KEMUSOTE

Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

KEMUSOTE-logo ja hankenimi

Tavoitteemme

KEMUSOTE -projektin tavoitteena on ollut vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kehitimme kohderyhmän osaamista sekä selvitimme, millaisia olisivat yhteiskunnallisille yrityksille sopivat työhyvinvointia tukevat palvelut ja miten osuustoimintamalli soveltuu haja-asutusalueiden sote-palvelujen tuottamiseen.
Tervetuloa tutustumaan tuottamaamme materiaaliin ja hyödyntämään sitä!

KEMUSOTE pähkinänkuoressa

Rahoitus ja toteutusaika

Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta  
1.3.2020-28.2.2023

Kohderyhmät

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivat kevytyrittäjät, osuuskunnat ja ikääntyville palveluja tarjoavat yhteiskunnalliset yritykset sekä kevytyrittäjäksi aikovat sote-alan ammattilaiset.

Toteuttajat

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
ja Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)

JAMK: Ulla Teppo, ulla.teppo@jamk.fi
TAMK: Hannele Palukka, hannele.palukka@tuni.fi
Xamk: Jari Karjalainen, jari.karjalainen@xamk.fi
Turun AMK: Sini Eloranta, sini.eloranta@turkuamk.fi
HUMAK: Milla Lähdeniemi, milla.lahdeniemi@humak.fi
Laurea: Soili Vento, soili.vento@laurea.fi

Toiminta

1. Osaamisen kehittäminen

Kehitämme kevytyrittäjien ja sellaisiksi aikovien yrittäjäosaamista ja muutoskyvykkyyttä järjestämällä näistä teemoista työpajoja.

2. Työhyvinvoinnin tuki

Kehitämme työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja uudenlaisille palveluntuottajille kuten yhteiskunnallisille yrityksille sote-alalla.

3. Osuuskuntamalli

Luomme toimintasuunnitelman haja-asutusalueiden hyvinvointi- ja sotepalvelujen tuottamiselle osuuskuntamallilla.

4. Työuran rakentaminen

Tuotamme uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuran rakentamisen ja hallinnan mallin.

Yhteystiedot

Ulla Teppo

Projektiasiantuntija, Project Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503722779