Virtual Leaders

Kehitämme etäjohtamista ja ratkaisemme sen haasteita keskisuomalaisissa pk-yrityksissä. Autamme yrityksiä ottamaan käyttöön etä- ja virtuaalijohtamisen toimintatapoja, jotka tukevat ihmisten työhyvinvointia. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan sivuihimme!

 

Ihmisiä ja ajatuskuplia verkostossa

40–80%

Iso muutos työskentelyssä
Tänä päivänä 40–80% tekee etätöitä tai monipaikkaista, liikkuvaa tai hybridityötä. Opitaan johtamaan monenlaisessa ympäristössä!

Hyvä virtuaalijohtaminen ja etäjohtaminen turvaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavan työn. Poimi käyttöön uudet toimintatavat ja työkalut sivuiltamme.
Asiantuntijoiden pitämät työpajat auttoivat meitä, sillä yrityksemme on parhaillaan kehitys- ja kasvuvaiheessa. Koimme ulkopuolisen vetäjän erittäin hyväksi. Näin pystyin itsekin osallistumaan eikä tarvinnut valmistella työpajaa, säästimme aikaa. Lisäksi saimme asiantuntijat maksutta, mikä on kullanarvoista ja madaltaa kynnystä lähteä mukaan.

Suvi Widgren/Rekka Group

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on torjua ja ratkaista erilaisia virtuaalijohtamisen haasteita.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset.

Toimintatavat

Hanke toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Hankkeessa esitellään ja hyödynnetään etätyöskentelyn ja etäjohtamisen työkaluja.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 01.09.2020–31.08.2023.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (ESR-rahoitus 75 %, Jamkin rahoitus 25 %)

Sisällöt

  1. Ymmärryksen muodostaminen virtuaalijohtamisen haasteista yritysten kanssa
  2. Yrityskohtaisten tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevien virtuaalijohtamisen kehityspolkujen rakentaminen
  3. Yhdessä oppiminen ja virtuaalijohtamisen kehittäminen yhteistyössä laajemman verkoston kanssa
  4. Lopputuloksena virtuaalijohtamisen konkreettinen kehittämisen malli pk-yrityksille
  5. Tuloksista viestiminen

Joko olet tutustunut tuoreimpiin etäjohtamisen näkökulmiin?

Tutustu materiaaleihimme. Olemme tehneet muun muassa Yritykseltä yrityksille -vinkkivideoita ja Etevä etäjohtaminen -podcasteja, joissa vierailijoina on muun muassa Ulla Vilkman, Esa Riutta, Riikka Pajunen ja Jonas Rajanto.

Etäjohtamisen pikatesti

Testaa tällä pikatestillä, toimiiko etäjohtaminen teillä.

Virtuaalijohtaminen/etäjohtaminen:

Virtuaalijohtamisella viitataan esimiehiin, jotka hoitavat suurimman osan johtamisprosesseista elektronisia kanavia pitkin. Etäjohtamisessa johtaja ja alainen ovat fyysisesti etäällä toisistaan ja heidän välisensä vuorovaikutus ja kommunikaatio tapahtuvat virtuaalisten yhteydenpitokanavien kautta. Onnistuakseen etäältä johtaminen vaatii usein esimieheltä enemmän kuin perinteinen johtaminen.

Etätyö, liikkuva työ ja monipaikkainen työ:

Etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin tai kokonaan kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona, kahvilassa tai matkoilla. Nämä elementit voivat sisältyä myös työhön, joka on liikkuvaa tai monipaikkaista. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeinen rooli työn tekemisessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihteleva.

Työhyvinvointi:

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Kun hyvinvointi kasvaa, työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kohoavat ja sairauspoissaolojen määrä laskee. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille.

Digitaalinen/virtuaalinen työympäristö:

Digitaalinen työympäristö on työntekijän digitaalinen työpaikka, joka kattaa kaikki teknologiaratkaisut, laitteet, alustat, ohjelmat ja sovellukset, joita työntekijä hyödyntää suorittaessaan työtehtäviään. Etätyössä korostuu, ja digitaalisten työympäristöjen pitäisi tukea, erityisesti
* yhteisöllisyys, verkostoituminen ja livekeskustelut
* sisäinen viestintä ja joukkoviestintä
* tiedostojen ja työohjeiden jakaminen
* työn seuranta

Seuraa meitä somessa:

Lisätietoja:

Kaisa Sulasalmi

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358505758543