uutinen 4.12.2020

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla yhä enemmän kevytyrittäjiä – mistä vertaistukea ja apua yritystoiminnan kehittämiseen?

Hyvinvointialan yrittäjyys on jatkuvasti kasvava yrittäjyyden muoto. Verkossa järjestettävissä KEMUSOTE-työpajoissa pureudutaan SOTEHY-alalla yrittämiseen ja palvelujen kehittämiseen, sekä annetaan vertaistukea.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hallinnoiman KEMUSOTE-hankkeen työpajoissa on käsittelyssä aina jokin tietty yrittämiseen tai palvelujen tuottamiseen liittyvä teema. Kyseessä ei ole yrittäjyyskurssi, mutta työpajoissa on mahdollisuus oppia yrittämisestä ja herätä oman toiminnan kehittämiseen.

Työpajoissa annetaan kevyt- ja yksinyrittäjien kaipaamaa vertaistukea, sillä työpajojen aikana jaetaan kokemuksia hyvinvointialan yrittäjyydestä.

– Koska jokaisen tulokulma SOTEHY-palvelujen tarjoamiseen on omanlaisensa, näkemysten jakaminen toisten kanssa avaa uusia näköaloja myös omaan yrittämiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ulla Teppo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tammikuussa 2021 alkavat työpajat sopivat niin SOTEHY-alan ammattilaisille kuin opiskelijoille, joilla on kiinnostusta yksityiseen palvelujen tuottamiseen.

Työpajasarjaan liittyy työkirja, jonka työpajoihin ilmoittautuneet saavat halutessaan kotiinsa maksutta. Työkirja tulee ladattavaksi sähköisessä muodossa myös KEMUSOTE-projektin verkkosivuille alkuvuodesta 2021.

Ilmoittautuminen kaikkiin kevään työpajoihin on nyt alkanut. Mukaan voi tulla kaikkiin tai vain niihin, joiden aihe puhuttelee erityisesti. 13.1.2021 järjestettävän ensimmäisen työpajan aiheena on toimintaympäristön muutos ja muutosten tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

Tutustu työpajojen teemoihin ja ilmoittaudu mukaan

KEMUSOTE-työpajat ja SOTEHY-yrittäjyyden työkirja ovat osa valtakunnallista KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä-kehittämisprojektia. Sen yhtenä tavoitteena on osaamisen ja muutoskyvykkyyden kehittäminen yrittäjämäisessä työskentelyssä sekä valmiuksien antaminen uudenlaisten palvelujen kehittämiseen erityisesti sotehy-alalla. Vastaava työpajasarja järjestetään projektin aikana uudestaan syksyllä 2021 ja vielä kahdesti vuonna 2022.

Aikavälillä 1.3.2020 – 28.2.2023 toteutettavassa KEMUSOTE-projektissa rakennetaan sote-alalla uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuran rakentamisen ja hallinnan mallia. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:
Ulla Teppo, projektipäällikkö
[email protected]
puh. 050 372 2779
Jyväskylän ammattikorkeakoulu