Projekti

KEXRI - Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KEXRI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.5.2021 - 30.4.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

KEXRI on keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi! KEXRI yhdistää erilaisia asiantuntijuuksia mm. teknologian, liiketoiminnan, tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen aloilta ja rakentaa niille yhteistä toimintaympäristöä myös virtuaalimaailmaan.

Me kexriläiset

  • kasvatamme ja jaamme tietoa ja ymmärrystä XR-osaamisesta ja sen soveltamisesta eri toimialoilla
  • teemme keskisuomalaista osaamista ja liiketoimintaa näkyväksi virtuaalimaailmoissa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tuemme yrityksiä ja yhteisöjä lisätyn todellisuuden ja virtuaalimaailmojen hyödyntämisessä
  • luomme yhteistyössä toimintamalleja ja tapoja hyödyntää uusia teknologioita mm. tapahtumien, liiketoiminnan, markkinoinnin ja innovaatiotoiminnan tukena
  • rakennamme aktiivista toimijaverkostoa ja järjestämme tapahtumia, kokeilumahdollisuuksia ja pilotteja

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeen päätuloksena syntyy XR-osaamisen innovaatioekosysteemi: erilaisia asiantuntijuuksia yhdistävä reaalimaailman osaaja- ja yhteistyöverkosto sekä sen virtuaalinen toimintaympäristö. Ekosysteemikehyksen alla hankkeen tulokset ovat:

  • Kasvanut tieto ja ymmärrys XR-osaamisesta, osaamistarpeista ja XR:n soveltamismahdollisuuksista eri toimialoilla ja konteksteissa.
  • Virtuaalitodellisuuteen rakennettu innovaatioekosysteemin toimintaympäristö, joka tekee keskisuomalaiset XR-toimijat näkyviksi kansallisesti sekä toimii osaamiskeskittymän toiminta-alustana
  • Kohderyhmien tietoisuus XR:n hyödyntämismahdollisuuksista on kasvanut ja XR-teknologioiden hyödyntämiseen onsaatavilla tukea. Yritysten, tuki- ja koulutuspalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoita saadaan mukaan kehittämään digikyvykkyyttä osana innovaatioekosysteemiä.
  • Uudet käytänteet, mallit ja osaaminen paikallisten XR-asiantuntijoiden suorituskyvyn kehittämiseksi: virtuaalitodellisuuden palvelumuotoilu ja fasilitointi, koulutuskonseptit ja osaamisen kehittämisen mallit, XRtapahtumat, XR-opas organisaatioille sekä mallit XR-teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialoilla. Käytänteet, toimintamallit, konseptit ja XR:n hyödyntämiseen liittyvä osaaminen julkaistaan yleisestihyödynnettäväksi (XR-toimijan käsikirja).
  • Vahvistunut yhteistyö ja uudet toimintamallit koulutus- ja kehitysorganisaatioiden ja elinkeinoelämän välillä. Vahva, monialainen osaajaverkosto turvaa innovaatioekosysteemin toiminnan jatkuvuuden ja sen laajenemisen, sekä osaamisen edelleen kehittämisen.

Lyhyellä aikavälillä hanke vahvistaa yhteistyötä elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin välillä ja rakentaa monialaisessa yhteistyössä uudenlaista osaamista maakuntaan. Sen tuloksilla on mahdollisuus jatkossa parantaa alueellisten toimijoiden suorituskykyä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä työllistymis- jayrittäjyysmahdollisuuksia. Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimijoiden väliset kumppanuudet kehittävät osaamista ja suorituskykyä ja siten tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tulevaisuudessa osaamiskeskittymästä voi tulla kansainvälisesti merkittävä, uraauurtava innovaatioekosysteemi. Se edistää kestävän kehityksen mukaista uusien innovaatioiden syntymistä ja edesauttaa koulutustarpeiden tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa. Toiminta paikkariippumattomissa XR-ympäristöissä vähentää matkustamisen ympäristövaikutuksia ja toimintojen paikkasidonnaisuutta

Hankkeen toteuttavat

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Jyväskylän yliopisto
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE
Äänekosken Kehitys Oy
Keski-Suomen liitto
Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätietoja

Kirsi Niskanen, projektipäällikkö, Witas Oy
Ilona Laakkonen, asiantuntija, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu
https://kexri.io/