uutinen 2.4.2024

Sport Innovation Hub Jyväskylä -hanke vauhdittamaan urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen innovaatiotoimintaa

Kuva
Piirretty tekoälyllä / Adobe Firefly

Vuoden 2024 alussa käynnistyneen Sport Innovation Hub Jyväskylä -hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalleja urheilun ja yritysten välille innovaatio- ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Hankkeessa kehitettävällä uudenlaisella kokeiluympäristöllä edistetään tämän tavoitteen saavuttamista. ​Yhteisbudjetiltaan noin 1,2 miljoonan euron hankekokonaisuuden toteuttamisesta vastaavat yhdessä Huippu-urheilun instituutti KIHU, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (Jamk) ja Jyväskylän yliopisto (JYU). Hanke on saanut EAKR-rahoituksen vuosille 2024–2026.

Urheilullinen nainen juoksumatolla, tekoälykuva

Sport Innovation Hub -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa alueen pk-yritysten TKI-valmiuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä lisätä innovatiivisten ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen parissa. Hankkeessa rakennetaan yritysten sekä urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen toimijoiden välille aktiivista yhteistyötä, jota hankkeen toteuttajatahot fasilitoivat.

"Juuri Keski-Suomen alueella on urheiluun ja liikuntaan liittyvän TKI-toiminnan edistämisessä ainutlaatuista potentiaalia, sillä jokaisella toteuttajataholla eli KIHUlla, Jamkilla ja JYU:llä, on vahva asiantuntemus ja osaaminen sekä laajat verkostot urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen alalla", perustelee Sanna Paasu-Hynynen Jamkin Kuntoutusinstituutista.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään urheiluun, liikuntaan ja kuntoutukseen liittyvien innovaatiotarpeiden systemaattista tunnistamista sekä innovaatioiden käytännön toteuttamista ja testaamista. Löydettyjen ideoiden ja innovaatioiden testaaminen ja kehittäminen painottuu seuraaville alueille:

  • Fyysinen suorituskyky ja kuntoutusprosessit
  • Kuormituksen ja palautumisen monitorointi ja seuranta
  • Psyykkinen valmennus ja hyvinvointi
  • Uusien teknologioiden hyödyntäminen urheilussa, liikunnassa ja kuntoutuksessa​

Hankekokonaisuus sisältää kehitysprojektin lisäksi KIHUn hallinnoiman investointiosuuden, jolla mahdollistetaan älykkään kokeilu- ja kehittämisympäristön luominen Hippoksen alueelle.

"Uudenlainen kokeiluympäristö tarjoaa huippu-urheilussa käytössä olevan teknologian ja osaamisen pk-yritysten tuotekehityksen avuksi. Parhaillaan on jo käynnissä teknologia- ja menetelmäselvitys kokeiluympäristön investointien suunnittelemiseksi", kertoo hankkeen vetäjä Tomi Vänttinen KIHUsta.

Yksi hankkeen alkuvaiheen konkreettisista toimenpiteistä on uudenlaisen KIHU SportTech Experience -tilan rakentaminen KIHUlle. Kokeilutilassa pääsee koordinaattori Iida Laatikainen-Raussin mukaan kuka tahansa tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia urheilussa käytössä olevia nykyaikaisia mittaus- ja virtuaalitekniikoita.

"Tilaan tulee myös mielenkiintoinen ”kokeile itse” -anturit kokonaisuus, joiden avulla on mahdollista tutustua erilaisiin mittausantureihin ja -tekniikoihin. Tätä kautta kokeilija voi itsekin innovoida, että miten erilaisia mittaustekniikoita voisi soveltaa esimerkiksi omassa urheilulajissaan".

Yhteishankkeessa eri toteuttajatahojen vastuut sisällöissä ja toteutuksessa jakautuvat alla kuvatulla tavalla. Hankkeen viestintään ja raportointiin osallistuvat kaikki organisaatiot.

Lisätietoja Jamkin puolesta:

Sanna Paasu-Hynynen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405745780