uutinen 15.6.2020

Uusi valtakunnallinen projekti tutkii: voisiko haja-asutusalueiden sote-palveluita tuottaa osuuskuntatoimintamallilla?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä viiden muun koulutusorganisaation yhteistyöllä otetaan sosiaali- ja terveysalan uudet työntekemisen tavat haltuun seuraavan kolmen vuoden aikana. Merkittävän kokoluokan valtakunnallinen projekti sai yli 1,3 miljoonan euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä Euroopan sosiaalirahastosta tänä keväänä. Projektissa selvitetään mm. osuuskuntatoimintamallin soveltuvuutta haja-asutusalueiden sote-palvelujen tuottamiseen.

Projekti alkoi maaliskuun 2020 alussa kestäen aina 2023 helmikuun loppuun. JAMKin lisäksi projektia toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun ammattikorkeakoulu , Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

– Olemme tyytyväisiä, että saimme näin ison konsortion intressit sote-alan muutoksessa olevaa toimintakenttää kohtaan kootuksi yhteen projektiin. Valtakunnallisessa projektissa myös odotukset tuloksille ovat suuret, sanoo projektia valmistellut Henna-Riikka Markkio JAMKin liiketoimintayksiköstä.

Projektin nimi KEMUSOTE – Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä, kuvaa jo monitahoista kokonaisuutta. Tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sote-alalla, jossa palvelujen tuottaminen monipuolistuu vauhdilla.

– Käytännössä viemme eteenpäin useata toisiinsa liittyvää kehittämistavoitetta, joista yhdessä alkaa hahmottua kokonaiskuva siitä, millaista kevytyrittäjänä toimiminen sote-alalla on, ja miten tämän kasvavan ammattilaisten ryhmän tulisi voida edistää työuraansa ja työhyvinvointiaan, sanoo projektin koordinoinnista vastaava projektipäällikkö Ulla Teppo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Projektissa tutkitaan työterveyshuollon palvelujen tarvetta uudenlaisissa palveluntuotantomalleissa työskentelevien keskuudessa ja kehitetään löytyneisiin tarpeisiin ratkaisuja yhdessä työterveyshuollon henkilöstön ja asiakkaina olevien kevytyrittäjien kanssa.

Yhtenä kohderyhmänä ovat ikääntyvien palveluja tuottavat yhteiskunnalliset yritykset. Näiden yritysten kanssa kokeillaan erilaisia yhteiskehittämisen tapoja, jotka parantavat työhyvinvointia ja tukevat toiminnan jatkuvuutta. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

Selvitystä tehdään myös sosiaalityötä tekevien urapolusta ja työhyvinvoinnista, jotta asiantuntijayrittäjyyden edellytykset parantuisivat myös sosiaalialalla.

Turun saaristoalueella toteutetaan sarja selvityksiä ja kokeiluja, joiden tavoitteena on hahmottaa osuuskuntatoimintamallin soveltuvuutta haja-asutusalueiden sote-palvelujen tuottamiseen. Prosessissa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä ja siihen osallistetaan kuntatoimijoita, sotepalvelujen tuottajia, alan järjestöjä sekä asukkaita.

Osaamisen kehittäminen on yksi selkeä kokonaisuus projektissa. Kevytyrittäjille tai sellaiseksi aikoville tullaan tuottamaan maksuttomia työpajoja eri teemoista kuten palvelujen kehittämisestä ja itsensä johtamisesta. Ensimmäiset hybridityöpajat pidetään alkuvuodesta 2021 ja niihin voi osallistua myös etänä kaikkialta Suomesta.

– Tämän projektin jälkeen meillä on enemmän ymmärrystä sote-alalla kevytyrittäjänä toimimisesta ja siitä mitä se vaatii ammattilaiselta itseltään, toteaa Ulla Teppo.

Lue lisää: www.jamk.fi/kemusote

Lisätietoja:
Ulla Teppo, projektipäällikkö
[email protected]
puh. 050 372 2779
Jyväskylän ammattikorkeakoulu