uutinen 16.3.2023

Vinkki julkaisijalle: Saalistajat

Julkaisukanavan valinnalla on merkitystä, kun olet kiinnostunut omasta vaikuttavuudestasi asiantuntijana (ks. lisää vastuullisesta tutkijanarvioinnista). Kokenut asiantuntija tunnistaa oman alansa keskeiset lehdet, kirjakustantajat ja vakiintuneet konferenssit. Suomessa julkaisukanavien arviointia julkaisijan puolesta tehdään Julkaisufoorumissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain tutkimusorganisaatioiden tuottamien julkaisujen tiedot ja näitä tietoja voi tarkastella monipuolisesti tiedejatutkimus.fi -palvelussa. Julkaisupaineessa asiantuntija voi haksahtaa tarjoamaan julkaisuaan nk. saalistajalehteen tietämättään, että kysymyksessä on nimenomaan tällaisesta vähemmän arvostusta maailmanlaajuisesti ansainneesta toimijasta. Tällainen toimija on mm. MDPI -kustantaja, jonka julkaisukanavissa julkaistuja julkaisuja voi tarkastella edellä mainitussa tiedejatutkimus.fi -palvelussa. Asiantuntijan olisi hyvä ennen päätöstään julkaisukanavansa valinnasta pysähtyä ja käydä mielessään läpi julkaisijan kultaisen säännön Think.Check.Submit.

Lisätietoja

Marja Kokko

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504110061