uutinen 26.4.2024

Sotepalveluyritysten TKI-valmiuksien kehittäminen laajentaa yritysten mahdollisuuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Yrittäjät ovat käynnistäneet uuden yhteistyöprojektin sotepalveluyritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamisen sekä digivalmiuksien tueksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja kehittää sotepalveluyritysten monituottajamalliin liittyvää tuloksekasta ja vaikuttavaa TKI-toimintaa. Projekti vahvistaa kaikessa toiminnassaan yhteistyötä yritysten, TKI-palveluiden sekä hyvinvointialueen välillä. 

Keskisuomalaiset sotepalveluyritykset laajasti eri toimialoilta ovat tervetulleita mukaan projektiin kehittämään liiketoimintaansa. Ensimmäisenä toimena selvitetään sotepalveluyritysten TKI-toiminnan ja -osaamisen nykytilanne, digivalmiudet sekä suunnitelmat ja valmiudet monituottajuuteen. Seuraavaksi tarjotaan tukea ja valmennusta yrityksille tuloksekkaaseen monituottajuuteen vahvistamalla yritysten TKI-kyvykkyyksiä, digiosaamista ja yhteistyöverkostoja. Neljänneksi pilotoidaan keskisuomalaista monituottajamallia hyvinvointialueella ja viidenneksi panostetaan toiminnan jatkuvuuteen sekä hyvien käytäntöjen käyttöönottoon. 

“TKI-toiminta on luonteva osa pk-yrityksen kilpailukyvyn työkalupakkia. Yhteistyö on välttämätöntä, sillä tarvittava osaaminen ei yleensä ole yksittäisten toimijoiden hallittavissa. Tähän Jamkin kokeneet TKI-asiantuntijat tarjoavat tukea,” kertoo projektipäällikkö Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.    

Verkostoituminen toiminnan keskiössä

Verkostoitumisen kehittäjänä ja tukena hankkeessa toimii Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjistä. Hänellä on pitkä kokemus yritysverkostoista, kilpailutuksista sekä hyvinvointialueen toiminnasta. Tavoitteena on saada aikaan arjen toimintamalleja yhteistyön toteuttamiseen kumppanuudessa. 

“Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen on sote-alalla välttämätöntä, koska säästöpaineet ja asiakastarpeet kasvavat jatkuvasti. Monen yrityksen on vaikea pärjätä tulevaisuudessa sote-markkinoilla ilman verkostoitumista ja uusia innovaatioita. Hankkeemme tarjoaa siihen ainutlaatuisen tuen ja mahdollisuuden,” toteaa projektikoordinaattori Puttonen. 

TKI-osaamisen ja monituottajamallin kehittäminen sotepalveluyrityksissä (OsmoKS) -projektin päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Keski-Suomen Yrittäjät. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto AKKE-rahoituksella. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024 – 31.12.2024.

Kiinnostuitko? Lisätiedot ja ilmoittautuminen projektiin: 

Veli Puttonen, projektikoordinaattori, Keski-Suomen Yrittäjät, [email protected], p. 0500 646 793 

Lisätietoa projektista

Jaana Paltamaa

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505365459