Toleranssi

Muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Hankkeessa tapahtuu:

Lue lisää hankkeen ajankohtaisista

Kuinka yrityksesi hyötyy osallistumisesta Toleranssin toimenpiteisiin?

Toleranssiin osallistumisen jälkeen yrityksesi pystyy paremmin ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja varautumaan niihin. Saatte käytännönläheisiä ratkaisuja, työkaluja ja lisää osaamista yrityksen toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi!

 Yrityksesi tarpeen mukaan voit hyödyntää pidempiaikaiseen kehittämistyöhön tähtääviä toimenpiteitä kuten yksilöllistä yrityskohtaista valmennusta ja hyvinvoiva yrittäjä -hyvinvoiva yritys vertaisryhmää, sekä pidempiaikaista tukea tarjoavaa muutossparrausta. Vaihtoehtoisesti yrityksesi voi osallistua vain yhden illan kestäviin tilaisuuksiin kuten työpajoihin.  Jos haluat kaiken hyödyn irti ennakointiosaamisen ja muutoskyvykkyyden kehittämisestä, yrityksesi voi osallistua moniin eri toimenpiteisiin.

Toimenpiteet on tarkoitettu Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueella toimiville yrityksille.

Halutessasi voit osallistua myös hankeparin eli Revanssin toimintaan. 

Toleranssi-hanke pähkinänkuoressa

Toleranssi-hankkeessa kehitämme Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden pk-, mikro- ja yksinyrittäjien muutoskyvykkyyttä sekä alueellisten yrityskehittäjien osaamista yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseksi ja vahvistamme ennakointiosaamista, jotta yrityksillä olisi paremmat työkalut menestymiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä liiketoiminnan muutoksissa. Henkilöstön hyvinvointi huomioidaan olennaisena osana muutoskyvykästä toimintaa kehitettäessä. Toimenpiteet tähtäävät erityisesti koronakriisin negatiivisten vaikutusten minimointiin.

Hankkeen aikana hyödynnämme jo kehitettyjä, olemassa olevia resilienssi eli muutoskyvykkyystutkimuksia, -kehittämismalleja ja - työkaluja, jotta toimenpiteistä saadaan yrityksille mahdollisimman nopeaa ja vaikuttavaa hyötyä. Avainasemassa kehittämistyössä on yritysten vertaiskehittäminen ja -oppiminen.

Osa toimenpiteistä kerryttää  de minimis -tukea. 

 

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Hilkka Heikkilä

Karstulanseudun kehittämisyhtiö Oy

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Kehittämisyhtiö Witas Oy

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

 

Aika

1.10.2021-31.8.2023

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR; Keski-Suomen liitto) sekä hankkeen hallinnoija Jamk ja osallistujaorganisaatiot: Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä projekteista:

Revanssi

Revanssi

Hankkeessa luodaan jatkossakin elinvoimainen ja ketterä osaamisverkosto, mikä koostuu yritysten kehittämispalveluja tarjoavista tahoista kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta ja kehittämisyhtiöistä. Hanke toimii hankeparina Toleranssi- muutoskyvykkyyttä vahvistamassa (ESR) - hankkeen kanssa.
MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA-projekti kehittää keskisuomalaisten mikro- ja pienten pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja yrittäjien jaksamista tukevia toimintatapoja.
Virtual Leaders

Virtual Leaders

Autamme keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeemme työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.
DigiKyky

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.
TEKRI

TEKRI

TEKRI – Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin. TEKRI-projektissa vahvistetaan Keski-Suomen mikro- ja maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.
OsaavaPK

OsaavaPK

Pk-yritysten henkilöstöjohtamista, osaamisen kehittämistä ja rekrytointikäytänteitä kehittävä hanke.
Mission Positive Handprint

Kehittämisprojekti

Mission Positive Handprint

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)