uutinen 28.6.2022

Mitä syntyy, kun saadaan läntisen ja pohjoisen Keski-Suomen yrittäjät kehittämään ja miettimään yhdessä ratkaisuja omiin arkipäivän haasteisiinsa?

Yhteisestä ideoinnista syntyy muun muassa ajatuksia kesätapahtumista, alueellisesta ideointiringistä ja 58-tien brändäyksestä, yrittäjien yhteisestä palvelulupauksesta ja digiosaamisen vahvistumisesta. Ideat syntyivät kevään 2022 aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Revanssi-hankkeen työpajoissa, joihin yrittäjät kokoontuivat kolme kertaa erilaisten teemojen parissa. Työpajat suunniteltiin ja toteutettiin alueen kehittämisyhtiöiden – Keulink Oy:n, Witas Oy:n ja Karstulanseutu Oy:n – sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyöllä.

Revanssi fläppitauluja kevään 2022 työpajoissa

Karstulassa suunniteltiin kesätapahtumia, alueellista idearinkiä ja 58-tien brändäystä

Kuinka asiakaskäyttäytyminen on muuttunut korona-aikana? Tämän kysymyksen äärelle istahdettiin Karstulassa 9.3., jolloin pohdittiin yhdessä, miten Karstulan alueella voitaisiin tavoittaa ja palvella asiakkaita paremmin tulevaisuudessa. Tapahtumassa asiakaskäyttäytymisen muutoksesta oli puhumassa Santeri Halonen, joka on muutosvalmentaja Oulun yliopistolta. ”Koronan myötä asiakkaat jäivät koteihinsa ja olosuhteiden takia asiakkaiden ostokäyttäytyminen on hyvin erilaista, kuin vielä joitain vuosia sitten. Tämä muutos on näkynyt myynnin laskuna erityisesti kivijalkaliikkeissä”, Halonen toteaa.

Vastauksena Karstulan alueen asiakaskäyttäytymisen muutokseen kehitettiin toimenpidesuunnitelma, johon kirjattiin kesätapahtumaviikko, joka tarjoaa yrittäjille tilaisuuden yhdessä tekemiseen, keskustan elävöittämiseen ja uudenlaiseen kokeiluun. Työpajassa havaittiin myös tarve yhteistyölle ideoinnin osalta. Yhtenä ajatuksena nousi ideointiringin alueellinen toiminta. Ideointirinkiin kutsuttaisiin mukaan alueen yrittäjiä kehittämään alueen tapahtumia yhdessä. Osallistujilta tuli myös laajempia kehitysideoita, kuten 58-tien brändin kehittäminen yhteistyössä lähituottajien sekä matkailu- ja ravitsemistoimijoiden kanssa paikallisen liiketoiminnan elävöittämiseksi.

Keuruun alueen yritysten uusi yhteinen palvelulupaus: ”Menu, miljöö, meininki - meidän Keuruu palvelee hyvällä asenteella!”

Keuruulla kokoonnuttiin 6.4. Camping Nyyssänniemeen pohtimaan sekä yritysten että Keuruun alueen palvelulupausta. Tavoiteltavaa palvelulupausta lähdettiin kehittämään kuvitellun asiakaspersoonan kautta hyödyntäen IdeaPakka -fasilitointipalvelun luomaa palvelupolku-työkalua. Palvelupolussa kuvataan kaikki asiakkaan kokemat ja palvelun tuottavan yrityksen prosessin vaiheet visuaalisesti helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Työkalu on erityisen hyödyllinen onnistuneen asiakaskokemuksen kannalta kriittisten toimintojen havaitsemiseksi.

”Palvelupolku on oiva tukimateriaali esimerkiksi työntekijöiden perehdytykseen! Sen avulla voidaan käytännössä esittää toivottu asiakaskokemus, käydä yhdessä läpi palveluprosessin tärkeimmät hetket ja pohtia miten omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa palvelun laatuun”, palvelupolkua esitellyt Essi Säynätmäki Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vinkkaa.

Yrittäjien työstämän palvelupolun innoittamana koostettiin illan aikana vielä alueen yhteinen palvelulupaus: ”Menu, miljöö, meininki - meidän Keuruu palvelee hyvällä asenteella!”. Kun asenne on kohdillaan, niin kaikki muukin toimii ja asiakas voi luottaa saavansa hyvää palvelua.

Viitasaarella lisättiin yrittäjien rohkeutta digitaalisten työkalujen käyttöönottoon

”Matka ruutuvihkotilauksista digitaalisuuden maailmaan on käynyt loppujen lopuksi nopeasti”, sanoi illan isäntäyrityksen Autoliike Koskinen Oy:n omistaja Karri Koskinen kevään viimeisessä työpajassa Viitasaarella 18.5. Työpajassa paneuduttiin MS365-tuoteperheen digitaalisten työkalujen maailmaan, jotka helpottavat työpäiviä. Teemu Myllyoja (MST Consulting Oy) esitteli osallistujille yleisimpiä MS365:n ohjelmia ja niiden parhaita ominaisuuksia.

Työpajassa mukana olleille yrittäjille havainnollistettiin, mitkä järjestelmät soveltuvat tiedostojen jakamiseen ja tallentamiseen, sekä kuinka paljon yrityksen arkea helpottavia digitaalisia työkaluja jo on. Yrittäjät pääsivät myös verkostoitumaan, vertaisoppimaan ja samalla luomaan uskoa niin omaan kuin muidenkin yrittäjien osaamiseen digitalisaation pyörteissä. Ilta olikin täynnä arkea helpottavien ratkaisujen ihmettelyä, joka varmasti innostaa osallistujia kokeilemaan muitakin digitaalisia työkaluja.

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille ja tervetuloa syksyllä uusien teemojen äärelle! Syksyn työpajoissa paneudutaan mm. sosiaalisen median kanavien käyttöön ja paneudutaan entistä syvemmin palvelupolkuihin. Kesän aikana voit tutustua asiakaskäyttäytymisen muutosta ja palvelupolkuja käsitteleviin blogiartikkeleihin. Löydät ne osoitteesta: www.jamk.fi/revanssi.

Lisätietoja:

Työpajat ovat osa Revanssi - TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa -hanketta, jota toteutetaan yhteistyöhankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Kehittämisyhtiö Witas Oy:n, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Oulun yliopiston Micro Entren® kanssa. Työpajat ovat noin kuukausittain kokoontuvia yritysten keskustelu- ja vertaistapaamisia, joissa yrittäjät kokoontuvat ratkaisemaan yhdessä ajankohtaista kehittämishaastetta tai testaamaan innovaatioideaa. Tilaisuuksissa yrityksillä on lisäksi mahdollisuus saada vertaistukea, kehitysideoita ja uusia yhteistyökumppaneita.

Hankkeessa vahvistetaan erityisesti Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden yksityis-, pk- ja mikroyrittäjien kehittämisosaamista ja kehittämispalveluiden saatavuutta kokoamalla yhteisen asian ääreen yrityskehittämispalveluita tarjoavat tahot TKI-osaamisverkostoksi. Hanketta toteutetaan 1.10.2021-31.8.2023 välisellä ajalla. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR; Keski-Suomen liitto) sekä hankkeen hallinnoija Jamk ja osallistujaorganisaatiot.