Projekti

Mission Positive Handprint

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea ravitsemisalan pk-yritysten
muutoskyvykkyyttä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa
yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa.

Missiona on kääntää yrityksen vastuullisuus negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää päästöjä ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia sekä yritykselle itselleen että ympäristölle.

Toteutusvaihe

Hankkeen toteutusvaiheessa viestitään aktiivisesti, opitaan toisilta, kehitetään uutta ja pilotoidaan yhteiskehittämällä tuotettuja ruokapalvelukonsepteja. Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa
toteutettava hanke verkottaa ravitsemisalan pk-yrityksiä keskenään, ja
lisää vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmään kuuluu
sekä kestävän yritystoiminnan aloittelijoita että jo pidemmälle
ehtineitä yrityksiä.

Hankkeen konkreettinen toteutus etenee kuuden työpaketin avulla:
  1. Nykytila ja tavoitteet
  2. Uusien kestävien ruokapalvelukonseptien kehittäminen
  3. Vastuulliset toimintamallit ja digiratkaisut ravitsemisalalla
  4. Vastuullisuusviestinnän osaamisen kehittäminen
  5. Vertaisoppimisen menetelmät ja tiedon jakaminen
  6. Hankkeen hallinnointi, tiedottaminen ja arviointi
Käytännön kehittämistoimia toteutetaan työpakettien 2-5 avulla. Työpakettien lisäksi hankkeen aikana huomioidaan läpileikkaavina teemoina muutosjohtaminen ja ennakointiosaaminen, asiakaslähtöisyys ja kuluttajaviestintä, vastuullisen liiketoiminnan laskentamallit ja digitaaliset ratkaisut, sekä ravitsemusosaaminen ja kestävä ruokatarjonta.


Hankkeen aikana panostetaan monikanavaiseen viestintään, jotta hankkeen tulokset leviävät mahdollisimman laajasti. Hankkeen aikana syntyy webinaaritallenteita, videoita, toimintamallikuvauksia, blogikirjoituksia ja muuta materiaalia, joka tulee olemaan laajasti saatavilla kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osa hankkeen tapahtumista on avoimia kaikille, ja osa toiminnasta on suunnattu hankkeeseen sitoutuneille pk-yrityksille.
 
Hankkeen toteuttajat

Hanketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina
hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea.

Lisätietoja

Twitter: @MPH_hanke

Heidi Colliander
Projektipäällikkö
heidi.colliander@jamk.fi
050 562 9017

Kaisa Liinanki
Lehtori/asiantuntija
kaisa.liinanki@jamk.fi

Tomi Hiltunen
Lehtori/asiantuntija
tomi.hiltunen@jamk.fi