Projekti

Mission Positive Handprint

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tukea ravitsemisalan pk-yritysten
muutoskyvykkyyttä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa
yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa.

Missiona oli kääntää yrityksen vastuullisuus negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää päästöjä ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia sekä yritykselle itselleen että ympäristölle.

Toteutusvaihe

Hankkeen toteutusvaiheessa viestittiin aktiivisesti, opittiin toisilta, kehitettiin uutta ja pilotoitiin yhteiskehittämällä tuotettuja konsepteja. Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa
toteutettu hanke verkotti ravitsemisalan pk-yrityksiä keskenään, ja
lisäsi vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmään kuului sekä kestävän yritystoiminnan aloittelijoita että jo pidemmälle
ehtineitä yrityksiä.

Hankkeen konkreettinen toteutus eteni kuuden työpaketin avulla:
  1. Nykytila ja tavoitteet
  2. Uusien kestävien ruokapalvelukonseptien kehittäminen
  3. Vastuulliset toimintamallit ja digiratkaisut ravitsemisalalla
  4. Vastuullisuusviestinnän osaamisen kehittäminen
  5. Vertaisoppimisen menetelmät ja tiedon jakaminen
  6. Hankkeen hallinnointi, tiedottaminen ja arviointi
Käytännön kehittämistoimia toteutettiin työpakettien 2-5 avulla. Työpakettien lisäksi hankkeen aikana huomioitiin läpileikkaavina teemoina muutosjohtaminen ja ennakointiosaaminen, asiakaslähtöisyys ja kuluttajaviestintä, vastuullisen liiketoiminnan laskentamallit ja digitaaliset ratkaisut, sekä ravitsemusosaaminen ja kestävä ruokatarjonta.
 
Hankkeen toteuttajat

Hanketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina
hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea.

Lisätietoja saat Mission Positive Handprint Jamk-tiimiläisiltä:
Sähköpostit ovat etunimi.sukunimi@jamk.fi

Heidi Colliander
Projektipäällikkö
050 562 9017

Tomi Hiltunen
Lehtori/asiantuntija

Sari Minkkinen
Asiantuntija

Laura Salo
Asiantuntija

Riina Malinen
Projektisihteeri

Projektin tulokset

Hankkeen nettisivut toteutettiin hankkeen alkuvaiheessa, ja nettisivut on nähtävillä hankkeen jälkeen vielä muutaman vuoden. Löydät nettisivut osoitteesta: https://missionpositivehandprint.fi/ .

Hankkeen aikana tuotettiin paljon materiaalia, ja löydät niiden pariin seuraavien linkkien kautta:
  • 'Vastuullisempaa kattausta' -julkaisu, johon on koottu paljon tietoa ja työkaluja ravintola-alan vastuullisuuden edistämiseksi. Löydät julkaisusta myös hankkeessa mukana olleiden pilottiyrittäjien kommentteja.
  • Materiaalipankista löytyvät hankkeen aikana tuotetut konkreettiset työkalut ja oppaat
  • Blogiteksteihin ovat hankkeen asiantuntijat nostaneet esiin ajatuksia eri teemoihin liittyen ja
  • youtubekanavalta löydät hankkeen aikana toteutettujen avoimien tietoiskujen tekstitetyt tallenteet.
Hankkeen aikana toimintamalleja kehitettiin monialaisilla tiimeillä, ja hankkeessa mukana olevat 32 pilottiyrittäjää pilotoivat erilaisia toimintoja ravintolassaan hankkeen aikana. Pilotteja toteutettiin Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Uudellamaalla. Pilottiravintolat testasivat myös erilaisia digitaalisia ratkaisuja omien tarpeidensa mukaisesti, ja kilpailutuksen kautta digitaalisiksi ratkaisuiksi valikoituivat Kamupak, Nokevalin Nsnappy, Clonetin hiilijalanjälkilaskuri ja Hukka Ai. Pilottikokeiluista tehtiin alueanalyysit Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Uudenmaan osalta.

Hanke valittiin proGaalan finalistien joukkoon vastuullisuus -kategoriassa vuonna 2022.