MUTKA

Uutta suuntaa muutoskyvykkyyttä vahvistamalla - työkaluja yritysten ja tiimien työhyvinvointiin ja yhteiskehittämiseen

Pohditko, kuinka voisit kehittää omaa tai henkilöstösi muutoskykyä tai rakentaa kestävää työhyvinvointia? Investointi itseesi ja ihmisiin kannattaa, sillä jaksava ja muutokseen positiivisesti suhtautuva työyhteisö on paitsi tuottava, myös sitoutuneempi yritykseen. Muutoskyvykkyyden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen on tarjolla paljon työkaluja, joiden avulla uusia ajatus- ja toimintamalleja on helppo kokeilla. 

Neljä henkilöä seisoo MUTKA-rollupin edessä iloisesti hymyillen.

Tervetuloa MUTKAn matkaan!

Tämä materiaalipaketti on rakennettu ja sen työkaluja testattu yhdessä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Materiaalit ovat avoimesti käytettävissä ja soveltuvat niin suurille kuin pienillekin työyhteisöille tiimien tai niiden jäsenten henkilökohtaisen muutoskyvyn vahvistamiseen. 

Materiaalit tuotettiin ESR-rahoitteisen MUTKA-hankkeen kehittämisvalmennuksen yhteydessä, ja sisällön kehittämisessä tehtiin yhteistyötä työhyvinvoinnin- ja muutoskyvykkyyden asiantuntijoiden kanssa.

Voimavarat ja palautuminen

Poimi arkeesi ideoita, joiden avulla voit kehittää työn arkea toimintatapojen muutoksella!

Itsehavainnointi

Reflektio eli itsehavainnointi yrityksen toiminnan kehittämisessä. Sen kautta opit tunnistamaan ajattelusi ja työsi avainkohtia.

Vertaisuus

Vertaistuki on kokemuksen jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Työelämässä vertaisuus on tärkeä voimavara.

Artikkeli: Yrittäjä, älä jää yksin murehtimaan

Osaamisen kehittämisen haasteet, joita syntyy työtehtävien uudistuessa ja osaamisvaatimusten muuttuessa, koskettavat myös pieniä yrityksiä ja yksinyrittäjiä. Millä tavoin kehittämiseen voidaan tarttua toiminnan reflektoinnilla ja vertaisten avulla?

Toimintamalli muutokseen ja kehittämiseen

Laadukas kehittämistyö vaatii onnistuakseen toimivat prosessit. MUTKA-hankkeessa kehitetty toimintamalli työhyvinvoinnin ja muutoskyvykkyyden kehittämiseen hyödyntää vertaisuutta kehittämisen tukena.

MUTKA-hanke

Tietoa ja tuloksia ESR-rahoitteisesta MUTKA-hankkeesta. Valmennusten seurauksena yritysten työhyvinvointi ja muutoskyvykkyys vahvistuivat sekä uusia verkostoja muodostui, mikä lisää edellytyksiä kestävämmälle liiketoiminnalle.

MUTKA-hanke tuki pk-yrityksiä muutoksessa!

MUTKAN Kehittämisvalmennuksessa vahvistettiin yrityksen muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia uusilla jaksamista tukevilla toimintatavoilla ja kehitettiin kestäviä, yrityskohtaisia ratkaisuja muutoksen tueksi. Kehittämisvalmennuksissa oli mukana iso joukko yrittäjiä ja pk-yritysten työntekijöitä Keski-Suomen alueelta.

MUTKA – Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia yrittäjille koronasta selviytymiseksi -hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu hankkeen tuloksiin!

MUTKA-hanke

Tietoa ja tuloksia ESR-rahoitteisesta MUTKA-hankkeesta. Valmennusten seurauksena yritysten työhyvinvointi ja muutoskyvykkyys vahvistuivat sekä uusia verkostoja muodostui, mikä lisää edellytyksiä kestävämmälle liiketoiminnalle.

Hankkeen asiantuntijat:

Tiina Mustonen, projektipäällikkö

Kristiina Makkonen, projektityöntekijä

Annu Niskanen, lehtori 

Sanna Harjula, lehtori 

Lisätietoja hankkeesta:

Juha Hautanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950

Tiia Isohanni-Pynnönen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083