikro- ja yksinyrittäjien muutoskyvykkyyttä ja alueellisten yrityskehittäjien osaamista yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseksi.

Lisäksi vahvistettiin ennakointiosaamista, jotta yrityksillä olisi paremmat työkalut menestymiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä ja liiketoiminnan muutoksissa. Henkilöstön hyvinvointi huomioitiin olennaisena osana muutoskyvykästä toimintaa kehitettäessä. Toimenpiteet tähtäsivät erityisesti koronakriisin negatiivisten vaikutusten minimointiin.

Hankkeen aikana hyödynnettiin jo kehitettyjä, olemassa olevia resilienssi- eli muutoskyvykkyystutkimuksia, -kehittämismalleja ja -työkaluja, jotta toimenpiteistä saatiin yrityksille mahdollisimman nopeaa ja vaikuttavaa hyötyä. Avainasemassa kehittämistyössä oli yritysten vertaiskehittäminen ja -oppiminen.

 

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Hilkka Heikkilä

Karstulanseudun kehittämisyhtiö Oy

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Kehittämisyhtiö Witas Oy

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

 

Aika

1.10.2021-31.10.2023

Rahoittajat

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR; Keski-Suomen liitto) ja hankkeen hallinnoija Jamk sekä osallistujaorganisaatiot: Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®.

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosto toteuttamia toimia.

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä projekteista:

Revanssi

Hankkeessa luodaan jatkossakin elinvoimainen ja ketterä osaamisverkosto, joka koostuu yritysten kehittämispalveluja tarjoavista tahoista, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta ja kehittämisyhtiöistä. Hanke toimii hankeparina Toleranssi - muutoskyvykkyyttä vahvistamassa (ESR) -hankkeen kanssa.

MUTKA - työkaluja yritysten ja tiimien työhyvinvointiin ja yhteiskehittämiseen

Tämä materiaalipaketti luotiin MUTKA-projektin kehittämisvalmennusten yhteydessä. Valmennuksilla kehitettiin keskisuomalaisten mikro- ja pienten pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja yrittäjien jaksamista tukevia toimintatapoja.

Virtual Leaders

Haluatko toteuttaa etevää etäjohtamista pk-yrityksessäsi? Hyödynnä Virtual Leaders -projektin materiaaleja osittain tai kokonaan etänä tai monipaikkaisesti tehtävän työn johtamisessa.

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.

TEKRI

TEKRI – Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin. TEKRI-projektissa vahvistetaan Keski-Suomen mikro- ja maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

OsaavaPK

Pk-yritysten henkilöstöjohtamista, osaamisen kehittämistä ja rekrytointikäytänteitä kehittävä hanke.

Kehittämisprojekti

Mission Positive Handprint

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)