Tietoa projektista

Projektitiimi

Projektipäällikkö

Kaisa Sulasalmi

Projektiasiantuntijat

Liinamaaria Hakola

Hilkka Heikkilä

Anita Hukkanen

Laura Sjöman

Anja Tanttu

Viestintäasiantuntija

Anu Raulo

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Mistä etevä etäjohtaja huolehtii?

Kehittämisen kokemuksien ja verkostoyhteistyön pohjalta Virtual Leaders -projektin asiantuntijat kiteyttivät etä- ja monipaikkatyön tarpeelliset kehittämisalueet seuraavaan kehittämismalliin.

Virtuaalijohtamisen kehittämisalueet

Etevän etäjohtamisen edistäjät -verkosto

Avoin etäjohtamisen kysymyksiin keskittyvä verkostoyhteistyö käynnistettiin vuoden 2022 alussa. Toimintaa on Virtual Leaders -projektin puitteissa vielä 2023 elokuuhun asti. Toiminta jatkuu uudistavan johtamisen verkostossa 1.9.2023 alkaen.

Verkostossa olemme tavanneet Teamsin välityksellä noin kerran kuukaudessa. Tapaamisessa on ollut yleensä alustus, jonka jälkeen on keskusteltu päivän aiheesta tai työstetty sitä työpajamaisesti. Helmikuu 2023, nimettiin etäjohtamisen helmikuuksi, jolloin verkoston tapaamisia oli viikoittain tietoiskujen ja webinaarien lisäksi.Verkostoyhteistyössä hyödynnettiin Howspace-alustaa tötilana, jolle kertyi työpajamaisen työskentelyn aikana mielipiteitä vinkkejä ja kokemuksia etä- ja monipaikkaiseen työhön ja sen johtamiseen liittyen. Keskustelusta koottiin verkoston näkemys etäjohtamisen tärkeimmistä palasista, eli asioista, jotka pitää olla kunnossa, jotta etäjohtaminen sujuu ja työyhteisössä on yhteisöllisyyttä. 

Lataa Etäjohtamisen tärkeimmät palaset (PDF)

Verkoston toimintaa Virtual Leaders -projektin aikana

7.4.2022 | Tutustumista, toiveita verkoston toimintaan

5.5.2022 | 10 + 1 vinkkiä vuorovaikutuksesta johtajalle, Hanna Inkinen (Kjarkur Oy)

2.6.2022 | Etäjohtaminen/Hybridijohtaminen, Annina Eklund (Brik Oy)

22.9.2022 | Haastavat tilanteet etäjohtamisessa.

6.10.2022 | Merkityksellisyys työelämässä ja etätyössä, työelämävalmentaja Riikka Pajunen (Montevista Oy).

3.11.2022 | Miten voin vaikuttaa omaan jaksamiseen? Tunnista voimavaratekijät, erityisasiantuntija Liisa Puskala (Työterveyslaitos).

1.12.2022 | Psykologinen turvallisuus, CEO Nina Rinne (Sitomo Oy).

6.2.2023 | Kokemuksia hybridijohtamisesta.

13.2.2023 | Itsensä johtamisen kivikot.

20.2.2023 Yhdessä myös hybridinä.

27.2.2023 | Erilaiset viestijät.

14.3.2023 | Miten tehdä etänä tehokasta sisäistä viestintää? Hanne Haapakoski (Piiri Kit Oy).

13.4.2023 | Etäjohtamisen reseptit. Empatian voima työssä -teoksen kirjoittanut ja myötätuntotutkija Miia Paakkanen.

11.5.2023 | Etäjohtamisen tärkeimmät palaset. Ammatillisen työyhteisön yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta kertoi Riikka Michelsson (Jamk).

6.6.2023 | Systeeminen johtaminen, mitä se on? Kirsi Kemell (Jamk) avaamassa termiä ja kertomassa, miten voit edistää systeemisyyttä yrityksessäsi.