uutinen 26.8.2020

Maatalousyrittäjät tietoa jakamassa: Opas julkaistu

Maatalousyrittäjien tiedontarve on muuttunut enemmän perustiedosta täsmälliseen tietoon, monialaiseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen asiantuntijoiden ja toisten yrittäjien kanssa joustavasti työn ohessa. Tämän takia on havaittu tarve uudistaa tiedon ja osaamisen jakamista sekä kehittämistä digitaalisessa ympäristössä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) MataDigi – Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille –tiedonvälitysprojektissa (2018-2020) kokeiltiin uusia verkkovälitteisiä tiedonjakamisen malleja. Periaatteina olivat tiedon saavutettavuus mobiililaitteilla sekä tiedon ja osaamisen jakaminen ja kehittäminen fasilitoidusti asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa.

Projektissa löydettiin uusia tapoja toimia yhteisöllisesti digitaalisessa ympäristössä. Live-vierailu navetassa mahdollisti todellisen kaltaisen tilakäynnin kotisohvalta. Fasilitoitu vuorovaikutteinen verkkotapaaminen oli merkityksellistä ja uutta osallistujille ja asiantuntijoille. Videot avasivat uusia mahdollisuuksia jakaa kokemuksia, tietoa ja osaamista yhteisille keskusteluille.

Kokeilun tuloksista on nyt ilmestynyt opas, Digimylly - opas mobiiliin tiedonjakamiseen ja vertaisoppimiseen verkossa. Oppaasta löytyy Tee se itse -ohjeet: miten toteuttaa live-vierailu navetassa, kurkistaa peltochatin avulla pellolle ja jakaa pähkäilyporinoissa vertaistietoa asiantuntijan ja muiden yrittäjien kanssa. Yhteinen teema on vuorovaikutteinen tiedon jakaminen. Lopussa on aineistontuotantoon liittyviä asioita ja vinkkejä.

– Opas on tarkoitettu asiantuntijoille, tietoa jakaville ja kouluttajille. Tiedonvälitysmallit soveltuvat myös muille aloille osallistavan ja vuorovaikutteisen tiedontuottamisen ja -jakamisen tueksi. Perusasioiden oppimisen jälkeen vain luovuus on rajana tekniikan hyödyntämisessä, kertoo projektipäällikkö Anne-Mari Malvisto Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
Opas on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarjassa ja sen pysyvä verkko-osoite on: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-568-5

MataDigi – Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille -tiedonvälitysprojekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinsituutin toteuttama. Rahoittaja on EU:n maaseuturahasto. Projekti toteutettiin 1.11.2018–31.8.2020.

Lisätietoja:
Anne-Mari Malvisto, projektipäällikkö
p. 040 643 2946
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu