Toleranssi

Muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Toleranssi- muutoskyvykkyyttä vahvistamassa pääkuva
Toleranssiin osallistumisen jälkeen sinulla on käytännönläheisiä ratkaisuja yrityksesi uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi sekä toimintakyvyn vahvistamiseksi!

Kuinka yrityksesi hyötyy osallistumisesta Toleranssin toimenpiteisiin?

Toleranssiin osallistumisen jälkeen yrityksesi pystyy paremmin ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja varautumaan niihin. Saatte käytännönläheisiä ratkaisuja, työkaluja ja lisää osaamista yrityksen toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Avainasemassa hankkeen toimenpiteissä on yritysten vertaiskehittäminen ja -oppiminen.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan sekä yrityskohtaisina että ryhmämuotoisina tilaisuuksina. Yrityksesi tarpeen mukaan voit hyödyntää pidempiaikaiseen kehittämistyöhön tähtääviä toimenpiteitä kuten muutoskyvykkyysvalmennuksia ja terveyttämisen vertaisryhmiä, sekä niihin liittyvää, valituille yrityksille tarjolla olevaa muutosseurantaa. Vaihtoehtoisesti yrityksesi voi osallistua vain lyhytkestoisiin toimenpiteisiin, kuten muutosklinikoihin tai webinaareihin. Jos haluat kaiken hyödyn irti ennakointiosaamisen ja muutoskyvykkyyden kehittämisestä, yrityksesi voi osallistua moniin eri toimenpiteisiin.

Toimenpiteet on tarkoitettu Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueella toimiville yrityksille.

Halutessasi voit osallistua myös hankeparin eli Revanssin toimintaan. Revanssi-hankkeessa kehitetään yritysten haasteita yhdessä muiden yrittäjien kanssa kokeneiden yrityskehittäjien johdolla. 

Toleranssi-hanke pähkinän kuoressa

Toleranssi-hankkeessa kehitämme Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden pk-, mikro- ja yksinyrittäjien muutoskyvykkyyttä sekä alueellisten yrityskehittäjien osaamista yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseksi ja vahvistamme ennakointiosaamista, jotta yrityksillä olisi paremmat työkalut menestymiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä liiketoiminnan muutoksissa. Henkilöstön hyvinvointi huomioidaan olennaisena osana muutoskyvykästä toimintaa kehitettäessä. Toimenpiteet tähtäävät erityisesti koronakriisin negatiivisten vaikutusten minimointiin.

Hankkeen aikana hyödynnämme jo kehitettyjä, olemassa olevia resilienssi eli muutoskyvykkyystutkimuksia, -kehittämismalleja ja - työkaluja, jotta toimenpiteistä saadaan yrityksille mahdollisimman nopeaa ja vaikuttavaa hyötyä. Avainasemassa kehittämistyössä on yritysten vertaiskehittäminen ja -oppiminen.

Osa toimenpiteistä kerryttää  de minimis -tukea. 

 

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Hilkka Heikkilä

Karstulanseudun kehittämisyhtiö Oy

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Kehittämisyhtiö Witas Oy

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Yhteistyökumppanina Laukaan kehittämisyhtiö

 

Aika

1.10.2021-31.8.2023

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR; Keski-Suomen liitto) sekä hankkeen hallinnoija Jamk ja osallistujaorganisaatiot: Witas Oy, Karstulanseutu Oy, Keulink Oy, Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® sekä Laukaan kehitysyhtiö.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä projekteista:

Revanssi

Revanssi

Hankkeessa luodaan jatkossakin elinvoimainen ja ketterä osaamisverkosto, mikä koostuu yritysten kehittämispalveluja tarjoavista tahoista kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta ja kehittämisyhtiöistä. Hanke toimii hankeparina Toleranssi- muutoskyvykkyyttä vahvistamassa (ESR) - hankkeen kanssa.
MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA-projekti kehittää keskisuomalaisten mikro- ja pienten pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja yrittäjien jaksamista tukevia toimintatapoja.
Virtual Leaders

Virtual Leaders

Hankkeen tavoitteena on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeen työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.
DigiKyky

DigiKyky

DigiKyky - Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.
TEKRI

TEKRI

TEKRI – Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin. TEKRI-projektissa vahvistetaan Keski-Suomen mikro- ja maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.
OsaavaPK

OsaavaPK

Pk-yritysten henkilöstöjohtamista, osaamisen kehittämistä ja rekrytointikäytänteitä kehittävä hanke.