uutinen 26.10.2023

DigiKyky-projektissa kehitettiin keskisuomalaisten yritysten digitaitoja

Digitaalista osaamista edellytetään nykyään lähes kaikissa työtehtävissä toimialasta riippumatta ja siksi kyvykkyyden kehittämiseen kannattaa panostaa. Kaksi vuotta kestäneessä DigiKyky – Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisättiin yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä.

DigiKyky-projektin ja sen rahoittajien logot.

DigiKyky-projektiin osallistui 12 keskisuomalaista yritystä, joiden digiosaamisen tasoa kehitettiin yhdessä yritysten tarpeita ja toiveita kuunnellen. Mukana olleet yritykset edustivat eri toimialoja: teollisuutta, sosiaali-, hoiva- ja taloushallinnon palveluja sekä matkailu- ja hyvinvointialaa.Yrityksiä sparrailtiin keskeisten liiketoimintaprosessien digitalisoimisessa ja niiden henkilöstöä tuettiin myös henkilökohtaisten digitaitojen kehittämisessä. Ydinaiheeksi kehitystyössä nousi yritysten tunnistettu tarve ja motivaatio toiminnan sujuvoittamiseen digitalisaation keinoin. Projektissa mukana olleet yritykset näkivätkin ajantasaisten digitaitojen ja sujuvien digitaalisten prosessien lisäävän sekä henkilöstön että yrityksen sidosryhmien hyvinvointia ja vaikuttavan positiivisesti myös työantajamielikuvaan ja yrityksen toiminnan laatuun sekä kilpailukykyyn.  

Yritysyhteistyön lisäksi DigiKyky-projektin aikana järjestettiin kaikkiaan 29 erilaista digitaitojen kehittämiseen liittyvää tapahtumaa, työpajaa ja webinaaria. Kaikille avoimet ja maksuttomat digitapahtumat keräsivät kuulolle sankoin joukon digitalisaatiosta kiinnostuneita osallistujia – Webinaareissa paneuduttiin mm. ohjelmistorobotiikkaan, alustatalouteen sekä tekoälyyn. Keski-Suomen alueella järjestetyissä työpajoissa harjoiteltiin esimerkiksi sosiaalisen median sisällöntuotannon taitoja ja videotuotantoa yhdessä kokeillen ja oppien, projektin asiantuntijoiden johdolla.Osana DigiKyky-projektia koottiin myös pk-yrityksille suunnattu Digiosaamisen edelläkävijäksi -työkirja, jonka kansien väliin kerättiin esimerkkejä yritysten kehittämistarpeista erityisesti liittyen digitalisaatioon, tapoja vastata näihin kehittämistarpeisiin sekä vinkkejä, joilla omia digitaitoja on mahdollista pitää ajan tasalla. Työkirjassa esitellään myös kuusivaiheinen digiosaamisen kehittämisen malli, joka on syntynyt DigiKyky-projektin aikana keskisuomalaisten pk-yritysten kanssa tehdyn yhteistyön perusteella.

Tutustu työkirjaan Theseuksessa: Digiosaamisen edelläkävijäksi -työkirja

Työkirjan lisäksi DigiKyky-projektissa toteutettiin myös sarja digitaalisia itseopiskeluaineistoja, joiden aiheet valikoituvat projektin aikana yritysten tarpeiden pohjalta. Ajankohtaisia aiheita käsitellään käytännönläheisesti podcasteissa, videoissa, testeinä, oppaina ja tarinoina – Mikrokurssien sisällöt on suunniteltu tukemaan oman työn kehittämistä sekä yrityksen digitalisaatiota matalalla kynnyksellä.Mikrokurssien aiheet ovat

  • Yrityksen tietosuoja ja henkilötietosuoja
  • Digitaalisten järjestelmien käyttöönotto
  • Digitaalinen turvallisuus
  • Sisäinen viestintä digiaikana

Tutustu mikrokursseihin projektin verkkosivuilla: mikrokurssit

Myös muut hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja blogikirjoitukset ovat saatavilla projektin verkkosivuilla osoitteessa jamk.fi/digikyky.DigiKyky-projektin aihepiiri on hankkeen päättyessä entistäkin ajankohtaisempi, muun muassa tekoälyn ja kyberturvallisuuden teemojen kasvattaessa merkitystään osana yritysten arkea. Projektitiimi toivookin, että digiosaamisen kehittämiseen tuotetuista materiaaleista on hyötyä mahdollisimman laajalle joukolle yrityksiä, sillä kaikista pienimmätkin digiaskeleet ovat osoittautuneet ottamisen arvoisiksi projektin aikana.DigiKyky – Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projekti toteutettiin aikavälillä 1.11.202131.10.2023. Hankkeen toteuttajana ja hallinnoijana on toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja projektista

Jyrki Vihriälä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358505646644