Virtual Leaders

Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia

Ihmisiä ja ajatuskuplia verkostossa

40–80%

Etevää etäjohtamista
Iso muutos työskentelyssä: Tänä päivänä 40–80% tekee etätöitä tai monipaikkaista, liikkuvaa tai hybridityötä. Opitaan johtamaan monenlaisessa ympäristössä!

Hyvä virtuaalijohtaminen turvaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavan työn. Poimi käyttöön uudet toimintatavat ja työkalut!

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on torjua ja ratkaista erilaisia virtuaalijohtamisen haasteita.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset.

Toimintatavat

Hanke toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Hankkeessa esitellään ja hyödynnetään etätyöskentelyn ja etäjohtamisen työkaluja.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 01.09.2020–31.08.2023.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (ESR-rahoitus 75 %, JAMKin rahoitus 25 %)

Sisällöt

  1. Ymmärryksen muodostaminen virtuaalijohtamisen haasteista yritysten kanssa
  2. Yrityskohtaisten tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevien virtuaalijohtamisen kehityspolkujen rakentaminen
  3. Yhdessäoppiminen ja virtuaalijohtamisen kehittäminen yhteistyössä laajemman verkoston kanssa
  4. Lopputuloksena virtuaalijohtamisen konkreettinen kehittämisen malli pk-yrityksille
  5. Tuloksista viestiminen

Joko olet tutustunut tuoreimpiin etäjohtamisen näkökulmiin?

Tutustu viimeisimpiin materiaaleihimme, muun muassa Yritykseltä yrityksille -vinkkivideoihin ja Etevä etäjohtaminen -podcasteihin.

Etäjohtamisen pikatesti

Testaa tällä pikatestillä, toimiiko etäjohtaminen teillä.

Keskeisiä käsitteitä

Virtuaalijohtaminen/etäjohtaminen:
Virtuaalijohtamisella viitataan esimiehiin, jotka hoitavat suurimman osan johtamisprosesseista elektronisia kanavia pitkin. Etäjohtamisessa johtaja ja alainen ovat fyysisesti etäällä toisistaan ja heidän välisensä vuorovaikutus ja kommunikaatio tapahtuvat virtuaalisten yhteydenpitokanavien kautta. Onnistuakseen etäältä johtaminen vaatii usein esimieheltä enemmän kuin perinteinen johtaminen.

Etätyö, liikkuva työ ja monipaikkainen työ:
Etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin tai kokonaan kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona, kahvilassa tai matkoilla. Nämä elementit voivat sisältyä myös työhön, joka on liikkuvaa tai monipaikkaista. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeinen rooli työn tekemisessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihteleva.

Työhyvinvointi:
Suurimpana haasteena etätyössä lähijohtajat arvioivat olevan sen, miten luoda kokonaiskuva tiimiläisten tilanteesta ja hyvinvoinnin tilasta. Tässä merkityksellisinä tekijöinä koettiin olevan toisen tavoittaminen oikeasti, aito kohtaaminen ja kommunikaatio sekä kehonkielen uupuminen kommunikaatiossa.

Digitaalinen/virtuaalinen työympäristö:
Digitaalinen työympäristö on työntekijän digitaalinen työpaikka, joka kattaa kaikki teknologiaratkaisut, laitteet, alustat, ohjelmat ja sovellukset, joita työntekijä hyödyntää suorittaessaan työtehtäviään. Etätyössä korostuu, ja digitaalisten työympäristöjen pitäisi tukea, erityisesti
* yhteisöllisyys, verkostoituminen ja livekeskustelut
* sisäinen viestintä ja joukkoviestintä
* tiedostojen ja työohjeiden jakaminen
* työn seuranta

Lähteet:
Etätyökompassi, Vaasan yliopisto
Etäjohtaminen ja virtuaalinen vuorovaikutus työyhteisössä -digijulkaisu, Työturvallisuuskeskus
Joustava työaika, Työterveyslaitos

Seuraa meitä somessa:

#VirtualLeaders #Etäjohtaminen #Hybridijohtaminen #työnilo

Kaisa Sulasalmi

Viestintä- ja talousvastaava, Communication and financial coordinator
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358505758543